Nízký příjem = vysoké daně

23.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože zaměstnanci s podprůměrnou mzdou odvedou v Česku na dani z příjmu fyzických osob velmi málo, tak je zdanění práce v Česku u podprůměrných příjmů z členských zemí OECD jedno z nejvyšších. Proč je tomu tak?

V Česku je rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Současně poměrně vysoká sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně. Efektivní sazba daně zaměstnanců pracující za podprůměrnou mzdu (67 % průměrné mzdy) tak dosahuje pouze 7,8 %, což je jedna z nejnižších hodnot v rámci zemí OECD. Celkové zdanění práce je však vysoké, důvodem je vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V Česku je souhrnná sazba povinného pojistného 34 % (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).


Čtěte také

OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady zaměstnavatele?
OECD: Jak vysoká je průměrná mzda?
Proč je zdanění práce v Česku nadprůměrné?
Daňová mizérie v zemích OECD
OECD: Jak se liší čistá mzda od hrubé mzdy?


Co je to zdanění práce?

Zdanění práce je poměr mezi čistou mzdou zaměsnance, kterou obdrží od svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet a skutečnými mzdovými náklady zaměstnavatele. Celkové mzdové náklady zaměstnavatele přitom činí hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné. Zdanění práce si vypočítáme v Česku u podprůměrné mzdy ve výši dvou třetin průměrné mzdy.
 
Dle databáze OECD činila průměrná měsíční mzda za rok 2012 v Česku 25 035 Kč. Podprůměrná mzda ve výši 67 % je tedy 16 773 Kč. U všech zemí porovnáváme zdanění u podprůměrné mzdy dle databáze OECD, aby byla data porovnatelná.

Výpočet zdanění práce

 
Celkové zdanění práce si vypočítáme u svobodného a bezdětného zaměstnance. Výpočet v Česku je u podprůměrné mzdy shodný za rok 2012 i pro rok 2013.

Text

Částka

Hrubá mzda

16 818 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(16 818 Kč x 4,5 %)

757 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(16 818 Kč x 9 %)

1 514 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(16 818 Kč x 6,5 %)

1 094 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(16 818 Kč x 25 %)

4 205 Kč

Superhrubá mzda

(16 818 Kč + 1 514 Kč + 4 205 Kč)

(zaokrouhleno na sta nahoru)

22 600 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(22 600 Kč x 15 %)

3 390 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(3 390 Kč – 2 070 Kč)

1 320 Kč

Čistá mzda

(16 818 Kč – 757 Kč – 1 094 Kč – 1 320 Kč)

13 647 Kč

Mzdové náklady

(16 818 Kč + 1 514 Kč + 4 205 Kč)

22 537 Kč

Daňové odvody

(22 537 Kč – 13 647 Kč)

8 890 Kč

Zdanění práce

(8 890 Kč: 22 537 Kč)

39,4 %

vlastní výpočet autora

U podprůměrné mzdy ve výši dvou třetin průměrné mzdy se mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance, kterou dostane na svůj bankovní účet, liší o 39,4 %. Přestože je efektivní zdanění v Česku nízké 7,8 % (1 320 Kč: 16 818 Kč), tak je celkové zdanění práce vysoké. Důvodem je zmiňované vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Při nižším povinném pojistném placené zaměstnavatelem, může mít zaměstnanec vyšší mzdu a cena práce je přitom pro zaměstnavatele pořád stejně vysoká. Proto je při zdanění práce zohlednit i povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Jak je to v ostatních členských zemích OECD?

Z členských zemí OECD je vyšší zdanění práce u mzdy ve výši dvou třetin průměrné mzdy než v Česku pouze ve Švédsku, Rakousku, Itálii, Německu, Francii, Maďarsku a Belgii.
 
V mimoevropských zemích je zdanění práce u nízkých příjmů nižší než v Evropě. Nejnižší je v Chile, kde se mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance liší pouze o 7 %. Následuje Izrael (12,5 %), Nový Zéland (13,1 %), Mexiko (13,5 %), Korea (18,0 %), Švýcarsko (18,1 %), Irsko (20,1 %) a Austrálie (21,5 %).

Zdanění práce v zemích OECD (v %)
(za rok 2012 u podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy)

Země

Zdanění (v %)

Země

Zdanění (v %)

Chile

7,0

Polsko

34,6

Izrael

12,5

Turecko

36,1

Nový Zéland

13,1

Finsko

36,7

Mexiko

13,5

Slovensko

36,9

Korea

18,0

Španělsko

37,0

Švýcarsko

18,6

Dánsko

37,5

Irsko

20,1

Slovinsko

38,5

Austrálie

21,5

Řecko

38,6

Kanada

27,3

Estonsko

39,2

USA

27,4

Česko

39,3

Velká Británie

28,2

Švédsko

40,7

Japonsko

29,9

Rakousko

44,2

Lucembursko

29,9

Itálie

44,5

Island

29,9

Německo

45,6

Portugalsko

32,0

Francie

47,1

Nizozemí

33,2

Maďarsko

47,6

Norsko

34,3

Belgie

50,5

 Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012), Table I. 5.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ