Zdravotní pojišťovny mohou udělovat až stotisícové pokuty

16.09.2013 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


OSVČ i zaměstnavatelé mohou dostat při neplnění svých povinností od zdravotní pojišťovny velmi vysoké pokuty. Za jaká provinění může zdravotní pojišťovna udělit pokutu a v jaké výši?

Zákonem je stanovena horní hranice pokuty za neplnění zákonných povinností, v praxi však zdravotní pojišťovny udělují zpravidla pokuty výrazně nižší, především na straně zaměstnavatelů. Pokutu mohou zdravotní pojišťovny udělovat za řadu nesplněných činností. V článku se zaměříme na nejčastější pokuty.

Za co dostávají OSVČ nejčastěji pokutu?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí plnit vůči své zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost. Především je nutné v zákonném termínu odevzdat "Přehled o příjmech a výdajích" za uplynulý rok. Pro zdravotní pojišťovnu se jedná o velmi důležitý tiskopis, neboť na výši dosaženého zisku závisí, jak vysoké zdravotní pojištění za celý rok bude OSVČ platit a jaké měsíční zálohy bude platit v dalším období. Právě včasné neodevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích" je v praxi nejčasnějším důvodem pro udělení pokuty ze strany zdravotní pojišťovny OSVČ.

  • Dle § 26 zákona č. 592/1992 může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až ve výši 50 tisíc Kč za neodevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích". Tento tiskopis musí OSVČ odevzdat zdravotní pojišťovně za uplynulý rok do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla povinnost podat daňové přiznání. Za rok 2013 je základní termín pro odevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích" příslušné zdravotní pojišťovně do 2. května 2014.
  • Výše pokuty může dosahovat až 50 tisíc Kč.
  • V praxi se výše pokuty pro jednotlivé OSVČ liší. Každá zdravotní pojišťovna může mít vlastní systém pro udělování pokut. Zpravidla se při stanovení výše pokuty zohledňuje, jestli se jedná o první provinění nebo již o několikáté. Za stejné provinění mohou tedy dva živnostníci dostat různě vysokou pokutu.
  • Pokutu může zdravotní pojišťovna udělit do dvou let ode dne, kdy se dozvěděla o nesplnění zákonné povinnosti, nejpozději však do pěti let, ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo.

Dále může OSVČ obdržet pokutu až ve výši 10 tisíc Kč za neplnění oznamovací povinnosti, především neoznámení do 8 dní zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti. Při opakovaném porušení povinností může být pokuta až dvojnásobná. Plnění oznamovací povinnosti má vliv na odvod zdravotního pojištění. V praxi je mnohem častější udělení pokuty za neodevzdání "Přehledu o příjmech a výdajích".

Zaměstnavatelé mohou dostat vyšší pokuty

Ještě více povinností než OSVČ, při jejich neplnění hrozí ze strany zdravotní pojišťovny udělení pokuty, mají zaměstnavatelé.

  • Stejně jako OSVČ i zaměstnavatelé musí plnit oznamovací povinnost. Její rozsah je však mnohem vyšší, neboť je potřeba např. oznámit nástup zaměstnance do práce, změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, oznámit, kdy za zaměstnance platí zdravotní pojištění i stát (např. zaměstnanec současně pobírá státní důchod). Rovněž zaměstnavatelé musí plnit oznamovací povinnost do 8 dní. Za nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta ve výši 200 tisíc Kč, za opakované porušení povinností až 400 tisíc Kč. K tomuto kroku však zdravotní pojišťovny nepřistupují. Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebnou dokumentaci.
  • Stejně jako OSVČ i zaměstnavatelé musí pravidelně odevzdávat na všechny zdravotní pojišťovny, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, "Přehled". Zaměstnavatelé musí tento tiskopis posílat každý měsíc. Jestliže zaměstnanci zaměstnavatele jsou pojištěni např. u pěti různých zdravotních pojišťoven, tak musí zaměstnavatel na všech pět zdravotních pojišťoven "Přehled" zasílat. Za nedoručení "Přehledu" může být udělena pokuta až do výše 50 tisíc Kč.
  • Zaměstnavatelé musí rovněž spolupracovat při provádění kontroly ze strany zdravotní pojišťovny, používat předepsané formuláře či mít průkaznou evidenci o platbách zdravotního pojištění. Za neplnění těchto povinností může být udělena opět pokuta, až do výše 50 tisíc Kč.
  • Někteří zaměstnavatelé zapomínají na svoji povinnost sdělovat zdravotní pojišťovně pracovní úrazy. Přitom ze zákona (§ 45 zákona č. 48/1997) jsou zaměstnavatelé povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů o pracovních úrazech. Záznamy se zasílají měsíčně, vždy do pátého dne následujícího měsíce. Pokuta za neplnění této povinnosti může dosahovat až 100 tisíc Kč.

Pokuty zdravotní pojišťovny vymáhají

Stejně jako zdravotní pojišťovny vymáhají dlužné pojistné a penále, tak důsledně vymáhají i dlužné pokuty. Nezaplacení pokuty se může případně pěkně prodražit, neboť i pokuty jsou v praxi zpravidla vymáhány exekutorskými úřady.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ