Novější auta snižují silniční daň

07.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Placení silniční daně není pouze záležitostí firem, ale také OSVČ používající auto k podnikání. Novější auta jsou zvýhodněna nižší silniční daní, rozdíly jsou přitom značné. Daňové přiznání za rok 2012 je potřeba podat na FÚ do konce ledna 2013. Jak vysoká silniční daň bude?

Kdo platí silniční daň, v jaké výši a osvobození od silniční daně jsou uvedeny v zákoně č. 16/1993 Sb. o silniční dani. Silniční daň platí firmy nebo OSVČ využívající auto k podnikání.


Sazba silniční daně pro osobní auta

Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč
nad 3 000 cm3 4 200 Kč

Silniční daň se platí pouze z aut použivaných k podnikání

Předmětem silniční daně jsou pouze auta registrovaná a provozovaná v Česku, jsou-li používaná k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. OSVČ přitom nemusí mít auto zařazeno v obchodním majetku a pro placení silniční daně není rozhodující, zdali OSVČ vede účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatňuje výdaje paušálem. Silniční daň platí vlastník auta, půjčení jinému podnikateli pro jeho činnost nemá na placení silniční daně vliv.

 • Poplatníkem silniční daně jsou jak firmy (právnické osoby), tak třeba drobní živnostníci (fyzické osoby), pokud jsou provozovatelem auta registrovaného v Česku v registru vozidel a jsou zapsáni v technickém průkazu.
 • Zaměstnavatelé proplácející svému zaměstnanci cestovní náhrady, protože používá své vlastní auto, platí silniční daň i za toto auto.

Termíny záloh na silniční dani v roce 2012

Přiznání k silniční dani za rok 2012 musí být podáno na FÚ do 31. ledna 2013. Během roku 2012 platili daňoví poplatníci zálohy k dani. Od daňové povinnosti se tedy odečtou zaplacené zálohy a případný nedoplatek se uhradí současně s daňovým přiznáním za rok 2012. Termíny pro zálohy v roce 2013 jsou:

 • do 15. dubna 2013 za I. čtvrtletí roku 2013
 • do 15. července 2013 za II. čtvrtletí roku 2013
 • do 15. října 2013 za III. čtvrtletí roku 2013
 • do 16. prosince 2013 za IV. čtvrletí roku 2013

Novější auta = nižší silniční daň

Sazba silniční daně je nižší pro novější auta, rozhodující je datum registrace. Firmy s mladším vozovým parkem tedy na silniční dani ušetří. Jak se snižuje silniční daň?

 • O 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace auta, tedy do stáří 3 let auta.
 • O 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace auta, tedy od stáří auta 3 let až 6 let.
 • O 25 % po dobu dalších 36 následujících měsíců od data první registrace auta, tedy od stáří auta 6 let do 9 let.

Naopak se sazba silniční daně zvyšuje o 25 % pro auta registrovaná (v Česku nebo zahraničí) před rokem 1990.

Praktické výpočty silniční daně

1) OSVČ pan Novotný používá k podnikání auto o objemu 1 590 cm3. První registrace vozidla byla provedena dne 1. 1. 2008. Jak vysokou silniční daň pan Novotný za rok 2012 musí zaplatit?

 • Základní sazba silniční daně u aut se zdvihovým objemem nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 částka 3 000 Kč.
 • Auto pana Novotného bylo registrováno 1. 10. 2008, uplatní se tedy snížení silniční daně o 40 %, auto je starší 3 let a mladší 6 let.
 • Silniční daň tedy bude 1 800 Kč (3 000 Kč x 60 %).

2) OSVČ pan Černý používá k podnikání auto o objemu 1 390 cm3. První registrace vozidla byla provedena dne 1. 7. 2009. Jak vysoukou silniční daň pan Černý za rok 2012 musí zaplatit?

 • Základní sazba silniční daně u aut se zdvihovým objemem od 1 250 cm3 do 1 500 cm3 je částka 2 400 Kč.
 • Auto pana Černého bylo registrováno 1. 7. 2009, za měsíce leden až červen se uplatní snížení daně o 48 % a za měsíce červenec až prosinec se uplatní snižení daně o 40 %.
 • Snížení silniční daně bude za měsíce leden až červen 576 Kč (1 200 Kč x 48 %) a za měsíce červenec až prosinec 480 Kč (1 200 Kč x 40 %). Celkem tedy 1 056 Kč.
 • Silniční daň za rok 2012 bude tedy 1 344 Kč (2 400 Kč – 1 056 Kč).

3) OSVČ pan Zelený používá k podnikání auto o objemu 2 200 cm3. Auto bylo registrováno před rokem 1990. Jak vysokou silniční daň musí pan Zelený zaplatit?

 • Základní sazba silniční daně u aut se zdvihovým objemem od 2 000 cm3 do 3 000 cm3 je částka 3 600 Kč.
 • Auto pana Zeleného bylo registrováno před rokem 1990, proto se uplatní zvýšení daně o 25 %.
 • Silniční daň za rok 2012 bude tedy 4 500 Kč (3 600 Kč x 1,25).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ