Vyšší spotřební daně = méně kuřáků a pijáků?

23.07.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Úloha spotřebních daní ve světě stoupá. Trendem je zvyšování spotřebních daní, především na cigarety nebo alkoholické nápoje. Rozdíly ve zdanění mezi jednotlivými zeměmi jsou značné. Snižují vyšší spotřební daně počet kuřáků a klesá konzumace alkoholu?

Spotřební daně jsou důležité pro státní pokladnu ve všech členských zemích OECD. Spotřebními daněmi regulují státy cenu komodit podléhajících spotřební dani na trhu. Pro zvyšování spotřebních daní v posledních letech hovoří dva hlavní důvody:

 

  • Zvýšení státního daňového výnosu (např. zvýšení daní u pohonných hmot). Příliš vysoké zdanění pohonných hmot však samozřejmě nevede k vyššímu daňovému výnosu, neboť řidiči, kteří mají možnost, tak následně kvůli nižší ceně tankují v zahraničí. Pro dopravce je to naprostá nutnost.
  • Omezení spotřeby daného zboží (např. cigarety a alkohol). Spotřeba cigaret i alkoholu v členských zemích OECD pomalu klesá. Jedním z důvodů jsou i vyšší ceny cigaret a alkoholu. V případě příliš vysokých spotřebních daní (u cigaret právě spotřební daně nejvíce ovlivňují konečnou cenu), tak se rozrůstá černý trh.

 

Cigarety i alkohol se ve vyspělých zemích světa řadí mezi povolené návykové látky, přesto v posledních letech se snaží jednotlivé vlády různými opatřeními snižovat spotřebu cigaret i alkoholu. Vyšší spotřební daně u cigaret a alkoholu jsou jednou z cest, jak snížit jejich spotřebu.

Kde jsou spotřební daně nejvyšší?

Přestože jsou spotřební daně uvaleny na poměrně úzkou skupinu výrobků, tak jsou pro státní pokladnu nesmírně důležité. Daňový výnos ze spotřebních daní stoupá. Velmi vysoké jsou spotřební daně především v zemích Skandinávie.

Například spotřební daň u půllitru 40% alkoholu činí (dle aktuálního směnného kurzu ze dne 2. 7. 2013) v Norsku 440 Kč, Islandu 346 Kč, Švédsku 300 Kč, Austrálii 254 Kč a Finsku 226 Kč. Dalšími zeměmi s vysokou spotřební daní u tvrdého alkoholu jsou: Irsko (162 Kč), Velká Británie (155 Kč) a Turecko (137 Kč). V Česku činí spotřební daň u půllitru 40% lihoviny 57 Kč. Nejnižší spotřební daň z vybraných členských zemí OECD je v USA, kde spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí 39 Kč. Následuje Itálie (42 Kč), Španělsko (43 Kč), Kanada (44 Kč), Maďarsko (51 Kč) a Slovinsko (52 Kč).

Nejnižší spotřební daň (v procentech u cca průměrné ceny krabičky cigaret) je ve Švédsku (57 %), Lucembursku (57,1 %), Itálii (58,2 %), Belgii (59,5 %), Rakousku (59,7 %), Dánsku (60,5 %) a Česku (60,6 %). Nejvyšší spotřební daň je ve Velké Británii (72,3 %), Nizozemí (69,8 %), Řecku (68,8 %), Estonsku (67,2 %), Bulharsku a Slovensku (66,8 %).

Spotřeba alkoholu v Česku je vysoká

Nejvyšší spotřeba čistého alkoholu na dospělou osobu za rok je v Česku v rámci zemí OECD sedmá nejvyšší. Průměrná spotřeba alkoholu na dospělou osobu za rok v členských zemích OECD činí 9,1 litru.

Nejvyšší spotřeba čistého alkoholu na dospělou osobu je v Lucembursku (15,3 litru), Francii (12,6 litru), Rakousku (12,2 litru), Estonsku (12,0 litru), Německu (11,7 litru), Irsku (11,6 litru), Česku (11,5 litru), Portugalsku a Španělsku (11,4 litru), Belgii a Maďarsku (10,8 litru), Dánsku (10,6 litru), Polsku (10,4 litru), Švýcarsku a Velké Británii (10,0 litru).

Nejnižší spotřeba čistého alkoholu na dospělou osobu za rok je v Turecku (1,6 litru), Izraeli (2,4 litru), Mexiku (5,1 litru), Norsku (6,6 litru), Itálii (6,9 litru), Japonsku (7,3 litru), Islandu (7,3 litru), Švédsku (7,4 litru), Kanadě (8,0 litru), Řecku (8,2 litru), USA a Chile (8,6 litru) a Koreji (8,9 litru).

Nízká spotřeba alkoholu je jednak v zemích Skandinávie, kde jsou vysoké spotřební daně u alkoholu, tak i v USA, kde jsou spotřební daně u alkoholu nízké. Vyšší spotřební daně pomáhají snižovat konzumaci alkoholu, avšak není to hlavní důvod. Zdravý životní styl a vzdělání rovněž přispívají snižovat spotřebu alkoholu. Obdobná situace jako u alkoholu je i u cigaret.

Nejvíce kouří Řekové

Průměrně kouří každý den v zemích OECD 18,4 % dospělých občanů. V zemích, kde jsou vyšší ceny spotřebních daní u cigaret, kouří přitom méně občanů (země Skandinávie). Nejnižší spotřební daň u cigaret je v Lucembursku, přitom i v Lucembursku patří mezi země s nižším počtem kuřáků.

V Česku kouří každý den 24,6 % dospělých občanů, což je v rámci zemí OECD šestá nejvyšší hodnota. Nejvíce dospělých občanů kouří každý den v Řecku (31,9 %), Chile (29,8 %), Irsku (29,0 %), Maďarsku (26,5 %), Estonsku (26,2 %). Nejméně pětina občanů kouří každý den ještě ve Španělsku (23,9 %), Polsku a Turecku (23,8 %), Francii (23,3 %), Rakousku a Koreji (23,2 %), Itálii (22,1 %), Německu (21,9 %), Nizozemí (20,8 %), Belgii (20,5 %), Švýcarsku (20,4 %), Japonsku (20,1 %) a Dánsku (20 %).

Nejméně dospělých občanů kouří každý den ve Švédsku (13,1 %), Islandu (13,8 %), USA (14,8 %), Austrálii (15,1 %), Kanadě (15,7 %), Norsku (16,0 %), Novém Zélandu (16,5 %), Lucembursku (17,0 %) a Finsku 17,8 %.

Prameny: European Commission, Excise Duty Tables, OECD: Tax Database, OECD Health Data 2013Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ