Víte, kam podat přiznání k dani z nemovitostí?

10.01.2013 | , Finance.cz
DANĚ


V zákoně o dani z nemovitostí nedošlo pro rok 2013 k žádné novelizaci, ale přesto jsme se v této oblasti dočkali významných změn. Od 1. ledna 2013 totiž došlo k reorganizaci správy daně z nemovitostí. Pozitivní zprávou ale určitě je, že v konečném důsledku dojde u mnoha z nás k administrativnímu ulehčení při podávání přiznání k dani z nemovitostí.


Doporučujeme ke stažení:

Daňové přiznání k dani z nemovitostí ve formátu xls


 

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí

Poplatníkem daně z nemovitostí je každý vlastník nemovitosti v České republice. Pokud jste čerstvým vlastníkem nemovitosti nebo došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. nástavba či přístavba domu, odprodej části pozemků atd.) musíte do 31. ledna 2013 podat přiznání k dani z nemovitostí.

Správa daně z nemovitostí v novém

Nově od 1. ledna 2013, v souladu se zákonem č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy prostřednictvím svých územních pracovišť v místech, kde měly do konce roku 2012 sídlo „zaniklé“ finanční úřady.

Na jaký finanční úřad podat daňové přiznání?

Výše zmíněný krajský princip rozmístění jednotlivých finančních úřadů je prvkem, který velmi významně ovlivňuje daň z nemovitostí.  Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je totiž ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Od zdaňovacího období roku 2013 tak bude vyměřována poplatníkům jedna daň z nemovitostí za všechny nemovitosti v kraji a kompletní spis daně z nemovitostí bude uložen pouze na jednom územním pracovišti. Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu je k 1. lednu 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka . V důsledku představuje tato změna pro poplatníky daně z nemovitostí značné ušetření administrativy.

V praxi to tedy znamená, že poplatník daně z nemovitostí komunikuje od ledna 2013 v rámci kraje jen s jedním správcem daně, a to s krajským finančním úřadem, resp. s jeho určeným územním pracovištěm, kde bude mít uložen svůj daňový spis.

Územní pracoviště správce daně se určuje dle kritéria, zda poplatník vlastní stavbu k bydlení, a zejména také to, zda poplatník má či nemá bydliště, popřípadě sídlo v kraji. Jestliže tedy poplatník má v kraji místo bydliště, popřípadě sídlo, pak je územním pracovištěm to, v jehož územní působnosti se toto místo bydliště či sídlo poplatníka nachází.

Praktický příklad:
Pan Petr má místo pobytu v Benešově. V roce 2012 podával přiznání a platil daň z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami. Správcem daně z nemovitostí od ledna 2013 je u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis, sloučený ze všech původních finančních úřadů bude uložen v místě původního finančního úřadu, tj. na územním pracovišti v Benešově.


Nemá-li mít poplatník místo bydliště ani sídlo na území v působnosti krajského finančního úřadu, pak je územní pracoviště určováno následujícím způsobem:

1. Poplatník je právnickou osobou a nemá sídlo v kraji, kde se nachází nemovitosti, nemovitosti byly ve 2012 v obvodu územní působnosti jediného původního finančního úřadu v kraji – spis je uložen na územním pracovišti v místě původního finančního úřadu, v jehož obvodu územní působnosti byly nemovitosti v roce 2012.

Praktický příklad:
Společnost Daně s.r.o. má sídlo v Českých Budějovicích (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 byla společnost poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí pouze v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově. Spis k dani z nemovitostí je uložen na územním pracovišti v Benešově.

 

2. Poplatník je fyzickou osobou a má ke zdanění jen jednu nemovitost – pak se bude jeho spis nalézat na územním pracovišti v sídle krajského finančního úřadu.

Praktický příklad:
Paní Jana má chatu v Rokycanech a zároveň bydlí v Praze. Spis k dani z nemovitostí se nalézá na územním pracovišti v Plzni.

 

3. Poplatník je fyzickou osobou a má více nemovitostí – pak se územní pracoviště určuje podle druhu nemovitosti s tím, že prioritou je stavba k bydlení.

Praktický příklad:
Pan Antonín má chatu v Rokycanech, pole v Klatovech, rodinný dům v Domažlicích a bydlí v Praze. Spis se nalézá na územním pracovišti v Domažlicích.

 

Placení daně z nemovitostí

Spolu s podáním daňového přiznání souvisí i platba daně z nemovitostí. Přiznání se podává do konce ledna, ale daň je splatná až 31. května 2013. Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou nejpozději do 31. května 2013. Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách, do 31. května a do 2. prosince 2013. V důsledku změn v daňové správě od ledna 2013 jsou daně placeny výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům na nová čísla bankovních účtů vzniklých krajských finančních úřadů. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí příslušného finančního úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu pro daň z nemovitostí (7755), z matrikové části a z kódu banky.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.