Mám vyšší příjem než kolega, přesto nižší důchod

19.09.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Počítat důchod pouze dle současného příjmu může být velmi nepřesné. Mimo to výši státního důchodu ovlivňují nejenom příjmy, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, ale rovněž získaná doba pojištění. V praxi tak dochází k situaci, že zaměstnanec s vyšším příjmem než kolega má nižší státní starobní důchod.

V roce 2013 závisí výše státního důchodu za osobním vyměřovacím základu, což je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě (započítávají se roky 1986 až 2012) a získané době pojištění. Na výši osobního vyměřovacího základu mají vliv pouze příjmy, ze kterých bylo řádně odvedeno důchodové pojištění. Druhým údajem výrazně ovlivňujícím výši státního důchodu je získaná doba pojištění. Právě vysoká doba pojištění je důvodem, proč může být zaměstnanec s nižším osobním vyměřovacím základem vyšší starobní důchod než kolega.


Čtěte také: Jak se vyvíjí důchod u průměrné mzdy
Kdo má vyšší důchod než mzdu?
Porovnání penze v závislosti na příjmu


Praktický příklad

Pan Černý má průměrnou mzdu (odpovídá výši osobního vyměřovacího základu) 31 000 Kč a získal 36 let pojištění. Jeho kolega pan Zelený má průměrnou mzdu (odpovídá výši osobního vyměřovacího základu) 21 000 Kč a získal 43 let pojištění. Který z těchto pánů bude mít vyšší státní starobní důchod?

Text

Pan Černý

Pan Zelený

Osobní vyměřovací základ

31 000 Kč

21 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

5 032 Kč

2 595 Kč

Třetí redukční hranice

(od 30 026 Kč do 103 536 Kč)

185 Kč

0 Kč

Výpočtový základ

(součet jednotlivých redukčních hranic)

16 607 Kč

13 984 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(každý rok pojištění znamená 1,5 %)

54,0

64,5

Procentní výměra důchodu

(výpočtový základ x procentní výměra za roky)

8 968 Kč

9 020 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

2 330 Kč

Měsíční důchod

(základní důchod + procentní výměra důchodu)

11 298 Kč

11 350 Kč

vlastní výpočet autora

Vypočítali jsme, že pan Zelený bude mít vyšší starobní důchod o 52 Kč než pan Černý. Přestože je průměrná mzda pana Zeleného nižší o 10 000 Kč měsíčně, tak bude mít pan Zelený vyšší starobní důchod. Pan Zelený získal totiž o 7 let nižší dobu pojištění než pan Černý.

Jeden mimořádně dobrý rok důchod příliš nezvýší

Jestliže má zaměstnanec jeden rok trojnásobně vysokou mzdu než jeho kolega a v ostatních letech měli stejný příjem, tak bude mít důchod vyšší méně než by předpokládal. Při nižší době pojištění je výsledný důchod dokonce nižší.

Praktický příklad

Pan Modrý měl v letech 1986 až 2011 příjem vždy ve výši 20 000 Kč v současné hodnotě. V roce 2012 měl příjem ve výši 60 000 Kč v současné hodnotě. Pan Modrý získal dobu pojištění 40 let. Jeho kolega pan Červený běl mzdu v letech 1986 až 2012 vždy 20 000 Kč v současné hodnotě a získal 42 let pojištění.

Osobní vyměřovací základ pana Modrého činí 21 467 Kč, vyměřovací základ pana Černého 19 986 Kč. Vyměřovací základ pana Černého je nižší než dvacet tisíc z důvodu 7 přestupných let během let 1986 až 2012. Názorný výpočet je vidět u pana Modrého.

Výpočet vyměřovacího základu u pana Modrého

Rok

Roční příjem

Koeficient

Přepočtený příjem

1986

27 483 Kč

8,7326

240 000 Kč

1987

28 058 Kč

8,5537

240 000 Kč

1988

28 698 Kč

8,3630

240 000 Kč

1989

29 393 Kč

8,1651

240 000 Kč

1990

30 469 Kč

7,8769

240 000 Kč

1991

35 161 Kč

6,8258

240 000 Kč

1992

43 061 Kč

5,5735

240 000 Kč

1993

53 937 Kč

4,4496

240 000 Kč

1994

63 942 Kč

3,7534

240 000 Kč

1995

75 774 Kč

3,1673

240 000 Kč

1996

89 720 Kč

2,6750

240 000 Kč

1997

99 178 Kč

2,4199

240 000 Kč

1998

108 421 Kč

2,2136

240 000 Kč

1999

117 342 Kč

2,0453

240 000 Kč

2000

125 085 Kč

1,9187

240 000 Kč

2001

135 747 Kč

1,7680

240 000 Kč

2002

145 675 Kč

1,6475

240 000 Kč

2003

155 491 Kč

1,5435

240 000 Kč

2004

165 803 Kč

1,4475

240 000 Kč

2005

174 406 Kč

1,3761

240 000 Kč

2006

185 917 Kč

1,2909

240 000 Kč

2007

199 601 Kč

1,2024

240 000 Kč

2008

215 866 Kč

1,1118

240 000 Kč

2009

223 380 Kč

1,0744

240 000 Kč

2010

227 423 Kč

1,0553

240 000 Kč

2011

232 671 Kč

1,0315

240 000 Kč

2012

720 000 Kč

1,0000

720 000 Kč

celkem

x

x

6 960 000 Kč

Osobní vyměřovací základ

21 467 Kč

 

 

vlastní výpočet autora

Osobní vyměřovací základ: (6 960 000 Kč/9 862 dní)x 30,4167) = 21 467 Kč

Měsíční důchod pana Modrého s osobním vyměřovacím základem 21 467 Kč a získané době pojištění 40 let činí 10 797 Kč měsíčně. Měsíční důchod pana Červeného s osobním vyměřovacím základem 19 986 Kč a získání 42 let pojištění je 10 968 Kč. Protože pan Červený získal o 2 roky delší dobu pojištění, tak má vyšší důchod, a sice 10 968 Kč.

V případě, že by pan Červený získal dobu pojištění 40 let, stejně jako pan Modrý, tak by jeho měsíční důchod byl 10 557 Kč. Můžeme tedy říci, že pobírání po dobu jednoho roku trojnásobně vysokého příjmu pro pana Modrého znamená vyšší státní důchod pouze o 240 Kč, což je méně, než si někteří občané připouští.

Závěrem - pozor na dobu pojištění

Doba pojištění ovlivňuje výši důchodu více než si někteří občané myslí. Odvozovat výši důchodu pouze na základě posledního příjmu, pokud se významně liší od předchozích příjmů, je rovněž zavádějící.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY