Dopad vstupu Chorvatska do EU na DPH

15.07.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. července 2013 je Chorvatsko členem Evropské unie. Vstup Chorvatska do EU přináší v oblasti daní zásadní změny, a to především u uplatnění daně z přidané hodnoty a celních režimů.

Dodání zboží

U pohybu zboží jsou vstupem Chorvatska do EU odstraněny celní hranice a nastává volný pohyb zboží mezi Chorvatskem a stávajícími členskými zeměmi EU. Od 1. července 2013 se tedy u pohybu zboží již nejedná o dovoz či vývoz zboží ze třetí země, ale o pořízení a dodání zboží mezi členskými státy. S tím je spojená povinnost vykazovat plnění pořízení či dodání zboží do Chorvatska nejen v přiznání k dani z přidané hodnoty na jiných řádcích, ale také v souhrnném hlášení a ve výkazech Intrastat.


Čtěte také:
Chorvatsko – nový člen Evropské unie
Prověřování plátců DPH podnikatele zatěžuje


Souhrnné hlášení

Obecně povinnost podat souhrnné hlášení stanoví § 102 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v následujících případech:

  • dodali jsme zboží osobě registrované k DPH v jiném členském státu EU,
  • přemístili jsme obchodní majetek do jiného státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností
  • dodali jsme zboží kupujícímu při tzv. třístranném obchodu, pokud je plátce prostřední osobou.
  • poskytli jsme službu s místem plnění v jiné zemi EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň.

Při dodání zboží do jiného členského státu je povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu. Pokud plátce dodává zboží i poskytuje služby do jiného členského státu vzniká povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil plnění do jiného členského státu.

Intrastat

Intrastat je statistika, ve které se vykazuje pohyb zboží na území EU. Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká subjektu od měsíce, ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování. Výše prahů je stanovena na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží. Každý subjekt tzv. zpravodajská jednotka si musí sama hlídat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH dosažení výše uvedeného limitu , a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Povinnost vykazování údajů do Intrastatu může zpravodajské jednotce vzniknout samostatně pro odeslané zboží, samostatně pro přijaté zboží nebo jak za odeslané, tak i za přijaté zboží současně.

Výkazy Intrastat se celnímu úřadu podávají pouze elektronicky na měsíční bázi, a to nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po vykazovaném měsíci. Pokud tedy dodáváte či pořizujete zboží do/z Chorvatska, první Intrastat s těmito plněními (pokud splníte výše uvedené podmínky) bude za červenec, jehož lhůta pro podání je 16. srpna 2013.

Zasílání zboží

Při zasílání zboží soukromým osobám do Chorvatska (tzv. transakce B2C) má dodavatel povinnost registrovat se k chorvatské DPH, a to při překročení hodnoty zaslaného zboží ve výši 270 000 HRK (tj. přibližně 80 000 Kč).

Poskytování služeb

Při poskytování služeb chorvatským plátcům DPH - podnikatelským subjektům (transakce B2B) je místo zdanitelného plnění v zemi příjemce služeb (tj. v Chorvatsku). Uplatní se tzv. samovyměření u příjemce služby. Plnění tak nepodléhá české DPH a bude vykázáno v přiznání k DPH jako poskytnutí služby do EU. S tím souvisí i již výše zmiňovaná povinnost vykazovat poskytování služeb do jiného členského státu do souhrnného hlášení. Souhrnné hlášení se v tomto případě podává shodně s podáváním přiznání k DPH, tj. buď měsíčně, nebo čtvrtletně, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Z obecného pravidla určení zdanění při poskytování služeb existuje řada výjimek, např. u služeb souvisejících s nemovitostmi. Služby poskytnuté chorvatským soukromým osobám (tzv. transakce B2C) obecně podléhají zdanění v zemi poskytovatele. Pokud tedy poskytnete např. poradenskou službu soukromé osobě v Chorvatsku, podléhá tato transakce české DPH.

Sazba DPH v Chorvatsku

Sazby DPH v Chorvatsku jsou ve výši 25 % (základní), 10 % (ubytovací služby, noviny, časopisy) a 5 % (některé potraviny, knihy, léky).

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ