Zdanění alkoholu ve světě

06.02.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Když si u nás koupíte oblíbenou lihovinu, tvoří polovinu ceny spotřební daň a daň z přidané hodnoty (DPH). Podívejme se na praktické výpočty celkového zdanění u tvrdého alkoholu. Porovnejme si výši spotřební daně a DPH v členských zemích OECD.

Spotřební daň i DPH platíme při nákupu tvrdého alkoholu my spotřebitelé. V Česku činí spotřební daň u alkoholických nápojů 28 500 Kč za hektolitr čistého etanolu (alkoholu). Platí tedy, že čím vyšší obsah alkoholu lihovina má, tím je spotřební daň vyšší. Dále je potřeba při výpočtu celkového zdanění započítat 21% DPH.


Praktický příklad

Zdanění si vypočítáme u oblíbené slivovice. Například u půllitru tříleté 45% slivovice prodávané za 240 Kč.

  • Spotřební daň u čistého litru alkoholu v Česku činí 285 Kč (28 500 Kč: 100).
  • Spotřební daň u půllitrové láhve čistého alkoholu je 142,50 Kč (285 Kč: 2). Na každé procento alkoholu tak připadá 1,4250 Kč.
  • U 45% slivovice je to potom 64,13 Kč (1,4250 Kč x 45).
  • Dále je nutné ke každé láhvi započítat i DPH. Tvrdý alkohol podléhá základní 21% sazbě DPH. Při ceně 240 Kč činí DPH 41,65 Kč (240: 121 x 21).
  • Daně činí celkem 108,78 Kč, což představuje 44 % konečné ceny.

U levnějších alkoholických nápojů je míra zdanění ještě vyšší, 50 % a více. Poměr spotřební daně a DPH vůči prodejní ceně je totiž vyšší.

Nejvyšší spotřební daň je ve Skandinávii

V přiložené tabulce máme uvedenu spotřební daň u vybraných členských zemí OECD v roce 2012. Spotřební daň v národní měně na hektolitr je v tabulce přepočtena na spotřební daň u půllitru 40% lihoviny v korunách. Přepočet je proveden dle směnného kurzu ze dne 30. 1. 2013. Ze zemí v tabulce je pouze v Mexiku spotřební daň stanovena procentem (50 % z ceny), v ostatních zemích je spotřební daň stanovena pevnou částkou na hektolitr čistého alkoholu.

  • Nejvyšší spotřební daň u tvrdého alkoholu je jednoznačně v zemích Skandinávie. Spotřební daň u půllitru 40% alkoholu činí v Norsku 464 Kč, Islandu 314 Kč, Švédsku 299 Kč, Finsku 222 Kč. Dalšími zeměmi s vysokou spotřební daní u tvrdého alkoholu jsou Austrálie (274 Kč), Irsko (159 Kč), Velká Británie (152 Kč) a Turecko (142 Kč).
  • V Česku činí spotřební daň u půllitru 40% lihoviny 57 Kč.
  • Nejnižší spotřební daň z vybraných členských zemí OECD je v USA, kde spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 37 Kč. Následuje Itálie (41 Kč), Španělsko (43 Kč), Kanada (44 Kč), Maďarsko (50 Kč) a Slovinsko (51 Kč).

Ve všech zemích jsou uvedeny u spotřební daně údaje za rok 2012. V Česku se spotřební daň u tvrdého alkoholu pro rok 2013 nezměnila. Zvýšila se však základní sazba DPH z 20 % na 21 %, proto je u Česka uvedena již aktuální sazba DPH roku 2013.

DPH mimo Evropu je nižší

Konečnou cenu alkoholických nápojů pro spotřebitele ovlivňuje nejenom výše spotřební daně, ale rovněž DPH. V evropských zemích je přitom DPH vyšší než v mimoevropských zemích. Nejvyšší sazba DPH je v Maďarsku (27 %), Islandu (25,5 %), Norsku, Švédsku a Dánsku (25 %). V mimoevropských zemích je DPH nižší. V Austrálii 10 %, Kanadě 15 %, Mexiku 16 %. V USA není dokonce DPH stanovena zákonem, vybírá se však prodejní daň, která se v jednotlivých amerických státech liší, zpravidla se pohybuje do 10 %.

Jak vysoká je spotřební daň v Česku?

Na první pohled to vypadá, že spotřební daň u tvrdého alkoholu je v Česku mírně podprůměrná. V absolutním vyjádření ano. Při zohlednění výše mezd a platů je spotřební daň v Česku lehce nadprůměrná. V Česku máme totiž příjmy nižší než v západní Evropě, při zohlednění spotřební daně v paritě kupní síly zjistíme, že v Německu, Belgii, Dánsku, Francii a Švýcarsku je spotřební daň nižší než v Česku. I v paritě kupní síly je však spotřební daň jednoznačně nejvyšší v Norsku, Islandu, Turecku, Švédsku, Finsku a Austrálii.


Tabulka:Zdanění tvrdého alkoholu ve vybraných zemích OECD (údaje za rok 2012)

Země Spotřební daň (hektolitr v národní měně) Spotřební daň u půllitru (40% lihoviny) DPH (%)
Norsko 67 200 NOK 464 Kč 25
Island 1 069 300 ISK 314 Kč 25,5
Švédsko 50 141 SEK 299 Kč 25
Austrálie 6 916 AUD 274 Kč 10
Finsko 4 340 EURO 222 Kč 23
Irsko 3 113 EURO 159 Kč 23
Velká Británie 2 552 GBP 152 Kč 20
Turecko 6 600 TRY 142 Kč 18
Řecko 2 450 EURO 125 Kč 23
Švýcarsko 2 900 CHF 119 Kč 8
Dánsko 15 000 DKK 103 Kč 25
Belgie 1 752 EURO 90 Kč 21
Francie 1 660 EURO 85 Kč 19,6
Nizozemí 1 504 EURO 77 Kč 19
Estonsko 1 418 EURO 73 Kč 20
Německo 1 303 EURO 67 Kč 19
Polsko 4 960 PLN 61 Kč 23
Česko 28 500 CZK 57 Kč 21
Portugalsko 1 109 EURO 57 Kč 23
Slovensko 1 080 EURO 55 Kč 20
Lucembursko 1 041 EURO 53 Kč 15
Rakousko 1 000 EURO 51 Kč 20
Slovinsko 1 000 EURO 51 Kč 20
Maďarsko 289 900 HUF 50 Kč 27
Kanada 1 170 CAD 44 Kč 15
Španělsko 830 EURO 43 Kč 18
Itálie 800 EURO 41 Kč 21
USA 974 USD 37 Kč -
Mexiko 50% 50% 16

Pramen: OECD, Tax Database, Table 5.3 Taxation of alcoholic beverages

Štítky:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ