Zájemci o úvěr se dočkají vyšší ochrany

06.02.2013 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


S nástupem krize se rozmohl fenomén „rychlých peněz“. Veřejná prostranství se začala plnit plakáty a letáky, které nás informovaly, že bez ručení můžeme dostat přesně tolik, kolik potřebujeme. Na koho bylo toto zacílené?

Zaměřovali se snad tito poskytovatelé půjček na méně inteligentní lidi, kterým nedocházela podivnost vyvěšených reklam? Bohužel ne. Tato sdělení byla určená lidem v nouzi. Přestože věděli, že v bance by dostali lepší podmínky, jejich cesta k „snadným a rychlým“ penězům byla dlážděna především jednáním v nouzi (banka už jim půjčit odmítla). V této možnosti viděli poslední záchranu. Každý člověk, pokud je pod tlakem, přestává jednat racionálně a jeho rozhodnutí řídí především emoce. A emoce jako jsou strach, zoufalost, úzkost a pocit beznaděje jsou velmi snadno zneužitelné lidmi, kteří jsou schopni tuto skutečnost obrátit v ne zcela morální výdělečný byznys. Teď by se to mělo změnit.

Posouzení situace žadatele o úvěr

Senát schválil novelu zákona o poskytování spotřebitelských úvěrů. Další a snad konečnou zastávkou je prezidentská kancelář. Spotřebitelé mají naději, že finanční džungle, jíž občas proces vyřizování a poskytování úvěrů připomíná, dostane větší řád a menší prostor pro využívání nevědomosti či tísně lidí. Mluvíme-li o tísni, je třeba zmínit hned první velký náznak zlepšení situace spotřebitele. Věřitel bude muset nově vzít v potaz současnou situaci žadatele o úvěr a to dokonce i ty skutečnosti, jež sice prozatím nenastaly, ale lze je předpokládat.

Nepřehledná, zmatečná smlouva

Stále opakované pravidlo, že nesmíme podepisovat to, čemu nerozumíme, mohlo velkému množství lidí ušetřit obrovskou sumu peněz. Bohužel smlouvy jsou často psané tak, aby ztráta našich prostředků byla jediným logickým důsledkem. Smlouvy jsou plné odkazů a veledůležitých formulací psaných tím nejmenším písmem. I to by se teď mělo změnit. Použití odkazů je přísněji upraveno a u určitých položek se menší písmo nesmí vůbec vyskytovat.

Odstoupení od smlouvy

Velký přínos lze spatřovat především pro situace, kdy jsme vyběhali vše, co nám nadiktovali a při nervózním vyčkávání jsme zjistili pouze to, že úvěr nedostaneme, zprostředkovatel se však velice nadřel a proto si nechal vyplatit odměnu. Spotřebitel musí dostat smlouvu a může bez jakékoliv sankce odstoupit, pokud do lhůty 14 dnů od jejího uzavření nebyl sjednán spotřebitelský úvěr.

Chcete úvěr? Tak budete platit pojistku!

Často se doposud stávalo, že zprostředkovatelé podmiňovali získání úvěru uzavřením pojistky. Argumentace se různila, ale většinou se jednalo o jasný záměr získat provizi ani ne tolik za zprostředkování úvěru jako spíše pojistky. S ohledem na tyto praktiky novela umožní i zrušení doplňkových služeb, jako je třeba právě životní pojištění.

Ošetřen je nově i nepoměr mezi výší úvěru a hodnotou předmětu k ručení. Již nebude možné, aby se za úvěr v řádu desítek tisíc korun ručilo například nemovitostí v milionové hodnotě.

Nekonečné volání a úvěr nikde

Řada lidí se napálila i volám na předražená čísla. Scénář byl téměř vždy stejný. V telefonu se ozval sympatický hlas, který vás celým vyřízením úvěru „provedl“. Přestože celý hovor trval dlouho, peníze lidé potřebovali a na lince vydrželi. Celý příběh bohužel často končil nevyřízenou žádostí o úvěr a úspěšně doručenou fakturou za silně předražený hovor. I toto by schválením novely mělo být vyloučeno.

Platíte zprostředkovateli přímo? Pokud nebude ujednání o výši odměny součástí smlouvy, je tato smlouva neplatná.

Konec směnek a šeků při ručení a zajištění

Zásadní změnou také je, že se ke splacení nebo zajištění úvěru nesmí používat směnky či šeky. Pokud dojde k porušení tohoto zákazu, bude vám za vzniklou škodu odpovídat společně věřitel i zprostředkovatel a to nerozdílně.

Autor článku

Daniel Pech  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY