Jsou Češi opravdu tak velcí euroskeptici?

01.02.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Češi jsou známí svými pesimistickými postoji vůči Evropské unii. Jsme národem, který můžeme obecně označit za pesimistický nebo je takový pouze náš postoj vůči euro záležitostem? Porovnejme si postoje nás Čechů a ostatních Evropanů, na současnou hospodářskou situaci a vztah vůči Evropské unii a uvidíme, jak na tom jsme.


Čtěte také: Proč není dobré být členem EU?
Proč je dobré být členem EU?


Drtivá většina, přibližně dvě třetiny, Evropanů vnímá stávající ekonomickou situaci ve vlastní zemi jako celkově špatnou. Přičemž tento dosti pesimistický pohled na stav národního hospodářství přetrvává již čtvrtým rokem v řadě. Příčinou tohoto zakořeněného skepticismu jsou důsledky krize a negativními dopady konsolidace veřejných financí, a to zejména do zpomalení ekonomického růstu a nárůstu nezaměstnanosti napříč evropskými ekonomikami.

Vnímání národní ekonomické situace občany EU
 

 
Zdroj: Eurobarometer, 2012.

Evropská unie je společenstvím rozmanitých států a není tudíž příliš překvapující, že se mezi jejími členskými zeměmi najdou i takové země, jejichž větší část populace vnímá současnou národní ekonomickou situaci jako dobrou. Mezi tyto země patří Švédsko, Německo a Lucembursko. Naopak nejhůře vnímají svoji současnou hospodářskou situaci Španělé a Řekové.

Jsou tato vnímání odůvodněná? Podíváme-li se na vybrané makroekonomické údaje pro výše uvedené země, vidíme, že Španělsko a Řecko sužuje velice vysoká nezaměstnanost a pesimismus tamních obyvatel je tak oprávněný. Naopak Německo, Švédsko i Lucembursko jsou země s nižší nezaměstnaností než je průměr EU a i v oblasti hospodářského růstu dosahují tyto země lepších výsledků. Z hlediska výše nezaměstnanosti jsou výsledky naší ekonomiky srovnatelné s těmito třemi zeměmi, v oblasti hospodářského růstu jsme však na tom hůře. V důsledku hospodářského poklesu může v naší ekonomice dojít ještě k mírnému růstu míry nezaměstnanosti. Přestože celkově dosahujeme srovnatelných výsledků jako celá EU, vnímáme sami svoji ekonomickou situaci podstatně hůře. Téměř 90 % Čechů označuje naši ekonomickou situaci za špatnou, zatímco na úrovni celé Evropské unie sdílí toto vnímání méně obyvatel (cca 70 %).

Makroekonomické údaje vybraných zemí EU (v %)

Zěmě Růst HDP Inflace Nezaměstnanost
Německo 0,7 % 2,1 % 5,4 %
Švédsko 1,1 % 0,9 % 7,8 %
Lucembursko 0,4 % 2,9 % 5,1 %
Česká republika -1,3 % 3,5 % 7,4 %
Řecko -6,0 % 1,0 % 26,8 %
Španělsko -1,4 % 2,4 % 26,6 %
Evropská unie (27) -0,4 % 2,5 % 11,8 %

   
Data: Eurostat, 2013

Strašák jménem nezaměstnanost

Největší obavy spojujeme my občané Evropské unie s nezaměstnaností, současnou ekonomickou situací, růstem cen a taktéž s vládním zadlužením. Zatímco pro nás Čechy pramení největší obavy z ekonomické situace, v drtivé většině zemí se obyvatelé logicky nejvíce obávají nezaměstnanosti.
 
Euroskepticismus, a to zejména vůči společné měně euro je Čechům vlastní, na druhé straně přílišné oblibě se euro netěší ani napříč celou unií. Existenci eura podporuje něco přes polovinu obyvatel EU, naopak proti je téměř 40 % obyvatel. Z tohoto hlediska tak náš rezervovaný postoj k euru není, eufemisticky řečeno, zas až tak do očí bijící.

Autor článku

Petra Černíková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU