Nejbohatší jsou americké domácnosti

07.06.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Za rok 2012 činil průměrný nominální čistý příjem na každého člena domácnosti 12 681 Kč, jak bohaté jsou české domácnosti v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD?

Mnohé sny a přání jsou vyjádřitelná penězi, vyšší příjem tedy znamená pro většinu občanů vyšší životní úroveň a osobní spokojenost. Přestože pouze samotný dostatek peněz nezaručuje radost ze života a životní pohodu, tak výrazně ovlivňují náš život.

Jak se počítá čistý příjem domácností?

Dle čistého příjmu domácnosti můžeme porovnávat životní úroveň občanů v jednotlivých zemích světa. Čistý příjem je finanční částka, za kterou může domácnost každý měsíc pořizovat zboží a služby. Čistý příjem domácnosti netvoří pouze čistá mzda ze zaměstnání nebo zisk z podnikání, ale rovněž státní dávky (důchody, rodičovský příspěvek či podpora v nezaměstnanosti) nebo kapitálové zisky, příjem z pronájmu.

Průměrný nominální čistý příjem domácnosti činil v roce 2012 v Česku částku 28 670 Kč měsíčně. Mezi jednotlivými domácnostmi jsou samozřejmě rozdíly. Nejhůře jsou na tom dlouhodobě nezaměstnané domácnosti, nejlépe domácnosti mající dva pravidelné příjmy.

Jak porovnávat příjmy domácností v zemích OECD?

Ve všech členských zemích OECD jsou ceny zboží a služeb značně rozdílné. Proto je vhodné porovnávat nejenom příjmy domácností, ale rovněž zohlednit cenové rozdíly. Průměrný čistý příjem domácností v paritě kupní síly tuto podmínku splňuje. V přiložené tabulce tak máme uvedeny právě čisté příjmy domácnosti v jednotlivých členských zemích OECD v paritě kupní síly (PPP dolarech).

Rozdíly mezi zeměmi s nejvyšší průměrnou hrubou mzdou a zeměmi s nejnižší průměrnou mzdou jsou tak nižší, než by se na první pohled zdálo. Ve Švýcarsku, Norsku nebo Dánsku je vysoké zdanění a jednak draho. Naproti tomu v Mexiku nebo Chile je zdanění práce nízké a ceny zboží a služeb citelně levnější než v západní Evropě.

Americké domácnosti jsou nejbohatší

Průměrný čistý příjem domácností je z členských zemí OECD nejvyšší v USA, přestože průměrné mzdy jsou vyšší v západní Evropě. Důvodů je několik, počínaje nižším zdaněním a lepším postavení podnikatelů v USA konče. Podmínky pro byznys a kapitálové transakce jsou v USA výborné.

  • Nejvyšší roční příjem domácnosti v paritě kupní síly je v USA (38 001). Následuje Lucembursko (35 517), Norsko (31 459), Švýcarsko (30 060) a Austrálie (28 884).
  • Naopak nejnižší čisté příjmy jsou v Chile (11 039 ), Mexiku (12 732), Estonsku (12 800), Turecku (13 044) a Maďarsku (13 858).
  • Příjem v Česku (16 957) je vyšší než v ostatních východoevropských zemích, ale je pod průměrem všech zemí OECD (23 047). Rozdíl mezi průměrným čistým příjmem domácností v Česku a Portugalsku, Řecku nebo Španělsku se v posledních letech snižuje.

Rozdíly v příjmech mezi domácnostmi

V posledních letech se ve vyspělých zemích světa zvyšují mzdové rozdíly, což se projevuje i na rozdílech v příjmech domácností. Čistý příjem pětiny nejlépe situovaných domácností je a čistý příjem pětiny nejhůře finančně situovaných domácností se od sebe čím dál více vzdalují.

  • Při porovnání finančních rozdílů mezi domácnostmi zjistíme, že větší rozdíly jsou mezi domácnostmi v mimoevropských zemích než v evropských zemích. Důvodem je propracovanější sociální politika v členských zemích EU.
  • Vůbec nejnižší rozdíly mezi "bohatými" a "chudými" domácnostmi jsou v Česku, kde pětina domácností s nejnižšími příjmy má měsíční příjem na úrovni 28 % domácností s nejvyššími příjmy.
  • Dalšími zeměmi s nízkými rozdíly v příjmech domácností jsou: Dánsko (27,9 % dosahují příjmy pětiny domácností s nejnižšími příjmy příjmu pětiny domácností s nejvyššími příjmy), Slovinsko (27,7 %), Finsko (27,2 %), Norsko (27,1 %), Island (26,2 %). Naproti tomu nejvyšší rozdíly jsou v Mexiku a Chile, kde příjem pětiny domácností s nejnižšími příjmy nedosahuje ani desetiny příjmu pětiny domácností s nejvyššími příjmy.

Průměrný roční čistý příjem domácnosti (v zemích OECD, v PPP dolarech)

Země

Čistý příjem

(v PPP dolarech)

Země

Čistý  příjem

 (v PPP dolarech)

USA

38 001

Irsko

24 104

Lucembursko

35 517

Španělsko

22 847

Norsko

31 459

Nový Zéland

21 892

Švýcarsko

30 060

Island

21 201

Austrálie

28 884

Řecko

20 440

Rakousko

28 852

Portugalsko

19 366

Německo

28 799

Izrael

19 120

Francie

28 310

Slovinsko

19 119

Kanada

28 194

Korea

17 337

Velká Británie

26 904

Česko

16 957

Belgie

26 874

Slovensko

16 682

Švédsko

26 242

Polsko

15 371

Finsko

25 739

Maďarsko

13 858

Nizozemí

25 493

Turecko

13 044

Dánsko

24 682

Estonsko

12 800

Itálie

24 216

Mexiko

12 732

Japonsko

24 147

Chile

11 039

Pramen: OECD: Better Life Index, Income (2013)


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU