Invalidní důchod bez příjmu

17.10.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Jak vysoký invalidní důchod má občan, kterému plná invalidita vznikla před dosažením 18 let?

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny dvě podmínky: musí být posudkovým lékařem místně příslušné OSSZ přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně. Současně musí žadatel o invalidní důchod získat potřebnou dobu pojištění, která se liší dle dosaženého věku občana (do 20 let méně než 1 rok pojištění, od 20 let do 22 let 1 rok pojištění, od 22 let do 24 let 2 roky pojištění, od 24 let do 26 let 3 roky pojištění, od 26 let do 28 let 4 roky pojištění a nad 28 let 5 let pojištění).

Pouze zdravotní problémy tedy nemusí k přiznání invalidního důchodu stačit. Jestliže nesplňuje žadatel o invalidní důchod potřebnou dobu pojištění, tak může být řešení dobrovolné důchodové pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná pouze v omezeném rozsahu, záleží na důvodu účasti na dobrovolném důchodovém pojištění a současně je nutné podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění před podáním žádosti o invalidní důchod.

Mladiství nemohli získat dobu pojištění

Jestliže je mladý člověk plně invalidní před dosažením 18 let, tak nemohl získat potřebnou dobu pojištění. V těchto případech, kdy skutečně nemohl tento člověk pracovat a získat potřebnou dobu pojištění, by bylo nepřiznání invalidního důchodu sociálně necitlivé. Na tyto případy proto legislativa pamatuje. V těchto mimořádných situacích se vypočítává invalidní důchod třetího stupně zjednodušeně řečeno z průměrné mzdy.

Kdy je splněna podmínka "mimořádnosti"?

Při invaliditě třetího stupně bude mít nárok na invalidní důchod i občan, který nikdy nepracoval, pokud je splněna podmínka uvedená v § 42 zákona o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. Na invalidní důchod má nárok taky občan, který dosáhl 18 let, má trvalý pobyt v Česku a je invalidní ve třetím stupni, pokud invalidita vznikla před dosažením 18 let věku, i když nezískal potřebnou dobu pojištění.

Výpočet z průměrné mzdy

Ve výše uvedeném mimořádném případě se invalidní důchod třetího stupně počítá zjednodušeně řečeno z průměrné mzdy. Každý důchod v Česku se skládá ze dvou částí:

  • základní výměry důchodu
  • procentní části důchodu

Základní výměra důchodu je shodná pro všechny důchody (řádný starobní důchod, předčasný důchod, pozůstalostní důchody i invalidní důchod prvního, druhého či třetího stupně). V roce 2013 činí základní výměra důchodu 2 330 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Osobním vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná mzda v současné hodnotě, kdy dřívější výdělky se přepočítají koeficientem. V roce 2013 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2012. Při výpočtu invalidního důchodu třetího stupně v mimořádném případě se za osobní vyměřovací základ považuje průměrná mzda dle MPSV.

Průměrná mzda v roce 2013

Přitom průměrná mzda je odvozena od všeobecného vyměřovacího základu, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu třetího stupně, vynásobený přepočítacím koeficientem.

Roku 2013 o dva roky předchází vyměřovací základ za rok 2011, který činí 25 093 Kč. Výše přepočítacího koeficientu je 1,0315. Průměrná mzda, která se v mimořádném případě použije jako osobní vyměřovací základ při výpočtu invalidního důchodu třetího stupně, je tedy částka 25 884 Kč (25 093 Kč x 1,0315).

Výpočet invalidního důchodu třetího stupně v mimořádném případě

Základním vstupním údajem pro výpočet invalidního důchodu třetího stupně v mimořádném případě je tedy osobní vyměřovací základ ve výši 25 884 Kč. Tento osobní vyměřovací základ se redukuje jako při výpočtu řádného důchodu. Procentní výměra důchodu následně dle zákona činí 45 % vypočteného výpočtového základu. K procentní výměře důchodu se následně připočte základní výměra důchodu a vypočte se celkový invalidní důchod třetího stupně v mimořádném případě.

Tabulka: Výpočet invalidního důchodu třetího stupně v mimořádném případě (přiznaný v roce 2013)

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 884 Kč

První redukční hranice

 (do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 389 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %)

3 914 Kč

Výpočtový základ

(11 389 Kč + 3 914 Kč)

15 303 Kč

Procentní výměra důchodu

(45 % z 15 303 Kč)

6 887 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční invalidní důchod třetího stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2013

(2 330 Kč + 6 887 Kč)

9 217 Kč

 vlastní výpočet autora

Invalidní důchod třetího stupně v mimořádném případě činí v letošním roce 9 217 Kč. Od lednové splátky důchodu se i tento důchod bude valorizovat. Důchod vypočítaný v roce 2014 bude nepatrně vyšší, protože se mírně zvýší "průměrná mzda", ze které se bude důchod počítat.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY