Jak zaplatit správně daně?

09.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Placení daně, ať už daně z příjmu fyzických osob nebo z nemovitosti se vyhne málo občanů. Od ledna 2013 dochází při placení daní ke změnám, na co si dát pozor, abychom daně finančnímu úřadu zaplatili řádně a včas?

Od ledna se mění struktura finančních úřadů, protože v platnost vstupuje zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.). Od ledna 2013 tak působí v Česku 14 finančních úřadů, které budou pověřeny výběrem daní, ostatní finanční úřady se mění na územní pracoviště jednotlivých finančních úřadů.

Finanční úřad Sídlo Finanční úřad Sídlo
pro hlavní město Prahu Praha pro Královehradekcý kraj Hradec Králové
pro Středočeský kraj Praha pro Pardubický kraj Pardubice
pro Jihočeský kraj České Budějovice pro Kraj Vysočina Jihlava
pro Plzeňský kraj Plzeň pro Jihomoravský kraj Brno
pro Karlovarský kraj Karlovy Vary pro Olomoucký kraj Olomouc
pro Ústecký kraj Ústí nad Labem pro Moravskoslezský kraj Ostrava
pro Liberecký kraj Liberec pro Zlínský kraj Zlín

Co je nutné znát?

Aby všechny daně byly řádně zaplaceny, tak je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu. Daně se platí v českých korunách. Bankovní účet se skládá z předčíslo, matrikové části a kódu banky. Předčíslí a matriková část jsou odděleny pomlčkou.

1) Předčíslí se skládá ze dvou až pěti číslic. Předčíslí určuje, o jakou daň se jedná a je tedy shodné pro všechny finanční úřady, celkem je přibližně 80. Např. daň z nemovitosti má předčíslí 7755. Jednotlivá předčíslo pro jednotlivé typy daní (ale taky penále či pokuty) jsou k dohledání na stránkách České daňové správy - http://cds.mfcr.cz.

2)  Matriková část je rozdílná pro jednotlivé finanční úřady:

Finanční úřad Matriková část Finanční úřad Matriková část
pro hlavní město Prahu 77628031 pro Královehradekcý kraj 77626511
pro Středočeský kraj 77628111 pro Pardubický kraj 77622561
pro Jihočeský kraj 77627231 pro Kraj Vysočina 67626681
pro Plzeňský kraj 77627311 pro Jihomoravský kraj 77628621
pro Karlovarský kraj 77629341 pro Olomoucký kraj 47623811
pro Ústecký kraj 77621411 pro Moravskoslezský kraj 77621761
pro Liberecký kraj 77628461 pro Zlínský kraj 47620661

3) Kód banky mají všechny finanční úřady 0710, jedná se o směrový kód České národní banky.

Praktický příklad

  • Daň z převodu nemovitosti pro úhradu daně ve Zlínském kraji: 7763-47620661/0710
  • Daň z nemovitosti pro úhradu daně v Libereckém kraji: 7755-77628461/0710

Jak lze daň zaplatit?

Možnosti zaplacení daně (zálohy či splátky daně) jsou v podstatě tři: formou poštovní poukázky A, bankovním převodem nebo v hotovosti. Placení daně v hotovosti je omezeno. Při placení daně formou poštovní poukázky i bankovním převodem je potřeba správně uvést bankovní spojení, částku a datum splatnosti.

  • Za den platby daně se totiž považuje den, kdy finanční úřad obdrží částku na svůj bankovní účet.

Vždy je důležité si pohlídat správné uvedení variabilního symbolu. Právě prostřednictvím variabilního symbolu se prokazuje totožnost plátce daně. Kdo má přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), ten uvádí do variabilního symbolu DIČ. Občané, kteří nemají DIČ, uvádějí své rodné číslo. Jestliže se jedná o exekuci, tak je vhodné postup placení konzultovat s pracovníky finančního úřadu. Při nejasnostech samozřejmě platí, že je vhodné platbu daně konzultovat s pracovníky finančního úřadu.

Pozdní úhrada = úroky z prodlení

Daně jsou v Česku splatné ke dni, kdy musí být odevzdáno daňové přiznání. Např. daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2012 je potřeba podat do 1. dubna 2013 a k tomuto termínu musí být uhrazena i vypočtená daň z příjmu.

  • Protože daňový řád (platný od roku 2011) fakticky zavedl 5denní lhůtu pro bankovní převod vyměřené daně, tak stačí provést bankovní transakci v poslední den splatnosti daně. Ještě v roce 2010 se musela daň zaplatit v několikadenním předstihu, aby byla daň zaplacena včas.

Když není daň zaplacena včas, tak musí poplatník daně počítat s vyměřením úroku z prodlení (dle § 252 daňového řádu).

Jak vysoký je úrok z prodlení?

Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení, počítaje pátým pracovním denm následujícím po dni splatnosti až do den platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentní bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Pokuta = minimálně 500 Kč

Jestliže není daňové přiznání podáno včas a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dní, potom je správcem daně předepsána pokuta dle § 250 daňového řádu ve výši 0,05 % vyměřené daně nebo daňového odpočtu nebo 0,01 % daňové ztráty, nejvíce však 5 % vyměřené daně, odpočtu nebo ztráty.

  • Daňový řád (280/2009 Sb.) však stanovuje minimální pokutu 500 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ