Exekuce z důchodu a dávek nemocenského pojištění rok od roku narůstají

06.03.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela k 31. 12. 2012 67 614 důchodů se zařízenou exekuční srážkou. Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) prováděly z důvodu nařízené exekuce každý měsíc v průběhu roku 2012 srážky z dávek nemocenského pojištění průměrně u 3 700 případů.

V roce 2011 šlo o 60 874 důchodů se zařízenou exekucí a zhruba 3 000 případů exekucí z dávek nemocenského pojištění.

Exekuční srážky z důchodu provádí ČSSZ pouze na základě doručení exekučního titulu od orgánu, který má oprávnění jej vydávat. ČSSZ je povinna provádět srážky z důchodu ihned po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Srážky ČSSZ bezodkladně ukončí poté, co je pohledávka plně uhrazena, tj. včetně úroků a nákladů řízení. Pokud je ale exekuce zastavena, např. z důvodu, že dlužník dluh uhradí jiným způsobem, musí být ČSSZ o této skutečnosti informována příslušným orgánem, nejčastěji soudem nebo exekutorem. V současné praxi platí, že většina změn ve výplatách důchodů – zařízení nebo zastavení exekuce - je na základě technologického zpracování výplat důchodů realizována od 2. výplatního měsíce následujícího po datu doručení rozhodnutí o zastavení nebo exekučního titulu. Srážky provedené po doručení rozhodnutí o zastavení exekuce vrátí klientovi sama ČSSZ formou doplatku v nejbližším možném termínu nebo přímo příslušný orgán.


Exekuce ze mzdy v roce 2013
Exekuce důchodu je snadná
Kam až sahá dlouhá ruka exekutora?

Při zařízení exekučních srážek z dávek důchodového pojištění nebo jejich zastavení je nutné provést změnu ve výplatě důchodové dávky. Obecně platí, že zpracování změny ve výplatě důchodové dávky závisí na datu doručení podání a stanoveném výplatním termínu důchodu. „V souladu se zákonným ustanovením se dávky důchodového pojištění vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem dávky, tzv. splatnosti důchodů. Od této skutečnosti se odvíjí také způsob technologického zpracování výplat důchodů. Změny ve výplatě se realizují zpravidla za 2 měsíce. Stávající technologií pro výplatu důchodů vyplácí ČSSZ každý měsíc v pravidelných výplatních termínech přes 3 miliony důchodů,“ upřesňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

TIP: Kalkulátor srážek ze mzdy pro rok 2013

V důsledku novely občanského soudního řádu a zákona o nemocenském pojištění má nově zaměstnavatel povinnost v případech, kdy je zaměstnanci nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, předat příslušné OSSZ rovněž podklady (kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a pořadí pohledávek) pro provádění srážek z nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství spolu s doklady pro výpočet těchto dávek. Pokud zaměstnanci po část kalendářního měsíce náleží příjem od zaměstnavatele a po část kalendářního měsíce dávka vyplácená OSSZ, je zaměstnavatel současně povinen sdělit, jaká část nezabavitelné částky nemá být OSSZ sražena. OSSZ teprve poté, co obdrží veškeré doklady, může začít vyplácet dávky nemocenského pojištění.

Nezabavitelná částka: 6 064, 66 Kč na povinného a 1 516, 16 Kč na každou vyživovanou osobu

Lidé se často obávají, že kvůli exekuci přijdou o celou výplatu důchodu, nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství. Dlužníkovi vždy musí zůstat tzv. nezabavitelná částka. Jde o část mzdy, tedy v případě ČSSZ o část vyplácených dávek, která ze zákona musí zbývat na uspokojování životních potřeb dlužníka a kterou nelze srazit,“ doplňuje ústřední ředitel ČSSZ. Nezabavitelná částka od 1. 1. 2013 činí dle příslušné právní úpravy 6 064, 66 Kč na povinného a 1 516, 16 Kč na každou vyživovanou osobu.

S konkrétními dotazy na exekuční srážky z důchodu se klienti ČSSZ mohou obracet na call centrum pro důchodové pojištění na tel. číslo +420 257 062 860, s dotazy týkajícími se srážek z dávek nemocenského pojištění pak na call centrum pro nemocenské pojištění na tel. číslo +420 840 406 040.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY