Předčasný důchod nebo předdůchod?

28.05.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané v předdůchodovém věku se rozhodují, zdali odejít raději do předčasného důchodu nebo čerpat předdůchod. Rozhodnutí není jednoduché, pro každého může být výhodnější jiná varianta. Podívejme se na praktické příklady.

V současné době je do předčasného důchodu možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Předčasný důchod je trvale krácený důchod, který je vyplácen státem. Výše krácení závisí na termínu odchodu do předčasného důchodu. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

  • Krácení se provádí za každých 90 dní, proto je rozdíl v míře krácení, zdali se odejde např. do předčasného důchodu dříve o 1 095 dní (tedy přesně o 3 roky) nebo o 1 080 dní. Krácení se provádí i za každých započatých 90 kalendářních dnů před dosažením řádného důchodového věku. Za období prvních 360 kalendářních dní činí krácení 0,9 % z výpočtového základu. Za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne činí krácení 1,2 % z výpočtového základu. Za období od 721. kalendářního dne činí krácení 1,5 % z výpočtového základu.

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se posuzuje důchodový věk mužů daného roku narození. Protože mají ženy nižší důchodový věk než muži, tak prakticky nemohou čerpat předdůchod pět let před odchodem do řádného důchodu jako muži.

  • Stejný důchodový věk mají muži i ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí) narození v roce 1975 a později.

Pět výhod a nevýhod předdůchodu
V předdůchodu lze pracovat
Předdůchod a předčasný důchod není totéž
Jak vysoký je předčasný důchod?
Předčasný důchod v roce 2013

Předdůchod nevyplácí stát

Zásadní rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem je, že předdůchod nevyplácí stát. Předdůchod je vyplácen z naspořených finančních prostředků v doplňkovém penzijním spoření. Smlouva musí trvat minimálně 5 let. Občané, kteří mají uzavřeno ještě postaru penzijní připojištění, tak musí nejdříve převést své penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření, aby mohli čerpat předdůchod, jedná se o snadnou administrativní záležitost. Protože je předdůchod vyplácen z naspořených finančních prostředků, tak lze pobírat během čerpání předdůchodu příjem, ať už z vlastní výdělečné činnosti nebo zaměstnání. Kdo chce však čerpat předdůchod, ten musí mít dostatečné vlastní prostředky na svém doplňkovém penzijním spoření. Možnost čerpání předdůchodu je tak spíše pro majetnější občany. Měsíční platba předdůchodu musí být totiž alespoň 30 % průměrné mzdy. Při čerpání předdůchodu po 3 roky je tak nutné mít našetřeno cca 281 tisíc Kč (7 800 Kč x 12 měsíců x 3 roky).

Praktický příklad

Pan Zelený má 3 roky do důchodu, na doplňkovém penzijním spoření má našetřeno dostatek finančních prostředků, by mohl odejít do předdůchodu. Pan Zelený zvažuje, zdali zvolit předčasný důchod nebo předdůchod. Průměrná měsíční mzda pana Zeleného v současné hodnotě (osobní vyměřovací základ) činí 28 000 Kč, pan Zelený získá 39 let pojištění.

1) Vypočítáme si předčasný důchod pana Zeleného v roce 2013 při osobním vyměřovacím základu 28 000 Kč a získání 39 let pojištění. Pan Zelený by odešel do předčasného důchodu necelé 3 roky před dosažením řádného důchodového věku (tedy o 1 080 dní dříve), aby docílil nižšího krácení ve výši 14,4 % místo 15,9 % při odchodu přesně o tři roky dříve (o 1 095 dní).

Výpočet předčasného důchodu pana Zeleného (o 1 080 dní dříve)

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

28 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

4 485 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 4 485 Kč)

15 874 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5

Procentní výměra důchodu

(15 874 Kč x 58,5 %)

9 287 Kč

Krácení důchodu (v %)

14,40

Krácení důchodu (v Kč)

(15 874 Kč x 14,4 %)

2 285 Kč

Procentní výměra důchodu

(9 287 Kč - 2 285 Kč)

7 002 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 7 002 Kč)

9 332 Kč

vlastní výpočet autora

Kdyby pan Zelený odešel v roce 2013 do předčasného důchodu (o 1 080 dní dříve), potom by měl měsíční předčasný důchod 9 332 Kč.

2) Vypočítáme si řádný starobní důchod pana Zeleného v případě, že by čerpal tři roky před dosažením řádného důchodového věku předdůchod. Veškeré úspory na doplňkovém penzijním spoření by tedy utratil před odchodem do důchodu. Osobní vyměřovací základ by byl rovněž 28 000 Kč. Nedošlo by z důvodu nulového vlastního příjmu podléhajícímu důchodovému pojištění během čerpání předdůchodu k poklesu průměrné mzdy v současné hodnotě za tři roky. Důvodem je skutečnost, že čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby. Současně by však doba pojištění zůstala stejná, 39 let. Předdůchod nepatří mezi náhradní dobu pojištění, proto se z důvodu čerpání předdůchodu nezvyšuje celková doba pojištění.

  • Při čerpání předdůchodu by odešel pan Zelený do řádného důchodu až v roce 2016, o tři roky později než při čerpání předčasného důchodu. Výpočet důchodu v roce 2016 není v tuto chvíli přesně znám, redukční hranice se budou odvíjet od nárůstu průměrné mzdy. Pro zjednodušení budeme počítat, že průměrná mzda poroste každoročně o 2,5 %.

Orientační výpočet důchodu pana Zeleného v roce 2016

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

28 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 891 Kč, ze 100 %)

11 891 Kč

Druhá redukční hranice

(nad 11 891 Kč, z 26 %)

4 188 Kč

Výpočtový základ

(11 891 Kč + 4 188 Kč)

16 080 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(39 let x 1,5 %)

58,5

Procentní výměra důchodu

(16 080 Kč x 58,5 %)

9 407 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

Měsíční důchod

(9 407 Kč + 2 440 Kč)

11 847 Kč

vlastní výpočet autora

Shrnutí

Jestliže bude pan Zelený čerpat předdůchod, tak bude mít následně vyšší měsíční penzi. Řádná penze by byla vyšší o 2 515 Kč (11 847 Kč - 9 332 Kč). Z tohoto pohledu je předdůchod výhodnější. Je však potřeba zdůraznit, že pan Zelený při čerpání předčasného důchodu bude moci celou naspořenou částku (počítejme pro zjednodušení 281 tisíc Kč) čerpat v důchodu a vylepšit si svoji životní úroveň a dopřát si třeba v prvních letech důchodu, kdy má občan nejvíce sil, nějaké pěkné dovolené. Rovněž tři roky před odchodem do důchodu by na tom byl při čerpání předčasného důchodu pan Zelený lépe, neboť předčasný důchod by měl 9 332 Kč, zatímco předdůchod počítáme v minimální výší 7 800 Kč. Jednoznačná odpověď, zdali je výhodnější předčasný důchod nebo předdůchod, neexistuje. Závisí na osobních preferencích každého občana. Státní důchod je při čerpání předdůchodu vyšší, současně se však zpravidla utratí naspořené peníze v dobrovolném penzijním spořením ještě před odchodem do důchodu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY