Jak klesá předčasný důchod?

03.07.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Především z důvodu prodlužování důchodového věku, zdravotních problémů nebo nemožností najít si novou práci odchází každoročně čím dál více občanů do předčasného důchodu. Stejně jako řádný důchod klesá i předčasný důchod. Podívejme se praktické výpočty v letech 2011, 2012 a 2013 u předčasného důchodu.

Důvody, proč je výpočet předčasného důchodu každoročně méně výhodný, jsou dva:

  • Od roku 2012 se zvýšilo krácení za předčasnost. Např. při odchodu do předčasného důchodu přesně o 3 roky před dosažením důchodového věku bylo před rokem 2012 krácení důchodu 14,7 % (po roce 2012 činí krácení 15,9 %).
  • "Malá důchodová reforma" zavedla nové výpočty starobního důchodu od ledna 2012, 2013, 2014 a od roku 2015, které jsou vždy pro většinu občanů nepatrně méně výhodné, nové výpočty jsou výhodné pouze pro občany s nadprůměrnými příjmy (cca nad 36 tisíc korun).

Proč je předčasný důchod nižší?

Oproti řádnému starobnímu důchodu je předčasný důchod nižší hned ze tří hlavních důvodů:

  • Občan získá nižší dobu pojištění než kdyby pracoval až do řádného důchodového věku. Výši důchodu přitom ovlivňují nejenom výdělky, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, ale rovněž i získaná doba pojištění.
  • Krácení za předčasnost. Krácení výpočtového základu u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti, i započatých. Nejdříve je v současné době možné do předčasného důchodu odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy o 1 095 dní (počítáme 3 x 365 dní). V tomto případě je krácení provedeno za 13 i započatých 90 dní, v případě, že by občan odešel do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní, tak by bylo krácení provedeno za 12 i započatých 90 dní.
  • Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu, který je vyšší než konečná procentní výměra důchodu. Skutečné krácení (v %) je z tohoto důvodu vyšší než stanovené krácení za předčasnost.

Praktické výpočty

Postupný pokles předčasného důchodu si vypočítáme u občanů, kteří pobírali v letech 2011 až 2013 průměrnou mzdu. Průměrná měsíční mzda za rok 2011 byla 24 319 Kč, v roce 25 101 Kč a za rok 2013 budeme počítat s průměrnou měsíční mzdou 25 603 Kč (jedná se o odhad, kdy počítáme s 2% růstem).

Dále budeme počítat, že žadatel o důchod získal ve všech případech 38 let pojištění a do předčasného důchodu odejde dříve o 1 080 dní, aby docílil nižšího krácení než při odchodu do předčasného důchodu přesně o 3 roky před dosažením důchodového věku.

Výpočet důchodu byl odlišný od 1. ledna 2011 do 29. září 2011, od 30. září 2011 do 31. prosince 2011, za celý rok 2012 a za celý rok 2013.

1) Výpočet předčasného důchodu v polovině roku 2011

Pan Černý bude mít osobní vyměřovací základ 24 319 Kč (průměrnou mzdu za všechny odpracované roky), získá 38 let pojištění. Do předčasného důchodu odejde v polovině roku 2011. Jak vysoký bude mít hrubý náhradový poměr (předčasný důchod vůči hrubé mzdě)?

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

24 319 Kč

Redukční hranice do 11 000 Kč, ze 100 %

11 000 Kč

Redukční hranice od 11 000 Kč do 28 200 Kč, z 30 %

3 996 Kč

Výpočtový základ (13 000 Kč + 2 700 Kč)

14 996 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Procentní výměra za odpracované roky (38 let x 1,5 %)

57

Procentní výměra důchodu (14 996 Kč x 57 %)

8 548 Kč

Krácení předčasného důchodu (v %)

13,2 %

Krácení předčasného důchodu (v Kč)

(14 996 Kč x 13,2 %)

1 979 Kč

Procentní výměra po krácení

(8 548 Kč - 1 979 Kč)

6 569 Kč

Měsíční důchod celkem (2 230 Kč + 6 569 Kč)

8 799 Kč

Náhradový poměr (8 799 Kč: 24 319 Kč)

36,18 %

 

vlastní výpočet autora

2) Výpočet koncem roku 2011

Ve druhém případě si vypočítáme důchod pana Modrého, který má rovněž osobní vyměřovací základ 24 319 Kč (což je průměrná mzda za rok 2011). Dobu pojištění bude mít taky 38 let. Jak vysoký hrubý náhradový poměr bude mít pan Modrý?

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

24 319 Kč

Redukční hranice do 10 886 Kč, ze 100 %

10 886 Kč

Redukční hranice od 10 886 Kč do 28 699 Kč, z 29 %

3 896 Kč

Výpočtový základ

14 782 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Procentní výměra za odpracované roky (38 let x 1,5 %)

57

Procentní výměra důchodu (14 782 Kč x 57 %)

8 426 Kč

Krácení předčasného důchodu (v %)

13,2 %

Krácení předčasného důchodu (v Kč)

(14 782 Kč x 13,2 %)

1 951 Kč

Procentní výměra po krácení

(8 426 Kč - 1 951 Kč)

6 475 Kč

Měsíční důchod celkem (2 230 Kč + 6 475 Kč)

8 705 Kč

Náhradový poměr (8 705 Kč: 24 319 Kč)

35,80 %

 

vlastní výpočet autora

3) Výpočet koncem roku 2012

Ve třetím případě si vypočítáme důchod ke konci roku 2012 u pana Zeleného, jehož osobní vyměřovací základ bude 25 101 Kč a získá rovněž 38 let pojištění. Jak vysoký bude mít pan Zelený náhradový poměr při odchodu do důchodu?

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 101 Kč

Redukční hranice do 11 061 Kč, ze 100 %

11 061 Kč

Redukční hranice od 11 061 Kč do 29 159 Kč, z 28 %

3 932 Kč

Výpočtový základ (11 061 Kč + 3 932 Kč)

14 993 Kč

Základní výměra důchodu

2 270 Kč

Procentní výměra za odpracované roky (38 let x 1,5 %)

57

Procentní výměra důchodu

(14 993 Kč x 57 %)

8 547 Kč

Krácení předčasného důchodu (v %)

14,4 %

Krácení předčasného důchodu (v Kč)

(14 993 Kč x 14,4 %)

2 158 Kč

Procentní výměra po krácení (v Kč)

(8 547 Kč - 2 158 Kč)

6 389 Kč

Měsíční důchod celkem (2 270 Kč + 6 389 Kč)

8 659 Kč

Náhradový poměr (8 659 Kč: 25 101 Kč)

34,50 %

 

vlastní výpočet autora

4) Výpočet koncem roku 2013

Pan Červený odejde do důchodu koncem 2013. Osobní vyměřovací základ pana Červeného bude 25 603 Kč. Počítáme se 2% růstem průměrné mzdy za celý rok 2013 oproti průměrné mzdě za rok 2012. Při vyšším růstu by byl náhradový poměr ještě nižší, než si vypočítáme. Jak vysoký náhradový poměr bude mít pan Červený?

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 603 Kč

Redukční hranice do 11 389 Kč, ze 100 %

11 389 Kč

Redukční hranice od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %

3 838 Kč

Výpočtový základ

15 227 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Procentní výměra za odpracované roky (38 let x 1,5 %)

57

Procentní výměra důchodu (15 227 Kč x 57 %)

8 680 Kč

Krácení předčasného důchodu (v %)

14,4 %

Krácení předčasného důchodu (v Kč)

(15 227 Kč x 14,4 %)

2 192 Kč

Procentní výměra po krácení (v Kč)

(8 680 Kč - 2 192 Kč)

6 488 Kč

Měsíční důchod (2 330 Kč + 6 488 Kč)

8 818 Kč

Náhradový poměr (8 818 Kč: 25 603 Kč)

34,44 %

 

vlastní výpočet autora

Závěr

Náhradový poměr u předčasného důchodu u občana, jehož osobní vyměřovací základ je na úrovni průměrné mzdy v roce, kdy žádá o předčasný důchod za poslední tři roky postupně poklesl z 36,18 % na 34,44 %. Neklesá tedy jenom starobní důchod, ale rovněž předčasný důchod, s tím je potřeba při odchodu do předčasného důchodu počítat.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY