Jak vysoké daně platí OSVČ a zaměstnanec?

20.03.2013 | , Finance.cz
DANĚ


OSVČ odvádí na povinných odvodech (daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění) méně než zaměstnanci. Současně mají minimální sociální ochranu a žádné jistoty. Porovnejme si daňovou zátěž OSVČ a zaměstnance.

Při porovnání života OSVČ a zaměstnance se nelze zaměřit pouze na výši povinných odvodů. Je nutné zohlednit i druhou stranu mince, tj. jakou protihodnotu zaměstnanci a OSVČ od státu dostávají (např. nemocenské dávky, důchod, podporu v nezaměstnanosti, zákonnou ochranu).

V článku se však zaměříme na porovnání daňové zátěže. Čerpání státních dávek se budeme věnovat v příštím článku.

TIP: Stáhněte si aktuální daňové formuláře

Zaměstnanci i OSVČ mohou čerpat určité výhody, které druhá skupina občanů čerpat nemůže. Současně je však každého jednotlivce svobodným rozhodnutím, zdali bude zaměstnancem nebo OSVČ.

Jak je to s výdajovými paušály?

V současné době jsou v tisku probírány velmi štědře nastavené výdajové paušály, které již často neslouží k ulehčení administrativní zátěže, ale pomáhají výrazně snižovat daňovou povinnost, když při uplatnění výdajových paušálů jsou výdaje výrazně vyšší než skutečné výdaje. Proto ve zvoleném příkladu úmyslně zvolíme OSVČ s nulovými skutečnými výdaji uplaťnující výdaje 40% výdajovým paušálem. Abychom viděli, jak je to doopravdy.

Praktický příklad

Rozdílné zdanění si vypočítáme u OSVČ a zaměstnance s příjmem na úrovni průměrné mzdy ve výši 25 tisíc korun.

OSVČ pan Černý bude mít za rok 2013 příjem ve výši 300 tisíc korun. Pan Černý je tlumočník, skutečné výdaje má tedy minimální. Výdaje uplatní 40% výdajovým paušálem. Pan Černý má tři děti a manželku na rodičovské dovolené. Kolik zaplatí na povinných odvodech za rok 2013?

Zaměstnanec pan Zelený bude mít za rok 2013 příjem ve výši 300 tisíc korun (odpovídá hrubé mzdě 25 tisíc korun měsíčně). Rovněž pan Zelený má tři děti a manželku na rodičovské dovolené. Kolik zaplatí na povinných odvodech za rok 2013 pan Zelený?

Daň z příjmu

Výpočet daně z příjmu fyzických osob u OSVČ pana Černého

Protože pan Černý uplatňuje výdaje paušálem, tak nemůže za rok 2013 uplatnit slevu na manželku bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na děti.

Položka Částka
Příjem 300 000 Kč
Výdaje 120 000 Kč (300 000 x 40 %)
Základ daně 180 000 Kč
Daň z příjmu 27 000 Kč (180 000 x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň z příjmu 2 160 Kč (27 000 - 24 840)

Vlastní výpočty autora

Výpočet daně z příjmu fyzických osob u zaměstnance Zeleného

Protože zaměstnanec Zelený uplatní slevu na poplatníka a na manželku a daňové zvýhodnění na tři děti, tak nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Daňové zvýhodnění činí 1 117 Kč měsíčně na každé dítě. Pan Zelený obdrží daňový bonus 5 472 Kč, daňový bonus je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním (je vyšší než daň) a daňovou povinností.

Položka Částka
Úhrn příjmů od zaměstnavatelů 300 000 Kč
Úhrn povinného pojistného 102 000 Kč (300 000 x 34 %)
Základ daně 402 000 Kč
Daň z příjmu 60 300 Kč (402 000 x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Sleva na manželku 24 840 Kč
Daň po uplatnění slev 10 620 Kč (60 300 - 24 840 - 24 840)
Daňové zvýhodnění 40 212 Kč (1 117 x 36)
Daňový bonus 29 592 Kč (40 212 - 10 620)

Vlastní výpočty autora

Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí za rok 2013 OSVČ pan Černý 2 160 Kč, zaměstnanec pan Zelený obdrží od státu 29 592 Kč. Rozdíl u daně z příjmu fyzických osob činí 31 752 Kč.

Sociální pojištění

Výpočet sociálního pojištění u OSVČ pana Černého

Položka Částka
Příjem 300 000 Kč
Výdaje 120 000 Kč (300 000 x 40 %)
Základ daně 180 000 Kč (300 000 - 120 000)
Vyměřovací základ 90 000 Kč (180 000 x 50 %)
Sociální pojištění za rok 2013 26 280 Kč (90 000 x 29,2 %)

Vlastní výpočty autora

Výpočet sociálního pojištění u zaměstnance pana Zeleného

U zaměstnance pana Zeleného sečteme zdravotní pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem.

Položka Částka
Hrubá mzda 300 000 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem 19 500 Kč (300 000 x 6,5 %)
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 75 000 Kč (300 000 x 25 %
Celkem OSSZ inkasuje za rok 2013 94 500 Kč (19 500 + 75 000)

Vlastní výpočty autora

Na sociálním pojištění inkasuje OSSZ od OSVČ pana Černého 26 280 Kč, od zaměstnance pana Zeleného 94 500 Kč (započítáváme i sociální pojitění placené zaměstnavatelem). Od zaměstnance pana Zeleného inkasuje OSSZ o 68 220 Kč více. Zde je však nutné uvést, že pan Černý bude mít výrazně nižší důchod, případnou podporu v nezaměstnanosti, v případě nemoci je bez peněz, při nemoci dítěte nebo člena rodiny bez nároku na ošetřovné… Protihodnotou panu Černému je mnohem vyšší sociální ochrana, protože platí více na pojistném. Rozdílu ve výši protihodnoty se budeme zabývat v dalším článku.

Zdravotní pojištění

Výpočet zdravotního pojištění u OSVČ pana Černého

Protože skutečný vyměřovací základ (90 000 Kč) u zdravotního pojištění je nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění bude počítat z minimálního vyměřovacího základu (155 304 Kč).

Položka Částka
Příjem 300 000 Kč
Výdaje 120 000 Kč (300 000 x 40 %)
Základ daně 180 000 Kč (300 000 - 120 000)
Skutečný vyměřovací základ 90 000 Kč (180 000 x 50 %)
Minimální vyměřovací základ 155 304 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2013 20 967 Kč (155 304 x 13,5 %)

Vlastní výpočty autora

Výpočet zdravotního pojištění u zaměstnance pana Zeleného

U zaměstnance pana Zeleného sečteme zdravotní pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem.

Položka Částka
Hrubá mzda 300 000 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem 13 500 Kč (300 000 x 4,5 %)
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 27 000 Kč (300 000 x 9 %
Celkem zdravotní pojišťovna za rok 2013 inkasuje 40 500 Kč (13 500 + 27 000)

Vlastní výpočty autora

Zdravotní pojišťovna zaměstnance pana Zeleného obdrží 40 500 Kč a zdravotní pojišťovna pana Černého 20 967 Kč. Rozdíl činí 19 533 Kč.

Kdo je na tom lépe?

Při porování zdanění se budou samozřejmě výsledky lišit dle zadaných vstupních parametrů. U nízkých příjmů je dokonce rozdíl ve zdanění minimální, protože OSVČ musí vždy zaplatit sociální a zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. V našem zvoleném příkladě činí rozdíl 56 001 Kč (105 408 Kč – 49 407 Kč). OSVČ pan Černý na povinných odvodech za rok 2013 zaplatí 49 407 Kč (2 160 Kč + 26 280 + 20 967 Kč).

Zaměstnanec pan Zelený na povinných odvodech za rok 2013 zaplatí 105 408 Kč (- 29 592 Kč + 94 500 Kč + 40 500 Kč).

Je však nutné zohlednit, že OSVČ nemají téměř žádnou sociální ochranu. OSVČ mají vzledem k nižším odvodům výrazně nižší důchody než zaměstnanci, až o polovinu. V době nemoci jsou OSVČ první tři týdny nemoci bez peněz, zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy. OSVČ nemá nárok na ošetřovné, zaměstnanci ano. OSVČ mají nižší případnou podporu v nezaměstnanosti. Při současném porovnávání daňové zatížení OSVČ a zaměstnanců je tedy nutné zohlednit i druhou stranu mince, kolik která skupina občanů dostane od státu. Na to se zaměříme v příštím článku, kdy si porovnáme dávky pro pana Černého a Zeleného.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ