Prodali jste v roce 2012 nemovitost? Musíte podat daňové přiznání?

05.03.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Při prodeji nemovitosti musíte v některých případech podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Kdy je tedy nutné daňové přiznání podat a jak se prodej nemovitostí zdaňuje?

Povinnost podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) podat každý, jehož zdanitelné příjmy za rok 2012 překročily částku 15 000 Kč. Zaměstnanci se však zpravidla nemusí o nic starat, protože podepíší u svého zaměstnavatele prohlášení k dani a zaměstnavatel provede za zaměstnance roční zúčtování k dani. Pokud však překročily příjmy zaměstnance z jiných příjmů mimo zaměstnání za rok 2012 částku vyšší než 6 000 Kč, musí v takovém případě daňové přiznání podat i zaměstnanec. Je potřeba si od zaměstnavatele vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání a zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání. Do částky 6 000 Kč se nezapočítávají příjmy od daně z příjmů osvobozené nebo příjmy, u kterých je daň z příjmu fyzických osob vybírána srážkou.

TIP: Formuláře pro zdaňovací období 2012

Osvobození od daně při prodeji nemovitostí

Při splnění určitých podmínek může být příjem z prodeje nemovitostí osvobozen a fyzická osoba nemá v tomto případě povinnost podávat ani přiznání k dani z příjmů. Jedná se o následující podmínky:

  • Jako prodávající musíte mít v prodávané nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.
  • Jestliže jste jako prodávající měli bydliště v prodávané nemovitosti kratší než 2 roky, příjem z prodeje nemovitosti bude osvobozen od daně z příjmů, pouze pokud budou získané finanční prostředky použity na uspokojení vaší bytové potřeby.
  • V případě, že nesplňujete ani jednu ze dvou výše uvedených podmínek, bude prodej nemovitosti osvobozen, pokud jste prodanou nemovitost vlastnili nejméně pět let před prodejem.

Osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitostí je rozsáhlou oblastí, proto se tímto tématem budeme zabývat v některém z dalších článků (Zdanění příjmů z prodeje nemovitostí).

Termín pro podání daňového přiznání

Pokud si budete daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 podávat sami, tj. bez daňového poradce, termín pro jeho podání (a také zaplacení daně) je do 2. dubna 2013. Zákonný termín lze podle daňového řádu překročit ještě o pět pracovních dní, aniž byste byli sankcionováni za pozdní podání. Podáte-li ale letos daňové přiznání později než 9. dubna, bude vám pravděpodobně vyměřena pokuta.

Pokud zplnomocníte k podání vašeho daňového přiznání daňového poradce, musíte do 2. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že byl zplnomocněn ke zpracování a podání daňového přiznání. Termín pro podání daňového přiznání se pak posouvá na 1. července. Podle daňového řádu ho může letos bez pokuty podat až do 9. července.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ