Chudých Evropanů je čím dál víc

21.05.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Propracovaná sociální politika pomáhá snižovat počet "chudých" Evropanů, jejich počet však v čase roste. Hranice chudoby je v každé zemi jiná, vždyť chudý Lucemburčan by měl v Česku nadstandardní příjem. Kdo je v Evropě chudý a jaká je finanční hranice chudoby?

Za "chudého" se v členských zemích EU považuje člověk nebo rodina, jejichž příjem je nižší než 60 % mediánu mzdy. Medián mzdy je nižší než průměrná mzda, je to hodnota mzdy ležící přesně uprostřed. Medián mzdy více odpovídá představě mzdy běžného zaměstnance. Hranice chudoby je přitom rozdílná pro jednotlivce nebo rodinu. Domácnost má totiž společné náklady na bydlení, proto hranice "chudoby" pro rodinu (dva dospělí a dvě děti) je vyšší cca. dvojnásobně oproti hranici "chudoby" pro jednotlivce.

Jak snižovat chudobu?

Podpora domácí ekonomiky, zlepšování podmínek pro podnikání, to je i cesta ke snižování "chudoby". Když se daří ekonomice, potom se snižuje nezaměstnanost. A právě dlouhodobě nezaměstnaní jsou ve všech zemích nejvíce postiženi "chudobou". Investice do vzdělání, výzkumu a vývoje, rozvoj sociální politiky v souladu s ekonomikou, rovněž přispívají ke snižování míry "chudoby".

Evropská "chudoba" versus světová chudoba

Chudí Evropané žijí za mnohem lepších životních podmínek než chudí lidé v rozvojových zemích. Evropská chudoba je relativní, zatímco chudoba v rozvojových zemích je absolutní. Přesto se milióny Evropanů cítí být vyřazeni z běžného života, protože jejich životní úroveň je nižší než běžných spoluobčanů. Více než 81 miliónů Evropanů žije v "chudobě", v Česku je to 936 tisíc občanů. Nejčastěji jsou chudí dlouhodobě nezaměstnaní, dále však i penzisté a v některých případech i občané pracující za minimální mzdu.

Nejméně "chudých" občanů žije v Česku (9,0 %), Nizozemí (10,3 %), Slovensku (12,0 %), Rakousku (12,1 %), Maďarsku (12,3 %), Slovinsku (12,7 %), Švédsku (12,9 %), Finsku (13,1 %), Dánsku (13,3 %), Francii (13,5 %), Lucembursku (14,5 %), Belgii (14,6 %), Maltě (15,5 %), Německu (15,6 %) a Estonsku (15,8 %).

Nejvíce "chudých" občanů v členských zemích EU žije v Lotyšsku (21,3 %), Rumunsku (21,1 %), Španělsku (20,7 %), Bulharsku (20,7 %), Litvě (20,2 %), Řecku (20,1 %), Itálii (18,2 %), Portugalsku (17,9 %), Polsku (17,6 %), Velké Británii (17,1 %), Kypru (17,0 %), Irsku (16,1 %).

Sociální dávky snižují chudobu

Celkem je v členských zemích EU 16,4 % občanů "chudých". Bez propracované sociální politiky by to však bylo výrazně více, dokonce 25,9 %. Státní dávky a transfery výrazně snižují chudobu. Zvláště u mladých rodin s malými dětmi.

Nejvíce se daří "chudoba" díky propracované sociální politice snižovat v Irsku (z 40,4 % na 16,1 %), Dánsku (z 29,1 % na 13,3 %), Lucembursku (z 29,1 % na 14,5 %) a Velké Británii (z 31 % na 17,1 %).

Chudý Lucemburčan je boháč

Protože za chudého se považuje občan, jehož příjem nedosahuje 60 % mediánu mzdy, tak je hranice chudoby v každé zemi rozdílná. Rozdíly jsou obrovské, vždyť za "chudého" se považuje Lucemburčan s ročním příjmem nižším než 16 048 euro, naproti tomu za "chudého" se považuje Rumun s ročním příjmem pod 2 122 euro. V přiložené tabulce máme uvedenu hranici ročního příjmu znamenající "chudobu" pro jednotlivce a rodinu (2 dospělí a 2 děti) v eurech, jak byla publikována ve studii "Der Armut in EU" od ÖGPP (Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung)

V Česku se za "chudého" považuje jednotlivec s ročním příjmem pod 5 793 euro, u čtyřčlenné rodiny (dva dospělí a dvě děti) je hraniční roční příjem 12 166 euro.


Tabulka: Hranice "chudoby" (roční příjem v euro) v zemích EU

Země Hranice chudoby u jednotlivce
Hranice chudoby pro rodinu (2 dospělí + 2 děti)
Lucembursko 16 048 33 701
Kypr 11 840 24 864
Rakousko 11 451 24 046
Nizozemí 11 293 23 716
Švédsko 10 897 22 884
Dánsko 10 713 22 497
Francie 10 704 22 479
Německo 10 634 22 332
Belgie 10 398 21 835
Finsko 10 275 21 578
Velká Británie 10 241 21 506
Irsko 9 707 20 384
Itálie 9 119 19 150
Slovinsko 8 227 17 278
Malta 8 007 16 815
Španělsko 7 995 16 789
Řecko 7 559 15 874
Portugalsko 5 838 12 261
Česko 5 793 12 166
Slovensko 4 983 10 465
Polsko 4 540 9 533
Estonsko 4 490 9 429
Maďarsko 4 011 8 424
Litva 3 615 7 592
Lotyšsko 3 580 7 517
Bulharsko 3 528 7 408
Rumunsko 2 122 4 455

Pramen: „Der Armut in EU“ (Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ