Kdy je výhodný předčasný důchod?

26.09.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Předčasný důchod je výrazně nižší než řádný důchod. U každého občana však jinak, záleží na konkrétní situaci. Kdy se odchod do předčasného důchodu vyplatí a kdy naopak nikoliv?

Předčasný důchod je nižší než řádný důchod kvůli krácení za předčasnost. V současné době je možné odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku při získání potřebné doby pojištění (v roce 2013 je nutné získat 29 let pojištění, v roce 2014 potom 30 let pojištění). Krácení se provádí za každých 90 dní předčasnosti, proto je rozdíl odejít do předčasného důchodu dříve například o 1 080 dní nebo 1 081 dní. Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu nikoliv vypočtené penze, v praxi to znamená, že skutečné krácení je vyšší než sazba krácení předčasného důchodu uvedená v přiložené tabulce, jak si ukážeme na praktickém příkladu. Při odchodu do předčasného důchodu získá občan zpravidla nižší dobu pojištění. Celkově může být předčasný důchod nižší o více než čtvrtinu.

Jak vysoké je krácení za předčasnost?

Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Při dřívějším odchodu do předčasného důchodu o méně než 90 dní před řádným důchodovým věkem je krácení 0,9 %, v rozmezí 91 až 180 dní 1,8 %, v rozmezí 181 až 270 dní 2,7 %, v rozmezí 271 až 360 dní 3,6 %, v rozmezí 361 až 450 dní 4,8 %, v rozmezí 451 až 540 dní 6,0 %, v rozmezí 541 až 630 dní 7,2 %, v rozmezí 631 až 720 dní 8,4 %, v rozmezí 721 až 810 dní 9,9 %, v rozmezí 811 až 900 dní 11,4 %, v rozmezí 901 až 990 dní 12,9 %, v rozmezí 991 až 1 080 dní 14,4 %, v rozmezí dní 1 081 až 1 170 dní 15,9 %.

Kdy je předčasný důchod nižší o čtvrtinu?

Pan Černý volí mezi dvěma variantami. Buď odejde do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve (o 1 095 dní). V tomto případě získá 39 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ bude 24 600 Kč. Při druhé variantě bude nadále pracovat, příjem bude mít stejný - při přepočtu v daném roce vždy na úrovni osobního vyměřovacího základu 24 600 Kč, protože by však o tři roky déle pracoval, tak by získal dobu pojištění 42 let. Jaký rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem bude mít pan Černý?

Pro zjednodušení jsou všechny výpočty provedeny dle legislativy roku 2013.

Výpočet obou variant důchodu u pana Černého

Text

Řádný důchod

Předčasný důchod

Osobní vyměřovací základ

24 600 Kč

24 600 Kč

První redukční hranice

 (do 11 389  Kč)

11 389 Kč

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

3 567 Kč

3 567 Kč

Výpočtový základ

(součet redukčních hranic)

14 956 Kč

14 956 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

63,0

58,5

Procentní výměra důchodu

(výpočtový základ x počet procent za roky)

9 423 Kč

8 750 Kč

Krácení důchodu

(pouze u předčasného důchodu, v %)

0,00

15,90

Krácení předčasného důchodu

(14 956 Kč x 15,9 %)

0 Kč

2 378 Kč

Procentní výměra důchodu

9 423 Kč

6 372 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

2 330 Kč

Měsíční důchod

(základní výměra + procentní výměra)

11 753 Kč

8 702 Kč


vlastní výpočet autora

V případě pana Černého by odchod do předčasného důchodu znamenal nižší důchod o 3 051 Kč oproti řádnému důchodu. Předčasný důchod pana Černého je nižší o 26 % oproti řádnému důchodu. Pro pana Černého by bylo finančně výrazně výhodnější odejít do řádného důchodu.

Kdy je předčasný důchod správnou volbou?

V některých případech se však odchod do předčasného důchodu vyplatí, jako u pana Zeleného. Pan Zelený je v současné době nezaměstnaný a vyčerpal již zápočet evidence na úřadu práce jako náhradní doby pojištění. Proto se správně rozhodne odejít do předčasného důchodu. Pan Zelený získá 37 let pojištění a jeho osobní vyměřovací základ je 22 900 Kč. Pan Zelený odejde do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní, nikoliv 1 095 dní, proto bude jeho krácení 14,4 % (nikoliv 15,9 % jako v případě pana Černého). Jak vysoký by měl pan Zelený důchod, kdyby odešel do řádného důchodu? V případě výpočtu řádného důchodu budeme počítat, že pan Zelený by již nezískal vyšší dobu pojištění, protože by byl pořád nezaměstnaný a vyčerpal již zápočet v evidenci na úřadu práce jako náhradní doby pojištění. Současně by neměl žádný příjem po dobu tří let, a proto by došlo k poklesu osobního vyměřovacího základu pana Zeleného na 20 342 Kč. Všechny výpočty jsou zjednodušeny, neboť jsou provedeny dle legislativy roku 2013.

Výpočet obou variant důchodu u pana Zeleného

Text

Řádný důchod

Předčasný důchod

Osobní vyměřovací základ

20 342 Kč

22 900 Kč

První redukční hranice

 (do 11 389  Kč)

11 389 Kč

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 389 Kč do 30 026 Kč)

2 417 Kč

3 108 Kč

Výpočtový základ

(součet redukčních hranic)

13 807 Kč

14 497 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

55,5 %

55,5 %

Procentní výměra důchodu

(výpočtový základ x počet procent za roky)

7 663 Kč

8 046 Kč

Krácení důchodu

(pouze u předčasného důchodu, v %)

0

14,4 %

Krácení předčasného důchodu

(13 807 Kč x 14,4 %)

0

2 087 Kč

Procentní výměra důchodu

7 663 Kč

5 959 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

2 330 Kč

Měsíční důchod

(základní výměra + procentní výměra)

9 993 Kč

8 289 Kč

vlastní výpočet autora

V případě pana Zeleného by odchod do předčasného důchodu znamenal nižší důchod o 1 704 Kč oproti řádnému důchodu. Předčasný důchod pana Zeleného je nižší "pouze" o 17 % oproti řádnému důchodu. Vzhledem k tomu, že tři roky před odchodem do řádného důchodu by byl pan Zelený odkázaný na sociální dávky (neměl by již nárok na podporu v nezaměstnanosti), tak pro pana Zeleného je předčasný důchod správným řešením jeho situace.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY