Porovnání zdanění OSVČ v čase

16.05.2013 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2007 bylo v Česku progresivní zdanění, v roce 2013 stále platí rovná 15% daň z příjmu fyzických osob. Přesto zdanění OSVČ za rok 2013 bude vyšší než za rok 2007, v některých případech o desetitisíce korun. Podívejme se na praktické příklady. 

Za rok 2013 nebudou moci OSVČ uplatňující výdaje paušálem uplatnit slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Daňové zatížení těchto OSVČ tedy podstatně oproti roku 2012 stoupne. Bude dokonce vyšší než v roce 2007, kdy bylo v Česku progresivní zdanění.

Průměrná roční mzda za rok 2007 činila dle databáze OECD 250 710 Kč, za rok 2012 činila průměrná roční mzda 300 421 Kč. Pro rok 2013 budeme počítat s průměrnou roční mzdou cca. 305 828 Kč (nárůst o 1,8 %). 

TIP: Kalkulačka porovnání čisté mzdy

Praktický příklad

Vypočítáme si zdanění OSVČ pana Zeleného, který bude mít příjmy vždy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy. Za rok 2007 dosáhl tedy zisku 501 420 Kč (250 710 Kč x 2) a za rok 2013 ve výši 611 656 Kč (305 828 Kč x 2). Pan Zelený má manželku a dvě děti. Manželka je na rodičovské dovolené a nemá žádný vlastní příjem. Pan Zelený má pro zjednodušení skutečné výdaje minimální, proto uplatňuje 40% výdaje paušálem (neživnost). V roce 2007 i za rok 2013 může pan Zelený uplatnit výdeje 40% výdajovým paušálem.

ROK 2007

Jak si ukážeme na praktickém příkladu pro řadu OSVČ bylo zdanění v roce 2007 nejnižší. Důvodem byla možnost využít výhod společného zdanění manželů, kdy se rodinné příjmy zprůměrovaly a podléhaly tak nižší sazbě daně. V roce 2007 navíc zaplacené povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění) snižovalo základ daně, což rovněž přinášelo úsporu na dani z příjmu fyzických osob.

  • Zdravotní pojištění - Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění byl  50 % ze zisku. Příjmy pana Zeleného byly 501 420 Kč a výdaje 200 568 Kč (501 420 Kč x 40 %). Zisk tedy 300 852 Kč (501 420 Kč - 200 568 Kč). Vyměřovací základ byl tedy 150 426 Kč (300 852 Kč x 50 %). Na zdravotním pojištěním pojištění za rok 2007 zaplatil pan Zelený 20 308 Kč (150 426 Kč x 13,5 %).
  • Sociální pojištění - Vyměřovacím základ pro výpočet sociálního pojištění byl 50 % ze zisku. Vyměřovací základ je tedy 150 426 Kč. Na sociálním pojištění zaplatil za rok 2007 pan Zelený 44 527 Kč (150 426 Kč x 29,6 %).
  • Daň z příjmu fyzických osob - V roce 2007 mohl pan Zelený uplatnit společné zdanění manželů. V roce 2007 byly v Česku sazby daně z příjmu fyzických osob: 12 % (do základu daně 121 200 Kč), 19 % (121 200 Kč až 218 400 Kč), 25 % (218 400 Kč až 331 200 Kč) a 32 % (nad 331 200 Kč). Sleva na poplatníka byla 7 200 Kč, na manželku při splnění zákonných podmínek 4 200 Kč. Daňový základ snižovalo zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Daňové zvýhodnění na dítě činilo 500 Kč za každý měsíc.

Základem daně ze samostatné výdělečné činnosti byl zisk ponížené o zaplacené pojistné. U pana Zeleného tedy částka 236 017 Kč (300 852 Kč - 20 308 Kč - 44 527 Kč).


Text

Pan Zelený

Manželka

Dílčí základ daně § 7

236 017 Kč

0 Kč

Společný základ daně manželů

236 017 Kč

Polovina základu daně

118 008,50 Kč

118 008,50 Kč

Zaokrouhlený základ daně

118 000 Kč

118 000 Kč

Daň

14 160 Kč

14 160 Kč

Sleva na poplatníka

7 200 Kč

7 200 Kč

Sleva na manželku

4 200 Kč

0 Kč

Daňové zvýhodnění na děti

12 000 Kč

0 Kč

Daňová povinnost

-9 240

6 960 Kč

Rodinná daňová povinnost

-2 280 Kč

 

Pan Zelený obdrží od FÚ daňový bonus 9 240 Kč, paní Zelená zaplatí na dani z příjmu 6 960 Kč. V souhrnu to znamená, že rodina Zelených obdrží více o 2 280 Kč, než zaplatila na dani z příjmu fyzických osob.

Celkem rodina Zelených zaplatí na povinných odvodech 62 555 Kč (20 308 Kč + 44 527 Kč - 2 280 Kč). Což je 20,8 % ze zisku (62 555 Kč: 300 852 Kč) nebo 12,5 % z příjmů (62 555 Kč: 501 420 Kč).

ROK 2013


  • Zdravotní pojištění - Příjmy za rok 2013 činí 611 656 Kč, výdaje jsou 244 662,40 Kč (611 656 Kč x 40 %). Zisk je tedy 366 993,60 Kč (611 656 Kč - 244 662,40 Kč). Vyměřovací základ je 183 496,80 Kč (366 993,60 Kč x 50 %). Na zdravotním pojištění zaplatí pan Zelený 24 773 Kč (183 496,80 Kč x 13,5 %).
  • Sociální pojištění - Vyměřovací základ je 183 496,80 Kč. Na sociálním pojištění zaplatil za rok 2013 pan Zelený 53 582 Kč (183 496,80 Kč x 29,2 %).
  • Daň z příjmu fyzických osob - Za rok 2013 již zaplacené pojistné nesnižuje daňový základ, ani nelze podat společné zdanění manželů. Při využití výdajových paušálů nejde ani uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. U daně z příjmu fyzických osob je rovná 15% sazba daně z příjmu. 

Text

Částka

Základ daně (příjmy - výdaj)

366 993,60 Kč

Zaokrouhlený základ daně

366 900 Kč

Daň z příjmu

(366 900 Kč x 15 %)

55 035 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daňová povinnost

(55 035 Kč - 24 850 Kč)

30 195 Kč

 

Za rok 2013 zaplatí rodina Zelených na povinných odvodech 108 550 Kč (24 773 Kč + 53 582 Kč + 30 195 Kč). Povinné odvody činí 29,6 % (108 550 Kč : 366 993,60 Kč) ze zisku nebo 17,7 % z příjmů (108 550 Kč : 611 656 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ