Jak mi klesne státní důchod při čerpání předdůchodu?

29.01.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Čerpání předdůchodu následně ovlivní výši penze. Kdo místo předčasného důchodu zvolí předdůchod, ten bude mít vyšší měsíční penzi. Předdůchod patří mezi vyloučené doby pojištění, což je příznivé. Současně se však při čerpání předdůchodu nezvýší doba pojištění. Podívejme se na praktické výpočty, jak klesne řádný důchod při čerpání předdůchodu.

Odejít do předdůchodu nebo do předčasného důchodu či za každou cenu pracovat? Odpověď není jednoznačná, záleží na úhlu pohledu a osobních preferencích.

Řádný důchod bude při předdůchodu vyšší

Občané v předdůchodu ani v předčasném důchodu zpravidla nepracují, i když je to při splnění zákonných podmínek možné. Platí však, že při čerpání předdůchodu je následně měsíční penze vyšší, než při odchodu do předčasného důchodu. Důvodem je skutečnost, že čerpání předdůchodu patří mezi vyloučenou dobu pojištění.
 
Praktický příklad

Pan Modrý bude čerpat předdůchod 3 roky před dosažením řádného důchdového věku. Pan Černý naproti tomu odejde do předčasného důchodu. Měsíční důchod pana Nováka bude vyšší, i když oba pánové po dobu 3 let neměli žádný příjem. Důvodem je skutečnost, že se předdůchod započítává do vyloučené doby pojištění a trvalé krácení u předčasného důchodu.


Čtěte také:
Pět výhod a nevýhod předčasného důchodu
Předdůchod a předčasný důchod není totéž
Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013
Předčasný důchod v roce 2013


Předčasný důchod přináší finanční náskok

Na druhou stranu předčasní penzisté získají finanční náskok, protože je jim penze vyplácena dříve a následně trvá několik let (cca 10 až 14 let) než převáží výhoda vyššího řádného důchodu.

Praktický příklad

Pan Modrý bude mít měsíční penzi 11 143 Kč a pan Černý 8 974 Kč. Za tři roky pobírání předčasného důchodu získá pan Černý „náskok“ 323 064 Kč (8 974 Kč x 12 měsíců x 3 roky). Bude trvat přibližně 12 let a 5 měsíců než se finanční náskok „smaže“ a převáží výhoda vyššího řádného důchodu.

Dále při předdůchodu jsou vyčerpané naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření již před odchodem do důchodu, předčasní penzisté si mohou právě o peníze z doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění zvýšit svůj životní standart v důchodu.

Jak se změní výše důchodu při čerpání předdůchodu?

Přestože doba předdůchodu patří mezi vyloučenou dobu, tak to neznamená, že občané, kteří budou čerpat předdůchod budou mít stejně vysokou penzi jako občané, kteří po dobu čerpání předdůchodu normálně pracovali. Během předdůchodu totiž nemají občané zpravidla příjem, ze kterého je odváděno důchodové pojištění, proto jim nestoupá doba pojištění, která rovněž výrazně ovlivňuje výši důchodu.

Praktický příklad

Pan Modrý má osobní vyměřovací základ 25 000 Kč (průměrnou mzdu za všechny odpracované roky), čerpání předdůchodu nemá vliv na výši průměrné mzdy. Pan Modrý získá 39 let pojištění. Bude totiž 3 roky před dosažením řádného důchodového věku čerpat předdůchod.

Pan Hnědý má osobní vyměřovací základ rovněž 25 000 Kč (průměrnou mzdu za všechny odpracované roky). Protože pan Hnědý pracuje až do řádného důchodového věku, tak získá 42 let pojištění.

Výpočet důchodu dle legislativy v roce 2013

Výpočet pana Modrého
Výpočet pana Zeleného
Osobní vyměřovací základ 25 000 Kč Osobní vyměřovací základ 25 000 Kč
První redukční hranice do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč První redukční hranice do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice do 30 026 Kč (z 27 %) 3 675 Kč Druhá redukční hranice do 30 026 Kč (z 27 %) 3 675 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 3 675 Kč) 15 064 Kč Výpočtový základ (11 389 Kč + 3 675 Kč) 15 064 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (39 let x 1,5%) 58,5 Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5%) 63
Procentní výměra důchodu (15 064 Kč x 58,5 %) 8 813 Kč Procentní výměra důchodu (15 064 Kč x 63 %) 9 491 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod 11 143 Kč Měsíční důchod 11 821 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Jak jsme si vypočítali i při čerpání předdůchodu bude měsíční penze nižší. Je to pochopitelné, občané, kteří nadále pracují a odvádějí důchodové pojištění ze svého příjmu, by byli jinak citelně znevýhodnění. V našem příkladu bude mít při čerpání předdůchodu pan Modrý měsíční penzi nižší o 678 Kč měsíčně, a to z důvodu získání doby pojištění o 3 roky nižší.

Rozdíl je však pořád výrazně nižší než při čerpání předčasného důchodu. Kdyby pan Modrý odešel do předčasného důchodu (o 1 080 dní dříve, tj. o necelé tři roky dříve), tak by měl měsíční penzi 8 974 Kč (11 143 Kč – (14,4 % x 15 064 Kč) z důvodu krácení o 14,4 % z výpočtového základu za předčasnost.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY