Obnova vdovských důchodů

02.08.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané se mylně domnívají, že všechny vdovské důchody jsou pobírány doživotně. Není tomu tak. Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok, dále pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. I po skončení výplaty vdovského důchodu, lze v budoucnu zažádat o obnovu vdovského důchodu, jeli splněna některá ze zákonných podmínek. Jak je to s obnovou vdovských důchodů?

Nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi (manželce) není automatický. Aby vznikl nárok na vdovský důchod, tak musí být splněny zákonné podmínky. Nárok na vdovský důchod vzniká pouze po manželovi (manželce), pokud zemřelý (zemřelá) pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil zemřelý (zemřelá) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. Další možností je úmrtí v důsledku pracovního úrazu.

Doba pojištění může být problém

Jednou ze základních podmínek pro přiznání všech důchodů je splnění potřebné doby pojištění. Občané, kteří jsou např. dlouhodobě v evidenci na úřadu práce (evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu), tak mohou mít problém získat potřebnou dobu pojištění a nárok na vdovský důchod nevznikne. Vdovský důchod je možné pobírat vždy pouze po manželovi (manželce), nikoliv po druhu (družce).

 • Např. pro přiznání invalidního důchodu u občana staršího 28 let je zapotřebí získat dobu pojištění 5 let v posledních 10 letech. U občanů starších 38 let je možné získat dobu pojištění 10 let v posledních 20 letech.

Jak se liší výpočet vdovského důchodu?
Deset mýtů ohledně důchodů
Souběh důchodů znamená krácení

Základní doba je 1 rok

Standardně je vdovský důchod ze zákona vyplácen pouze jeden rok. Po uplynutí jednoho roku dostává vdova (vdovec) vdovský důchod, jestliže je splněna některá ze zákonných podmínek. Těmito podmínkami (dle § 50 zákona 155/1995 Sb.) jsou:

 1. péče o nezaopatřené dítě
 2. péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 3. péče o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislosti)
 4. invalidita třetího stupni
 5. dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, jeli důchodový věk nižší.

U vdovských důchodů došlo v posledních letech k několika výrazným změnám. Do konce roku 2009 byl rozdílný bod e). Dříve stačilo dosažení věku 55 let pro ženy a 58 let pro muže. Proto se u nároků na vdovský důchod vzniklých do konce roku 2009 posuzují podle tehdejší platné legislativy a stačí tedy splnit podmínku 55 let pro ženy a 58 let pro muže.

Vdovský důchod je možné obnovit

Při nesplnění některé z výše uvedených zákonných podmínek nárok na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku zaniká. V případě, že je však některá ze zákonných podmínek splněna v zákonné lhůtě, tak je možné výplatu vdovského důchodu obnovit. "Malá důchodová reforma" přitom výrazně zkrátila lhůtu pro obnovu vdovských důchodů, z pěti let na dva roky.

 • U nároků na vdovský důchod vzniklých od 1. ledna 2012 tedy platí již pouze dvouletá lhůta pro obnovu vdovského důchodu.
 • Na nároky na vdovský důchod vzniklých do konce roku 2011 se však nadále vztahuje pětiletá lhůta pro obnovu vdovského důchodu.

Ve všech případech je však nutné si o obnovu vdovského důchodu zažádat na OSSZ. V praxi se nejčastěji jedná o podmínku dosažení požadovaného věku.

Praktický příklad

Paní Novákové (52 let) vznikl nárok na vdovský důchod v roce 2008. Vdovský důchod pobírala i po uplynutí jednoho roku, neboť její dcera byla nezaopatřeným dítětem. Dcera studovala na vysoké škole. V roce 2013 dcera paní Novákové úspěšně své studium ukončila, přestala tedy být nezaopatřeným dítětem.

 • Paní Nováková tedy přestane pobírat vdovský důchod. ČSSZ zašle paní Novákové oznámení o ukončení pobírání vdovského důchodu.
 • Protože vznikl paní Novákové nárok na vdovský důchod ještě před rokem 2010, tak pro paní Novákovou platí 5letá lhůta pro obnovu vdovského důchodu a současně paní Nováková stačí dosáhnout věku 55 let (nárok na vdovský důchod vznikl do konce roku 2009), aby ji vznikl nárok na obnovu vdovského důchodu.
 • Paní Nováková má nyní 52 let, za tři roky dosáhne věku 55 let a bude splněna podmínka pro obnovu vdovského důchodu.
 • Po dosažení 55 let si paní Nováková požádá o obnovu vdovského důchodu. Vdovský důchod se automaticky neobnoví. Vždy je potřeba si opět požádat na místně příslušné OSSZ. Protože paní Nováková splní zákonnou podmínku pro obnovu vdovského důchodu v zákonné lhůtě, tak ji bude vdovský důchod obnoven. Vdovský důchod v tomto případě bude pobírat doživotně, jestliže se znovu paní Nováková nevdá. Ze zákona totiž nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.

Jak je vdovský důchod vysoký?

Všechny důchody v Česku se skládají ze základní části a procentní výměry důchodu. Základní část důchodu je pro všechny shodná a činí v roce 2013 částku 2 330 Kč. Procentní část důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého.

 • Když vdově vznikne nárok na vlastní starobní důchod, tak se vyplácí vyšší důchod v plné výši a nižší důchod v poloviční výši.

Praktický příklad

Vdova Modrá pobírá starobní důchod ve výši 9 330 Kč, její zemřelý manžel pobíral starobní důchod ve výši 10 330 Kč. Porovnávají se pouze procentní výměry důchodu. Procentní výměra starobního důchodu je 7 000 Kč (9 330 Kč - 2 330 Kč) a procentní výměra vdovského důchodu je 4 000 Kč (10 330 Kč - 2 330 Kč) x 50 %). Procentní výměra starobního důchodu je vyšší. Paní Modrá bude v plné výši pobírat svůj starobní důchod a vdovský důchod v poloviční výši. Základní výměra důchodu ve výši 2 330 Kč náleží pouze jednou.

 • Celkový důchod paní Modré bude 11 330 Kč. Celkový důchod ve výši 11 330 Kč se skládá ze základní výměry 2 330 Kč, procentní výměry starobního důchodu 7 000 Kč a poloviny procentní výměry vdovského důchodu 2 000 Kč (4 000 Kč x 50 %).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY