Jak vysoký je příspěvek na bydlení?

07.03.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Sociálně slabí občané zpravidla pobírají příspěvek na bydlení, který patří mezi sociální dávky. Jaké je potřeba splnit podmínky? Jaký je rozdíl mezi vlastním a nájemním bydlením? A jak může být příspěvek na bydlení vysoký? Pro konkrétní příklady můžete využít naši kalkulačku.

Příspěvek na bydlení je upraven v zákoně o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Pro rok 2013 došlo Nařízením vlády č. 482/2012 Sb. ke zvýšení nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení.

TIP: Aktuální kalkulačka příspěvku na bydlení

O příspěvek na bydlení se žádá na úřadu práce

Aby mohl úřad práce přiznat příspěvek na bydlení, tak je nutné, aby žadatel splnil zákonné podmínky a samozřejmě si o dávku zažádat. Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení splní vlastní nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, když:

 1. Náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35.
 2. Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Vždy se posuzuje uplynulé čtvrtletí a je potřeba doložit doklady o zaplacených nákladech na bydlení.

TIP: Příspěvek na bydlení získá více lidí než dosud

Jaké příjmy se počítají do příjmu?

Rozhodující je příjem domácnosti, kterým však není pouze mzda. Celkový příjem domácnosti tvoří všechny příjmy, tedy i např. rodičovský příspěvek, přídavky na děti, alimenty, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, nemocenská

Nájemní versus vlastní bydlení

Výdaje na bydlení se liší u vlastního bydlení a nájemního bydlení. V Česku rozšířené družstevní bydlení se pro účely výpočtu příspěvku na bydlení započítává do vlastního bydlení.

 1. Nájemné bydlení
  Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu. Celkové náklady za bydlení se prokazují nájemní smlouvou. Jestliže nejsou další náklady (např. elektřiny, voda…) zahrnuty v nájemní smlouvě, tak je potřeba doložit doklady i tyto výdaje.
 2. Vlastní bydlení (patří zde i družstevní bydlení)
  U vlastního bydlení se nevychází ze skutečných nákladů, ale z částek stanovených zákonem.
 • V roce 2013 měsíčně činí: 1 799 Kč u jedné osoby v rodiny, 2 462 Kč u dvou osob, 3 219 Kč u tří osob a 3 882 K u čtyř a více osob. U družstevních a vlastních bytů se totiž nevychází ze skutečných nákladů, ale dle uvedených částek.
 • Náklady za plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc v závislosti na počtu osob v rodině. Pro rok 2013 se jedná o tyto částky: 674 Kč u jedné osoby, 922 Kč u dvou osob, 1 206 Kč u tří osob, 1 490 Kč u čtyř a více osob. Náklady na bydlení se pro nárok na výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje.

Normativní náklady na bydlení

Pro výpočet příspěvku na bydlení jsou důležité normativní náklady na bydlení, které se liší u nájemního a vlastního bydlení. U nájemního bydlení se náklady liší na velikosti obce. Ve větších městech jsou náklady vyšší, což odpovídá tržní situaci. U vlastního bydlení je částka ve všech městech a obcích stejná. Normativní náklady na bydlení v roce 2013 máme uvedeny v přiložených tabulkách (dle Nařízení vlády č. 482/2012 Sb.).

Nájemní bydlení (rok 2013): Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce

Počet osob Praha Více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 Do 9 999
Jedna 7 498 Kč 5 964 Kč 5 687 Kč 4 858 Kč 4 665 Kč
Dvě 10 750 Kč 8 663 Kč 8 284 Kč 7 150 Kč 6 886 Kč
Tři 14 637 Kč 11 908 Kč 11 412 Kč 9 929 Kč 9 584 Kč
Čtyři a více 18 307 Kč 15 017 Kč 14 419 Kč 12 631 Kč 12 214 Kč

Vlastní bydlení (rok 2013): Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce

Počet osob Praha Více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 Do 9 999
Jedna 4 396 Kč 4 396 Kč 4 396 Kč 4 396 Kč 4 396 Kč
Dvě 6 557 Kč 6 557 Kč 6 557 Kč 6 557 Kč 6 557 Kč
Tři 9 131 Kč 9 131 Kč 9 131 Kč 9 131 Kč 9 131 Kč
Čtyři a více 11 615 Kč 11 615 Kč 11 615 Kč 11 615 Kč 11 615 Kč

Výpočet příspěvku na bydlení

Výsledná měsíční výše měsíčního příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobený koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).

 1. Když jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, tak je příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobený koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).
 2. Jestliže rozhodný příjem domácnosti, z něhož se vychází při stanovení výše příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.

Praktické příklady

Příklad 1

Manželé Novotní bydlí ve vlastním bytě v Plzni. Jejich syn má rok a půl. Paní Novotná pobírá pouze rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč. Pan Novotný má měsíční čistou mzdu 10 000 Kč. Rodina pobírá přídavek na dítě 500 Kč. Náklady na bydlení činí 9 200 Kč. Má rodina nárok na příspěvek na bydlení?

Výpočet

 • Náklady na bydlení rodiny Novotných ve výši 9 200 Kč přesahují 30 % příjmů rodiny.
 • Příjmy rodiny jsou 18 100 Kč (7 600 Kč + 10 000 Kč + 500 Kč).
 • 30 % z rodinných příjmů je 5 430 Kč (30 % x 18 100 Kč).
 • Současně 30 % příjmů rodiny Novotných není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (tj. 9 131 Kč).
 • Rodina Novotných má tedy nárok na příspěvek na bydlení.
 • Výše příspěvku na bydlení bude 3 701 Kč (9 131 Kč – 5 430 Kč).

Příklad 2

Manželé Novákovi bydlí v nájemním bytě v Ostravě. Mají dvouletého syna. Paní Nováková pobírá pouze rodičovský příspěvek 7 600 Kč. Pan Novák má čistou mzdu 12 000 Kč. Dále pobírají přídavek na dítě ve výši 500 Kč. Na nájemném (včetně vody, elektřiny…) zaplatí rodina 7 900 Kč. Jak vysoký dostanou příspěvek na bydlení?

Výpočet

 • Náklady na bydlení ve výši 7 900 Kč přesahují 30 % příjmů rodiny.
 • Příjmy rodiny jsou 20 100 Kč (7 600 Kč + 12 000 Kč + 500 Kč).
 • 30 % z rodinných příjmů je 6 030 Kč (30 % x 20 100 Kč).
 • Současně 30 % příjmů rodiny Novákových není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (tj. 11 908 Kč).
 • Rodina Novákových má tedy nárok na příspěvek na bydlení.
 • Výše příspěvku na bydlení bude 1 870 Kč (7 900 Kč – 6 030 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ