Zajímejte se o získanou dobu důchodového pojištění

28.03.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Chybí vám doklady o pojištění? Co je to náhradní doba pojištění a vyloučená doba? Kdy můžete jít do starobního důchodu a jakou dobu pojištění musíte získat? ČSSZ radí, aby lidé průběžně sledovali doby pojištění, je to snadné.

V posledních době se opakovaně mluví o tom, že nejen důchodový věk, ale i doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod se rok od roku prodlužuje. Stanovuje to současný zákon o důchodovém pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) radí, aby si lidé průběžně sledovali doby pojištění. Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé ověří údaje v evidenci ČSSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich důchodu. Tím budou mít v okamžiku úvah, zda odejít do důchodu, nad svými důchodovými záležitostmi kontrolu a jasný přehled o dobách výdělečné činnosti.


Čtěte také

Doby důchodového pojištění lze snadno zkontrolovat
Pracuji i po dosažení důchodového věku, jak se mi zvýší důchod?
České a slovenské důchody


Informativní osobní list důchodového pojištění

Ke kontrole získaných dob pojištění slouží tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Ten obsahuje přehled dob důchodového pojištění (zaměstnání, podnikání, dobu dobrovolného důchodového pojištění), přehled vyměřovacích základů (výdělků) a vyloučených dob od roku 1986 a další údaje uložené v evidenci ČSSZ. Účelem IOLDP je mimo jiné i to, že lidé si mohou s dostatečným předstihem, a to i několik let před podáním žádosti o starobní důchod, zkontrolovat dobu pojištění, která je v evidenci ČSSZ. V případě, že lidé z IOLDP zjistí nesrovnalosti v evidovaných dobách pojištění, mají dostatečný časový prostor tyto nedostatky odstranit.

Žádat o IOLDP je možné jednou za kalendářní rok

ČSSZ jej vyhotoví a zašle nejpozději do 90 dnů od doručení žádosti. Žádost o IOLDP mohou lidé zaslat písemně na adresu ČSSZ – odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. V žádosti uvedou své rodné číslo, jméno a příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou jim ČSSZ výpis dob pojištění zašle. Žádost o IOLDP lze zaslat i elektronicky na e-podatelnu ČSSZ podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky (do žádosti je třeba uvést ID datové schránky, do které bude IOLDP zaslán).

Některé doklady o náhradních dobách pojištění ČSSZ neeviduje

Jde např. o doklady o studiu, péči o dítě a vojenské službě. Tyto doklady se předkládají až při podání žádosti o důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). To, jaké doklady jsou k prokázání chybějících dob dostačující, poradí každý pracovní den pracovníci OSSZ nebo call centrum pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Příručka budoucího důchodce

Další rady najdou lidé v praktické publikaci ČSSZ „Příručka budoucího důchodce“. Tu aktuální získají na webu ČSSZ a brzy i v tištěné podobě na klientských pracovištích. Tuto oblíbenou publikaci a další informační materiály vydává ČSSZ již několik let, aby lidem usnadnila orientaci v podmínkách pro přiznání starobního důchodu, která pro ně nemusí vždy být jednoduchá. Snadno tak dostanou odpověď na nejfrekventovanější dotazy typu: Chybí mi doklady o pojištění, co mám dělat? Co je to náhradní doba pojištění a vyloučená doba? Kdy mohu jít do starobního důchodu a jakou dobu pojištění musím získat?.

Za rok 2012 zaslala ČSSZ svým klientům 105 096 informativních osobních listů důchodového pojištění.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY