Pozor na krácení u předčasného důchodu

06.05.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Obliba předčasných důchodů stoupá, řada občanů v předdůchodovém věku má zdravotní problémy nebo je bez práce a nedaří se jim sehnat novou práci. V zákoně je uvedeno krácení předčasného důchodu v procentech. O kolik je však předčasný důchod skutečně nižší než starobní důchod?

Nedá se obecně říci, zdali je předčasný důchod špatnou či dobrou volbou. Záleží vždy na osobních preferencích a konkrétní životní a příjmové situaci občana. Rozhodně je však zapotřebí odchodu do předčasného důchodu věnovat patřičnou pozornost.

Krácení u předčasného důchodu

V zákoně o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) je v § 36 uvedeno, že u předčasného důchodu se výše procentní výměra důchodu snižuje i za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se přiznává starobní důchod, do dosažení důchodového voěku o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % z výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Pro lepší názornost si krácení dáme do tabulky.

 

Dřívejší odchod do penze (ve dnech)

Krácení procentní části důchodu

90 a méně

0,9 %

91 – 180

1,8 %

181 - 270

2,7 %

271 – 360

3,6 %

361 – 450

4,8 %

451 - 540

6,0 %

541 - 630

7,2 %

631 – 720

8,4 %

721 - 810

9,9 %

811 – 900

11,4 %

901 – 990

12,9 %

991 – 1 080

14,4 %

1 081 – 1 170

15,9 %

 

Skutečné krácení je však vyšší, než se na první pohled zdá. Krácení u předčasného důchodu se totiž neprovádí z výsledné procentní výměry, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale z výpočtového základu. Skutečné krácení předčasného důchodu je tedy nižší, jak si vypočítáme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Pan Modrý je v současné době bez práce a nepobírá již podporu v nezaměstnanosti, náhradní dobu pojištění evidencí na úřadu práce již vyčerpal. Pan Modrý může již odejít do předčasného důchodu, neboť do dosažení řádného důchodového věku mu chybí přesně 3 roky. Pan Modrý získal 39 let pojištění a jeho průměrná měsíční mzda za všechny odpracované roky činí 25 500 Kč.

V první variantě odejde pan Modrý do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní, neodejde tedy přesně o 3 roky (1 095 dní), ale o 15 dní později, aby měl nižší krácení důchodu (14,4 % místo 15,9 %).

Ve druhé varintě bude pan Modrý čerpat předdůchod, protože má dostatek finančních prostředků na svém doplňkovém penzijním spoření a odejde do řádného důchodu. Doba pojištění bude rovněž stejná – 39 let a osobní vyměřovací základ rovněž 25 500 Kč.

Vypočítáme si důchod u obou variant dle legislativy roku 2013.


Odchod do předčasného důchodu o 1 080 dní dříve (krácení 14,4 %, dle legislativy roku 2013)

Položka

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 500 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 810 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 810 Kč)

15 199 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5 %

Procentní výměra důchodu

(15 199 Kč x 58,5 %)

8 892 Kč

Krácení důchodu (v %)

14,40 %

Krácení důchodu (v Kč)

(15 199 Kč x 14,4 %)

2 188 Kč

Procentní výměra důchodu

(8 892 Kč – 2 188 Kč)

6 704 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 6 704 Kč)

9 034 Kč

Předčasný důchod se nekrátí o 14,4 % z procentní výměry důchodu ve výši 8 892 Kč, ale z výpočtového základu ve výši 15 199 Kč. Což je značný rozdíl. Krácení tedy činí 2 188 Kč (14,4 % z 15 199 Kč), nikoliv 1 280 Kč (14,4 % z 8 892 Kč).

 

Ochod do řádného důchodu (dle legislativy 2013)

Položka

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 500 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 810 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 810 Kč)

15 199 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5 %

Procentní výměra důchodu

(39 let x 1,5 %)

8 892 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 8 892 Kč)

11 222 Kč

Závěr

Při odchodu do předčasného důchodu by měl pan Modrý předčasný důchod 9 034 Kč, při odchodu do starobního důchodu by byl starobní důchod 11 222 Kč. Přestože je krácení důchodu při odchodu do předčasného důchodu o 1 080 dní dříve 14,4 %, tak by měl pan Modrý předčasný důchod nižší o 19,5 %. Obdobná situace je i u jiných pásem krácení.

Kdyby pan Modrý pracoval a nečerpal předdůchod, tak by byl rozdíl mezi předčasným důchodem a starobním důchodem ještě vyšší, protože by získal vyšší dobu pojištění. Předčasný důchod je tedy citelně nižší než řádný důchod.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY