Proč nerozhoduje pouze sazba daně?

07.10.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Rozdílný výpočet daňové povinnosti, uplatnění daňové slevy na poplatníka nebo nezdanitelné položky na poplatníka, to jsou důvody, proč platí Slováci na dani z příjmu fyzických osob méně než v Česku, i když je při výpočtu použitá 19% sazba daně a v Česku 15% sazba daně z příjmu fyzických osob.

Česko i Slovensku mají společné, že od letošního roku došlo ke zvýšení daňové povinnosti občanů mající nadstandardní příjmy. Nadále však platí, že naprostá většina Čechů použije při výpočtu odvodu na dani z příjmu fyzických osob 15% sazbu daně a na Slovensku 19% sazbu daně.

Jak je to v Česku u vyšších příjmů?

V Česku je od roku 2013 zaveden solidární příplatek, který je upraven v § 16 zákona o dani z příjmu. Při výpočtu daně se daň zvýší o solidární příplatek, který činí 7% z částky nad 48násobek průměrné mzdy. Za rok 2013 se tedy solidární příplatek odvádí z částky nad 1 242 432 Kč. Naprostá většina Čechů tak odvádí na dani z příjmu fyzických osob 15 % z daňového základu a při výpočtu daňové povinnosti je uplatněná "rovná sazba daně".

  • Na rozdíl od Slovenska se však v Česku počítá zaměstnancům daň z příjmu fyzických osob ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Zaměstnavatelé odvádí za svého zaměstnance 25 % na sociálním pojištění 9 % na zdravotním pojištění, v souhrnu tedy 34 %.
  • Od výsledné daňové povinnosti se odečítá sleva na dani na poplatníka, která činí 24 840 Kč za rok (2 070 Kč měsíčně).

Jak je to na Slovensku?

Zvýšené 25% sazbě daně z příjmů fyzických osob podléhají na Slovensku v letošním roce příjmy nad 176,8násobek životního minima, pro rok 2013 je to částka 34 401,74 . Naprostá většina Slováků odvádí na dani z příjmů fyzických osob 19 % z daňového základu a při výpočtu daňové povinnosti je uplatněná "rovná sazba daně".

  • Daň z příjmu fyzických osob se u zaměstnanců na Slovensku počítá z jejich hrubé mzdy.
  • Daňovým základem je hrubá mzda snížená o povinné odvody na pojistném (sociálním a zdravotním pojištění placené zaměstnancem) a nezdanitelnou položku na poplatníka.
  • Nezdanitelná položka na poplatníka 3 644,76 euro (303,73 euro měsíčně).

Výpočet daně z příjmu fyzických osob u průměrné mzdy

Na zvoleném příkladu si vypočítáme, kolik (v % z hrubé mzdy) zaplatí na dani z příjmu fyzických osob zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu v Česku a na Slovensku. Výpočet je proveden u svobodného, bezdětného zaměstnance, který neuplatňuje žádné další daňové slevy nebo odpočty. V jiných konkrétních situacích by byly výsledky samozřejmě jiné. Efektivní zdanění si vypočítáme u průměrné mzdy v Česku a na Slovensku za první pololetí letošního roku.

  • Průměrná mzda v Česku za první pololetí roku 2013 činí 24 503 Kč.
  • Průměrná mzda na Slovensku za první pololetí roku 2013 činí 804 euro (20 832 Kč).

Výpočet efektivního zdanění u průměrné mzdy v Česku

Text Částka

Hrubá mzda

24 503 Kč

Superhrubá mzda

(24 503 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

32 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(32 900 Kč x 15 %)

4 935 Kč

Sleva na poplatníka

(za rok 24 840 Kč, měsíčně 2 070 Kč)

2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob

(4 935 Kč - 2 070 Kč)

2 865 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu

(2 865 Kč: 24 503 Kč)

11,69 %

vlastní výpočet autora

Výpočet efektivního zdanění u průměrné mzdy na Slovensku

V přiložené tabulce máme vypočtenu efektivní sazbu daně na Slovensku u slovenské průměrné mzdy. Na doplnění si uvedeme i efektivní sazbu daně u mzdy ve výši 946 € (odpovídá české průměrné mzdě 24 503 Kč). Efektivní zdanění u mzdy ve výši 946 € činí 10,36 %, což je rovněž méně než v Česku.

Text Částka

Hrubá mzda

804 €

Povinné pojistné

(sociální pojištění 75,40 € a zdravotní pojištění 32,16 €)

107,56 €

Nezdanitelná položka na poplatníka

(za rok 3 644,75 euro, měsíčně 303,73 euro)

303,73 €

Základ daně

(804 € - 107,56 € - 303,73 €)

292,71 €

Daň z příjmu fyzických osob

(292,71 € x 19 %)

74,62 €

Efektivní sazba daně z příjmu

(74,62 €: 804 €)

9,28 %

vlastní výpočet autora

Jak jsme si na názorném příkladu vypočítali, tak bezdětný zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu má efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob nižší na Slovensku než v Česku o 2,41 %. A to přestože je ve výpočtu počítáno s nižší sazbou daně z příjmu fyzických osob o 4 %. Důvodem je rozdílný výpočet daňové povinnosti. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob tak nerozhoduje pouze sazba daně, ale i způsob výpočtu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ