Příjem v předdůchodu a výpočet starobního důchodu

09.09.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané začnou pobírat předdůchod a poté po několika měsících začnou znovu pracovat nebo podnikat. Jak se jim za bude počítat důchod za toto období? Je vůbec s ohledem na výši důchodu práce v předdůchodu přínosná?

Občané, kteří mají dostatek finančních prostředků na svém doplňkovém penzijním spoření (III. pilíři), mohou čerpat předdůchod. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku (i pro ženy se však posuzuje důchodový věk mužů), měsíční částka předdůchodu musí činit 30 % průměrné mzdy vyhlášení MPSV. Předdůchod je přitom možné čerpat nejméně 2 roky a smlouva na doplňkovém penzijním spoření musí trvat alespoň 60 měsíců (do této doby se však započítává i doba spoření v penzijním připojištění, které je následně nutné přeměnit na doplňkovém penzijní spoření).

Co když začnu v předdůchodu pracovat?

Čerpání předdůchodu neznamená, že občan v daném období nemůže začít znovu pracovat nebo podnikat. Předdůchod je totiž vyplácen z vlastních naspořených finančních prostředků občana, nedostává se žádný důchod od státu. Výdělečná činnost v předdůchodu tak není omezena.

  • Praktický příklad
    V praxi může tak např. nastat situace, že pan Černý splní podmínky pro přiznání předdůchodu, protože je momentálně nezaměstnaný a nevidí možnost uplatnění na trhu práce, tak odejde do předdůchodu. Po několika měsících se však může situace změnit a pan Černý sežene zajímavou práci. Bude tedy pobírat předdůchod (vlastní naspoření prostředky z doplňkového penzijního spoření) a mzdu v nové práci. Pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v předdůchodu je možné.

Čerpání předdůchodu je vyloučená doba

Starobní důchod závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Zjednodušeně řečeno je osobním vyměřovacím základem průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Občané, kteří čerpají předdůchod, však nemusí mít strach, že budou mít z důvodu nulového příjmu nižší osobní vyměřovací základ. Doba čerpání předdůchodu totiž patří mezi vyloučené doby pojištění (jako např. péče o dítě, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Při čerpání předdůchodu tak nedochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Státní důchod tak není nižší z důvodu nižšího osobního vyměřovacího základu při čerpání předdůchodu.

Kdo pracuje, má možnost volby

Občané, kteří čerpají předdůchod a začnou následně pracovat nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, mají následně při podání žádosti o důchod možnost rozhodnout se, zdali během čerpání předdůchodu uplatní vyloučenou dobu či nikoliv. Aby se doba pobírání předdůchodu hodnotila jako vyloučená doba a nezapočítal se během této doby skutečný příjem, tak je nutné si podat vlastní žádost na místně příslušné OSSZ.

  • Občané, kteří pobírají předdůchod, mohou odejít nejenom do řádného starobního důchodu, ale i do předčasného důchodu. Je dokonce možné, aby občan po nějakou dobu pobíral současně předdůchod od příslušné penzijní společnosti i státní důchod (předčasného nebo starobního).

Vyloučenou dobu nebo započítat příjem?

Při práci na klasický pracovní poměr nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti musí občané pobírající předdůchod ze svého příjmu standardně odvádět důchodové pojištění i zdravotní pojištění stejně jako ostatní zaměstnanci nebo OSVČ. Nejsou žádné úlevy od placení povinného pojistného pro občany čerpající předdůchod. Zdali započítat příjem, ze kterého bylo odvedeno důchodové pojištění, do osobního vyměřovacího základu či nikoliv, je individuální záležitostí, záleží na výši příjmu během předdůchodu. Zpravidla platí, že jestliže je příjem během pobírání předdůchodu nízký, potom je lepší uplatnit vyloučenou dobu a opačně, když je příjem během pobírání předdůchodu vysoký, potom je výhodnější tento příjem započítat do osobního vyměřovacího základu.

  • Práce nebo samostatné výdělečná činnost během předdůchodu, ze které bylo zaplaceno důchodové pojištění, se přitom vždy započítává do doby pojištění.

Praktické příklady

1) Budeme pro zjednodušení počítat, že průměrná mzda pana Zeleného za roky 1986 až 2012 v současné hodnotě činí 28 000 Kč. Pan Zelený odejde do předdůchodu a po několika měsících si začne přivydělávat na zkrácený pracovní úvazek s měsíční mzdou 10 000 Kč. V tomto případě je pro pana Zeleného výhodnější uplatnit vyloučenou dobu, neboť jeho příjem v předdůchodu je citelně nižší než jeho předchozí příjmy v současné hodnotě.

2) Naproti tomu pan Černý je v předdůchodu a jeho průměrná mzda v současné hodnotě za odpracované roky 1986 až 2012 činí rovněž 28 000 Kč. Pan Černý čerpá předdůchod a následně po několika měsících dostane výbornou pracovní nabídku za 45 000 Kč měsíčně. Při odchodu do řádného důchodu bude pro pana Černého výhodnější započítat příjem během předdůchodu do osobního vyměřovacího základu, neboť z důvodu započítání tohoto příjmu se osobní vyměřovací základ zvýší.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY