EU: Zvyšovat DPH je oblíbené

15.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Pro všechny členské země EU je daň z přidané hodnoty (DPH) pro státní pokladnu nesmírně důležitá. Vyšší DPH se promítne v hospodaření rychle, na rozdíl od zvýšení přímých daní. V posledních letech sazby DPH v Evropě stoupají. V mimoevropských zemích však ne. Sazby DPH v Evropě jsou výrazně vyšší než v mimoevropských zemích.

Čím vyšší sazby DPH, tím hlouběji musíme šáhnout do naší peněženky při každodenních nákupech. Vyšší sazby DPH v konečném efektu pociťují všichni občané. Při zvýšení DPH se zvýší daňový výnos rychle, což je rozdíl oproti zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob nebo právnických osob.

Základní sazba? Od 15 % do 27 %

V členských zemích Evropské unie se v letošním roce pohybuje základní sazba DPH od 15 % (v Lucembursku) po 27 % (v Maďarsku). V Česku činí základní sazba DPH 21 %, což je v rámci zemí EU průměrná sazba.

  • Základní sazba DPH je nejvyšší v Maďarsku (27 %), Dánsku a Švédsku (25 %), Rumunsku a Finsku (24 %), Řecku, Polsku, Portugalsku, Irsku (23 %), Lotyšsku (22 %).
  • Stejná základní sazba DPH jako v Česku (21 %) je v Belgii, Španělsku, Nizozemí, Itálii a Litvě.
  • Nejnižší základní sazba DPH je v Rakousku, Bulharsku, Estonsku, Slovinsku, Velké Británii, Slovensku (20 %), Francii (19,6 %), Německu (19 %), Maltě, Španělsku (18 %), Kypru (17 %) a Lucembursku (15 %).

Od roku 2008 většina evropských zemí zvýšila základní sazbu DPH. Některé země i opakovaně (např. Maďarsko, Litva, Lotyšsko či Řecko). Z členských zemí EU déle než 10 let nezvýšilo základní sazbu DPH Bulharsko (od roku 1999), Belgie (od roku 2000), Dánsko (od roku 1992), Lucembursko (od roku 1993), Rakousko (od roku 1984), Slovinsko (od roku 2002) a Švédsko (od roku 1990).

Poslední změny

V posledních třech letech hned několik evropských zemí zvýšilo základní sazbu DPH. K výrazným změnám došlo i v letech 2009 až 2010 (např. v Řecku, Lotyšsku, Litvě či Maďarsku). Zvyšování DPH v posledních letech nabralo v Evropě na obrátkách.

  • Od roku 2013 došlo ke změně základní sazby DPH v Česku (od 1. 1. 2013 z 20 % na 21 %), Finsku (od 1. 1. 2013 z 23 % na 24 %) a na Kypru (od 14. 1. 2013 ze 17 % na 18 %). Kypr zvýšil základní sazbu již v roce 2012 (od 1. 3. 2012 z 15 % na 17 %). K dalšímu zvýšení na Kypru dojde od roku 2014 (z 18 % na 19 %).
  • V roce 2012 se změnila základní sazba DPH v Irsku (od 1. 1. 2012 z 21 % na 23 %), v Nizozemí (od 1. 10. 2012 z 19 % na 21 %), Španělsku (od 1. 9. 2012 z 18 % na 21 %), Maďarsku (od 1. 1. 2012 z 25 % na 27 %).
  • V roce 2011 se změnila základní sazba DPH v Itálii (od 17. 9. 2011 z 20 % na 21 %), Polsku (od 1. 1. 2011 z 22 % na 23 %), Portugalsku (od 1. 1. 2011 z 21 % na 23 %), Slovensku (od 1. 1. 2011 z 19 % na 20 %), Velké Británii (od 1. 4. 2011 z 17,5 % na 20 %).

Jaká sazba DPH byla na začátku?

Nejdříve byla daň z přidané hodnoty zavedena v západoevropských zemích, její původní výše byla mnohdy výrazně nižší, než je tomu v současnosti. Podívejme se na několik příkladů:

  • Dánsko (10 % v roce 1967), Německo (10 % v roce 1968), Švédsko (11,11 % v roce 1969), Nizozemí (12 % v roce 1969), Lucembursko (8 % v roce 1970), Velká Británie (10 % v roce 1973).

Snížená sazba DPH je v Česku vysoká

Pouze v Dánsku je zavedena jednotná sazba DPH. V ostatních členských zemích Evropské unie je mimo základní sazbu DPH uplatňována i snížená sazba DPH. V některých zemích je stanoveno více snížených sazeb DPH. V Česku došlo od ledna 2013 ke zvýšení snížené sazby DPH z 14 % na 15 %. Právě snížená sazba DPH je v Česku vysoká. V žádné jiné členské zemi EU není v současné době vyšší snížená sazba DPH. Ve většině členských zemí EU se snížená sazba pohobuje do 10 %. Podívejme se na vybrané země EU.

  • Ve Velké Británii činí snížená sazba DPH 5 %, ve Francii 5,5 % a 2,1 %, v Nizozemí, Lucembursku, Portugalsku a Belgii 6 %, v Německu 7 %, Rakousku, Itálii, Slovensku a Španělsku 10 %, Švédsku 12 %, Řecku 13 %.

OECD: v mimoevropských zemích je DPH nižší

V mimoevropských členských zemích OECD je základní sazba DPH mnohdy výrazně nižší.

  • V Japonsku a Kanadě je 5% sazba DPH, Koreji a Austrálii 10% sazba DPH, na Novém Zéladnu 15% sazba DPH, v Mexiku a Izraeli 16% sazba DPH a Chile 19% sazba DPH. V USA není DPH stanovena, je zavedena prodejní daň, která se v jednotlivých státech liší, je však poměrně nízká.

Současně v mimoevropských zemích nedochází k tak častým změnám sazeb jako v Evropě, např. Austrálie, Korea neměnily sazbu DPH od jejího zavedení, ostatní země výjimečně. V posledních letech zvýšil DPH pouze Nový Zéland z 12,5 % na 15 % (od roku 2011) a Mexiko z 15 % na 16 % (od roku 2010).

Pramen: OECD, Tax Database, Table 3. 8. VAT Rates and European Commission, Taxation and Customs Union

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ