Podpora v nezaměstnanosti v zemích OECD

29.04.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Být bez práce není nikde na světě snadné. Občané členských zemí OECD však mají jistotu, že nebudou zcela bez finančních prostředků. Nejdříve pobírají podporu v nezaměstnanosti a následně případně sociální dávky. Podívejme se, jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti v členských zemích OECD.

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je zapotřebí ve všech členských zemích OECD splnit zákonné podmínky a zažádat si o podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce.

V Česku je nutné získat v posledních dvou letech před zařazením do evidence na úřadu práce zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností dobu pojištění v délce 12 měsíců. V roce 2011 stačilo v Česku získat dobu pojištění 12 měsíců v posledních třech letech. Podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti se zpřísnily. V některých zemích jsou však podmínky ještě přísnější, např. ve Velké Británii je nutné získat 2 roky pojištění v posledních 3 letech a v Lucembursku 26 týdnů v posledním roce.

Jak se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Výpočet podpory v nezaměstnanosti je v zemích OECD rozdílný. V některých zemích se počítá podpora v nezaměstnanosti z průměrné čisté mzdy, v jiných z hrubé mzdy. V některých případech podléhá vyplacená podpora v nezaměstnanosti dani z příjmu a povinným odvodům (např. zemích Skandinávie), v jiných zemích zase nikoliv (např. v Česku). V některých zemích je sazba podpory v nezaměstnanosti po celou dobu stejná, v jiných klesá (např. v Česku). V některých případech je vyplácena podpora v nezaměstnanosti v paušální výši (např. Austrálie). Pro porovnání dat za jednotlivé země je nutné zohlednit všechny tyto faktory.

V přiložené tabulce máme proto uvedenu čistou podporu v nezaměstnanosti v procentech z předchozího čistého příjmu. Uvádíme výše podpory v nezaměstnanosti u občana, který pobíral průměrnou mzdu. Abychom mohli porovnat jednotlivé země, tak je uveden rovněž náhradový poměr (tj. čistá podpora v nezaměstnanosti vůči čisté mzdě dosahované před nezaměstnaností).

Praktický výpočet v Česku

V přiložené tabulce jsou uvedena data za rok 2011. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku činila dle databáze OECD 24 582 Kč. Protože se v Česku počítá podpora v nezaměstnanosti z čisté mzdy, tak si nejdříve vypočítáme čistou mzdu (dle legislativy roku 2011).

 
Položka Částka
Hrubá mzda 24 582 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (24 582 Kč x 4,5 %) 1 107 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (24 582 Kč x 6,5 %) 1 598 Kč
Superhrubá mzda (24 582 Kč x 1,34, zakrouhleno na sta nahoru) 33 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (33 000 Kč x 15 %) 4 950 Kč
Slevy na dani na poplatníka 1 970 Kč
Daň z příjmu po slevě (4 950 Kč – 1 970 Kč) 2 980 Kč
Čistá mzda (24 582 Kč – 1 107 Kč – 1 598 Kč – 2 980 Kč 18 897 Kč

Vlastní výpočty autora

Podpora v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících 65 %, proto je podpora v nezaměstnanosti 12 283 Kč. Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících dosahuje v Česku 65 % předchozího čistého příjmu (12 283 Kč: 18 897 Kč).

Podpora v nezaměstnanosti v Česku

Na doplnění si uvedeme, že v Česku činí podpora v nezaměstnanosti 65 % z průměrného čistého výdělku pouze v prvních dvou měsících, v dalších dvou měsících je to 50 % a v následujících měsících 45 %. Podporu v nezaměstnanosti lze pobírat 5 měsíců (občané mladší 50 let), 8 měsíců (občané starší 50 let a mladší 55 let) nebo 11 měsíců (občané starší 55 let).

Kde je podpora v nezaměstnanosti nejvyšší?

Celkově můžeme říci, že podpora v nezaměstnanosti a podmínky pro její přiznání jsou přísnější v mimoevropských zemích OECD. V Evropě je podpora v nezaměstnanosti vyplácena i delší dobu a následné sociální dávky jsou vyšší.

Nejvyšší náhradový poměr v prvním měsíci nezaměstnanosti z členských zemí OECD je v Lucembursku (85,3 %), Slovinsku (75,6 %), Portugalsku (75 %), Nizozemí (74,8 %) a Švýcarsku (74,6 %).

Naopak nejnižší je v Austrálii (22,7 %), Novém Zélandu (34,2 %), Řecku (34,8 %) a Velké Británii (38,4 %).

Náhradový poměr u podpory v nezaměstnanosti v zemích OECD

(v prvním měsíci, údaje za rok 2011)

Země

Náhradový poměr

Země

Náhradový poměr

Lucembursko

85,3%

Chile

55,7%

Slovinsko

75,6%

Rakousko

55,0%

Portugalsko

75,0%

Japonsko

54,2%

Nizozemí

74,8%

Maďarsko

54,0%

Švýcarsko

74,6%

Finsko

53,8%

Francie

66,4%

Irsko

52,6%

Česko

65,0%

Polsko

50,7%

Norsko

64,4%

USA

46,5%

Island

64,1%

Švédsko

46,0%

Belgie

63,5%

Korea

44,7%

Kanada

62,2%

Turecko

42,7%

Dánsko

60,6%

Velká Británie

38,4%

Německo

59,1%

Řecko

34,8%

Španělsko

58,1%

Nový Zéland

34,2%

Itálie

57,2%

Austrálie

22,7%

 

Pramen: OECD, Benefits and Wages, Tax-Benefit Calculator

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ