Ministerstvo přispěje na nové kotle, přerozdělí 80 milionů

25.06.2013 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Smog může vyvolat dýchací problémy i onemocnění cév. Ovzduší v České republice je dlouhodobě špatné a vliv na to má také topení tuhými palivy. Ministerstvo životního prostředí proto vyhlásí výzvu na podávání žádostí na příspěvek na nové kotle. Rozdělí 80 milionů korun.

Největší podíl na sever Moravy

Příspěvek na nový kotel budou nově moct získat zájemci z celé České republiky. Doposud měli tuto možnost pouze obyvatelé Moravskoslezského kraje. Dotace pokryje polovinu nákladů na nákup kotle. Ministerstvo životního prostředí spustí výzvu na podávání žádostí pravděpodobně už 1. července.

Podmínky výzvy budou podobné jako v Moravskoslezském kraji. Tam poputuje největší podíl dotace. „Na sever Moravy pošleme 30 milionů, zbytek peněz si rozdělí ostatní kraje,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Dodal, že v příštím roce počítá dokonce se stomilionovou částkou. „Nadále bude platit, že stejné množství peněz, které uvolníme, musí dát také dotyčný kraj,“ podotkl. Peníze mohou žadatelé získat pouze na certifikované kotle, jejichž seznam zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Příspěvek bude mezi 15 až 60 tisíci korun.

Moravskoslezský kraj vyhlásil už tři výzvy, třetí v únoru. O příspěvek měli lidé obrovský zájem. Na výměnu ručně plněných kotlů za automatické kraj přispíval částkou 40 tisíc korun. Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák prohlásil, že výměna jednoho kotle znamená úsporu emisí prachu v objemu až sto kilogramů ročně. „Stav ovzduší na severu Moravy je dlouhodobě špatný. Podíl malých zdrojů na celkové bilanci prachu neustále roste,“ upozornil. Na výzvu uvolnil kraj 20 milionů korun. Investice do nového kotle se podle hejtmana projeví okamžitě. Ve všech třech výzvách Moravskoslezký kraj obdržel bezmála dva tisíce žádostí.

Ostatní kraje neměly zájem

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program na severu Moravy, protože ta patří mezi oblasti s nejhorší smogovou situací. „Nemalý podíl na tom má právě sektor vytápění domácností,“ podotkl mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík. V únoru uvedl, že pokud se ozvou další kraje, je ministerstvo připravené jednat. Kraje většinou o takzvané kotlíkové dotace tehdy neplánovaly usilovat. „Ať je ministerstvo umístí do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity látek znečišťujících ovzduší. Týká se to Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského kraje,“ sdělil například mluvčí Pardubického kraje Jakub Rychtecký. O oslovení ministra kvůli příspěvku na nové kotle neuvažoval ani Zlínský a Jihomoravský kraj. „Máme vysoké procento plynofikace,“ sdělil Jiří Klement z oddělení informací a styku s veřejností Jihomoravského kraje.

Špatné ovzduší má vliv na zdraví

Ovzduší v České republice je dlouhodobě velmi špatné. V devadesátých letech se zlepšilo, ale na začátku třetího tisíciletí kvůli rozvoji průmyslu a dopravy se naopak výrazně zhoršilo. A vytápění tuhými palivy na tom má také nemalý podíl. Smogový limit je pravidelně výrazně překračován na severu Moravy, v Praze a Brně. Jenže v Moravskoslezském kraji má na kvalitu ovzduší velký vliv také hutní průmysl. Dýchání takového vzduchu může vyvolat problémy s dýcháním, kašel a onemocnění cév.

Autor článku

Michaela Malátná  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ