Každý druhý penzista na Kypru je chudý

03.06.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nejvíce jsou "evropskou chudobou" postiženi dlouhodobě nezaměstnaní občané a penzisté. Odchod do důchodu pro některé Evropany znamená "chudobu". V Česku je počet "chudých" penzistů jeden z nejnižších. Proč?

Za "chudé" se v členských zemích EU považují občané, jejichž měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu mzdy. Medián mzdy je nižší než průměrná mzda, je to hodnota mzdy ležící přesně uprostřed.

  • Samotný výpočet hranice chudoby je poněkud komplikovanější, záleží i např. na počtu členů v domácnosti. Náklady na domácnost u dvoučlenné domácnosti nejsou totiž dvojnásobně vysoké jako u jednočlenné domácnosti. Hranice "chudoby" v Česku je 9 420 Kč a u dvou dospělých občanů potom 14 130 Kč.

Jak vysoký je průměrný důchod?

Ke konci roku 2012 byl v Česku průměrný důchod 10 778 Kč. Průměrný důchod mužů byl 11 948 Kč a průměrný důchod žen 9 782 Kč. Jestliže tedy v Česku žijí v jedné domácnosti dva občané, kterým vznikl nárok na starobní důchod, tak téměř naprosto všichni překročí hranici chudoby. Občané s nízkými příjmy mají totiž relativně vysoký důchod, proto i dva občané, kteří celý život pracovali za minimální mzdu překročí hranici chudoby. Důchod je totiž vyplácen čistý.

  • Pan Modrý i paní Modrá celý život pracovali za velmi nízkou mzdu. Jejich průměrná měsíční mzda v současné hodnotě činí za všechny odpracované roky 9 500 Kč. Oba získají 41 let pojištění. Jak vysoký budou mít důchod? Měsíční důchod budou mít oba ve výši 8 173 Kč. Jejich souhrnný příjem tedy překročí hranici chudoby.

Většina mužů není v penzi chudých

Penzista, jenž získá 40 let pojištění a jeho průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za všechny roky bude podprůměrných 14 000 Kč, bude mít měsíční penzi 9 587 Kč. Rovněž tedy překročí hranici "chudoby". Při dostatečném počtu let pojištění mají v Česku i občané s podprůměrným příjmem relativně vysokou penzi. Do první redukční hranice 11 389 Kč se daná částka započítává do výpočtového základu v plném rozsahu.

Ženy častěji berou vdovský důchod

Situace manželského páru je tedy v penzi mnohem snazší než jednotlivců. Nejdříve zpravidla pobírají oba důchod, jestliže potom jeden z manželů zemře, tak vdova (vdovec) pobírají dále v penzi starobní důchod a vdovecký důchod současně. Jestliže vznikne nárok na souběh důchodu (starobního a vdovského), tak se vyplácí vyšší důchod v plné výši a nižší důchod v poloviční výši. Žena i s nižším důchodem, které vznikne nárok na vdovský důchod, tak má měsíční příjem vyšší než činí hranice chudoby.

  • Paní Zelená má svůj starobní důchod ve výši 8 500 Kč. Její manžel měl starobní důchod 11 330 Kč (základní výměra důchodu 2 330 Kč + procentní výměra důchodu 9 000 Kč). Po úmrtí manžela bude paní Zelená pobírat svůj starobní důchod v plné výši a vdovský důchod v poloviční výši. Vdovský důchod činí 50 % ze procentní výměry důchodu. Vdovský důchod činí tedy 4 500 Kč (50 % z 9 000 Kč), polovina činí 2 250 Kč (50 % z 4 500 Kč). Celkový důchod paní Zelené je 10 750 Kč (8 500 Kč + 2 250 Kč).

Rovnostářský výpočet chrání před chudobou

Přestože v posledních letech došlo v Česku při výpočtu důchodu k několika změnám posilující prvek zásluhovosti, tak nadále je při výpočtu důchodu významně zastoupen prvek solidarity, což je důležité, neboť občané s nižšími příjmy nespadnou odchodem do důchodu do "chudoby". Občané s nízkými příjmy mají v Česku relativně vysoký důchod, občané s vysokými příjmy relativně nízký důchod.

Kde odchod do penze znamená "chudobu"?

Míra "chudoby" občanů starších 65 let se v členských zemích EU pohybuje od 4,1 % (v Maďarsku) po 45,2 % (na Kypru). V přiložené tabulce je uvedena hranice chudoby u občanů starších 65 let, jak byla publikována ve studii "Der Armut in EU" od ÖGPP (Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung). Míra "chudoby" v Česku je z členských zemí EU čtvrtá nejnižší a činí 6,8 %. Nižší míra chudoby občanů starších 65 let je pouze ve zmíněném Maďarsku (4,1 %), Lucembursku (5,9 %) a Nizozemí (5,9 %).

  • Nejvíce chudých penzistů v zemích EU je na Kypru (45,2 %), Bulharsku (32,2 %). Dalšími zeměmi, kde je více než 20 % chudých penzistů, jsou: Španělsko (21,7 %), Velká Británie (21,4 %), Řecko (21,3 %), Portugalsko (21,0 %), Slovinsko (20,2 %).

Míra chudoby občanů starších 65 let v zemích EU

Země Počet chudých penzistů (v %)

Maďarsko

4,1

Lucembursko

5,9

Nizozemí

5,9

Česko

6,8

Slovensko

7,7

Francie

9,7

Litva

10,2

Irsko

10,6

Německo

14,1

Polsko

14,2

Estonsko

15,1

Rakousko

15,2

Švédsko

15,5

Itálie

16,6

Rumunsko

16,7

Dánsko

17,7

Finsko

18,3

Lotyšsko

18,8

Malta

18,8

Belgie

19,4

Slovinsko

20,2

Portugalsko

21,0

Řecko

21,3

Velká Británie

21,4

Španělsko

21,7

Bulharsko

32,2

Kypr

45,2

Pramen: „Der Armut in EU“ (Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung)

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY