Jak se zhorší výpočet důchodu v příštích letech?

04.06.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet důchodu v roce 2013 je pro většinu občanů více výhodný, než bude výpočet důchodu v roce 2014 či v roce 2015. S touto variantou je při plánování odchodu do důchodu potřeba počítat. K jak velkým změnám dojde?

Přesný výpočet důchodu v roce 2014 a v roce 2015 není znám. Důvodem je skutečnost, že redukční hranice se budou odvíjet od průměrné mzdy. Stejně tak základní výměra důchodu. Rovněž při přesném porovnání výše důchodu v roce 2013 a v následujících letech je nutné zohlednit valorizaci, protože důchody přiznané v roce 2013 se budou od ledna 2014 valorizovat.


Čtěte také

Kdy budete mít průměrný důchod?
Porovnání penze v závislosti na příjmu
Jak se vyvíjí důchod u průměrné mzdy Kdo má v roce 2013 nárok na starobní důchod
Zajímejte se o získanou dobu důchodového pojištění

Pro zjednodušení tedy budeme důchod v roce 2014 a v roce 2015 počítat se stejnými redukčními hranicemi a stejnou základní výměrou důchodu jako v roce 2013 a současně důchody přiznané v roce 2013 nebudeme valorizovat. Těmito dvěma opatřeními by měly být důchody vypočtené v roce 2013 a v letech 2014 a 2015 porovnatelné. Přesto však bude výpočet orientační.

Kdo si polepší?

Většina občanů si při výpočtu důchodu v roce 2014 a v roce 2015 mírně pohorší, avšak občané s vyššími příjmy budou mít při výpočtu důchodu v roce 2015 vyšší důchod. Důvodem je skutečnost, že od roku 2015 budou pouze dvě redukční hranice a ve druhé redukční hranici se bude důchod započítávat z 26 %.

Proč bude výpočet důchodu v příštích letech méně výhodný?

Hlavním důvodem, proč bude výpočet důchodu v příštích letech méně výhodný, je změna zápočtu v druhé redukční hranici, protože se v druhé redukční hranic bude výpočtový základ započítává v letošním roce z 27 %, v roce 2014 a v roce 2015 z 26 %.

Praktický příklad

Výše důchodu závisí na výši průměrné mzdy v současné hodnotě za odpracované roky (např. v roce 2013 ovlivní průměrnou mzdu výdělky v letech 1986 až 2012) a získané době pojištění. Abychom mohli výsledky porovnat, tak si vypočítáme výši důchodu u průměrné mzdy 25 000 Kč a 40 letech pojištění.

Výpočet důchodu v roce 2013

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 675 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 675 Kč)

15 064 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60,0

Procentní výměra důchodu

9 039 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 9 039 Kč)

11 369 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet důchodu v roce 2014

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 26 %)

3 539 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 539 Kč)

14 928 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60

Procentní výměra důchodu

8 957 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 8 957 Kč)

11 287 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet důchodu v roce 2015

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389 Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 103 536, z 26 %)

3 539 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 539 Kč)

14 928 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(40 let x 1,5 %)

60

Procentní výměra důchodu

8 957 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 8 957 Kč)

11 287 Kč

vlastní výpočet autora

Jak vidíme na orientačním výpočtu, tak si občané s příjmem nad první redukční hranici pohorší. Důvodem je nižší zápočet v druhé redukční hranici (26 % místo 27 %). Při výpočtu zjednodušeně pracujeme bez valorizace důchodů a současně bez zvýšení redukčních hranic (průměrná mzda neporoste).

Jak je to o jednotlivých příjmů?

V přiložené tabulce máme zjednodušeně vypočítán důchod v roce 2013 i v roce 2014 a v roce 2015. Opět nepočítáme s valorizací ani se změnou redukčních hranic. Vlivem sníženého zápočtu v II. redukční hranici si většina občanů pohorší. Protože se však zvyšuje zápočet ve III. redukční hranici (z 19 % na 22 % v roce 2014), tak si občané s vyššími příjmy polepší, posílí se princip zásluhovosti.

Průměrná mzda

Doba pojištění

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

13 000 Kč

40 let

9 425 Kč

9 415 Kč

9 415 Kč

17 000 Kč

40 let

10 073 Kč

10 039 Kč

10 039 Kč

21 000 Kč

40 let

10 721 Kč

10 663 Kč

10 663 Kč

25 000 Kč

40 let

11 369 Kč

11 287 Kč

11 287 Kč

30 000 Kč

40 let

12 179 Kč

12 067 Kč

12 067 Kč

40 000 Kč

40 let

13 321 Kč

13 388 Kč

13 627 Kč

50 000 Kč

40 let

14 461 Kč

14 708 Kč

15 187 Kč

80 000 Kč

40 let

17 881 Kč

18 668 Kč

19 867 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY