Důchody: Je výhodnější vyšší příjem nebo delší doba pojištění?

22.05.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše důchodu závisí na dvou vstupních údajích, průměrné mzdě v současné hodnotě a získané době pojištění. Čím vyšší oba vstupní údaje, tím lépe. Pro někoho je však výhodnější vyšší příjem o tisíc korun, pro někoho doba pojištění o jeden rok.

Přestože již "malá důchodová reforma" přinesla postupné změny ve výpočtu státního důchodu, které měly za cíl posílit při výpočtu důchodu princip zásluhovosti, přesto je při výpočtu důchodu nadále významně zastoupen i princip solidarity. Občané s nižšími příjmy mají relativní vysoký důchod a občané s vyššími příjmy relativně nízký důchod.

Při výpočtu důchodu v roce 2013 se totiž osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda v letech 1986 až 2012 v současné hodnotě) redukuje. Přičemž v první redukční hranici (do 11 389 Kč) se osobní vyměřovací základ započítává v plném rozsahu a ve čtvrté redukční hranici (nad 103 536 Kč) se započítává pouze z 6 %.

Jak každá tisícikoruna zvyšuje důchod?

Každá tisícikoruna navíc v první redukční hranici (do 11 389 Kč) se do výpočtového základu, ze kterého se následně vypočítá důchod (zohlední se získaná doba pojištění), započítává ze 100 %.

 • Každá tisícikoruna navíc v druhé redukční hranici (od 11 389 Kč do 30 026 Kč) se do výpočtového základu započítává z 27 %.
 • Každá tisícikoruna navíc ve třetí redukční hranici (od 30 026 Kč do 103 536 Kč) se započítává z 16 %.
 • A každá tisícikoruna ve čtvrté redukční hranici (nad 103 536 Kč) se započítává z 6 %.

Praktický příklad

Abychom si ukázali, jak se postupně s rostoucím příjmem snižuje zápočet každé tisícikoruny navíc, vypočítáme si důchod u občana s průměrnou mzdou 10 000 Kč a 11 000 Kč (při 40 letech pojištění), s průměrnou mzdou 24 000 Kč a 25 000 Kč (při 40 letech pojištění), s průměrnou mzdou 40 000 Kč a 41 000 Kč (při 40 letech pojištění) a s průměrnou mzdou 105 000 Kč a 106 000 Kč (rovněž při 40 letech pojištění).

 • Při průměrné mzdě 10 000 Kč a 40 letech pojištění činí měsíční důchod 8 330 Kč, při průměrné mzdě 11 000 Kč a 40 letech pojištění činí měsíční důchod 8 930 Kč. Vyšší příjem o tisíc korun zvýšil měsíční důchod o 600 Kč.
 • Při průměrné mzdě 24 000 Kč a 40 letech pojištění činí měsíční důchod 11 207 Kč, při průměrné mzdě 25 000 Kč a 40 letech pojištění činí důchod 11 369 Kč. Vyšší příjem o tisíc korun zvýšil měsíční důchod o 162 Kč.
 • Při průměrné mzdě 40 000 Kč a 40 letech pojištění činí měsíční důchod 13 321 Kč, při průměrné mzdě 41 000 Kč a 40 letech pojištění činí důchod 13 435 Kč. Vyšší příjem o tisíc korun zvýšil důchod o 114 Kč.
 • Při průměrné mzdě 105 000 Kč a 40 letech pojištění činí důchod 20 616 Kč, při průměrné mzdě 106 000 Kč a 40 letech pojištění činí důchod 20 652 Kč. Vyšší příjem o tisíc korun zvýšil důchod o 36 Kč.

Jak jsme si názorně vypočítali, pro občany s nižšími příjmy má vyšší příjem pro konečnou výši důchodu větší význam než pro občany s vyššími příjmy.

Každý rok pojištění hraje roli

Při výpočtu důchodu je velmi důležité, jak vysokou dobu pojištění žadatel o důchod získá. Hodnotí se pouze celé ukončené roky. Každý rok pojištění může výrazně zvýšit důchod, u občanů s vyššími příjmy více než vyšší příjem o 1 000 Kč.

Praktický příklad

Vliv doby pojištění na výši důchodu si ukážeme na praktických výpočtech. Vypočítáme si důchod občana s průměrnou mzdou 10 000 Kč při 40 letech pojištění a 41 letech pojištění, důchod občana s průměrnou mzdou 24 000 Kč při 40 letech pojištění a 41 letech pojištění, důchod občana s průměrnou mzdou 40 000 Kč při 40 letech pojištění a 41 letech pojištění a důchod občana s průměrnou mzdou 105 000 Kč při 40 letech pojištění a 41 letech pojištění.

 • Při 40 letech pojištění a průměrné mzdě 10 000 Kč je důchod 8 330 Kč, při 41 letech pojištění a průměrné mzdě 10 000 Kč je důchod 8 480 Kč. Rok pojištění navíc zvýšil důchod o 150 Kč.
 • Při 40 letech pojištění a průměrné mzdě 24 000 Kč je důchod 11 207 Kč, při 41 letech pojištění a průměrné mzdě 24 000 Kč je důchod 11 429 Kč. Rok pojištění navíc zvýšil důchod o 222 Kč.
 • Při 40 letech pojištění a průměrné mzdě 40 000 Kč je důchod 13 321 Kč, při 41 letech pojištění a průměrné mzdě 40 000 Kč je důchod 13 595 Kč. Rok pojištění navíc zvýšil důchod o 274 Kč.
 • Při 40 letech pojištění a průměrné mzdě 105 000 Kč je důchod 20 616 Kč, při 41 letech pojištění a průměrné mzdě 105 000 Kč je důchod 21 073 Kč. Rok pojištění navíc zvýšil důchod o 457 Kč.

Jak jsme si ukázali na názorných příkladech, pro občany s nižšími příjmy, je každé zvýšení příjmu s ohledem na výši důchodu velmi důležité. Občané s vyššími příjmy by se zase měli snažit získat co nejvyšší dobu pojištění, neboť každý rok pojištění navíc citelně zvyšuje jejich měsíční penzi.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY