Předčasný důchod v roce 2014

30.10.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V roce 2014 bude při odchodu do předčasného důchodu potřeba splnit náročnější podmínky než v roce 2013, proč? Jak vysoký bude předčasný důchod v příštím roce, podívejme se na praktické výpočty.

Do předčasného důchodu půjde v příštím roce nejdříve odejít, jestliže v roce 2014 budou žadateli o předčasný důchod chybět do dosažení řádného důchodového věku nejvýše tři roky. Současně však bude potřeba získat potřebnou dobu pojištění, která se oproti roku 2013 opět zvýšila.

Pro přiznání starobního důchodu (řádného i předčasného) bude v roce 2014 nutné získat 30 let pojištění, v roce 2013 stačilo získat 29 let pojištění. Vyšší potřebná doba pojištění je důvodem, proč bude náročnější splnit zákonné podmínky.

Předčasný důchod je trvale krácený

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s tím, že předčasný důchod je trvale krácený. Po dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává.

Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší důchod

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 kalendářních dní. V daném intervalu (např. 361 až 450 dní) je přitom s ohledem na míru krácení důchodu jedno, kdy občan do předčasného důchodu odejde. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení u předčasného důchodu v závislosti na počtu dní, o kolik dříve občan do předčasného důchodu odejde před dosažením řádného důchodového věku.

Poněvadž má nepřestupný rok 365 dní, potom při odchodu do předčasného důchodu přesně o jeden rok dříve činí krácení výpočtového základu 4,8 %, protože se do předčasného důchodu odejde v rozmezí 361 až 450 dní před dosažením řádného důchodového věku. V případě, že by se do předčasného důchodu odešlo dříve o 360 dní, potom by krácení výpočtového základu činilo 4,8 %. Volbu termínu odchodu do předčasného důchodu je tedy vhodné přizpůsobit i míře krácení.

Krácení u předčasného důchodu

Dřívější odchod do penze

(ve dnech)

Krácení

(v %)

90 a méně

0,9 %

91 – 180

1,8 %

181 - 270

2,7 %

271 – 360

3,6 %

361 – 450

4,8 %

451 - 540

6,0 %

541 - 630

7,2 %

631 – 720

8,4 %

721 - 810

9,9 %

811 – 900

11,4 %

901 – 990

12,9 %

991 – 1 080

14,4 %

1 081 – 1 170

15,9 %

Předčasný důchod v roce 2014

Pro rok 2014 dochází ke změnám redukčních hranic při výpočtu důchodu a zápočtu v jednotlivých redukčních pásmech. Výpočet řádného důchodu v roce 2014 je rozdílný oproti roku 2013. Změna výpočtu důchodu se pochopitelně dotýká i předčasných důchodů.

  • Základní výměra důchodu je v roce 2014 ve výši 2 340 Kč.
  • Procentní část předčasného důchodu závící na výdělcích, získané době pojištění a krácení za předčasnost

Praktický příklad

Pan Černý a Červený jsou kamarádi, kteří pracovali ve stejné firmě a měli stejný příjem. Pan Černý je ovšem o tři roky starší. Pan Černý tak odejde v roce 2014 do řádného důchodu a pan Červený do předčasného důchodu o necelé 3 roky dříve (přesně o 1 080 dní, aby měl nižší krácení za předčasnost).

  • Osobní vyměřovací základ (průměrná mzda v současné hodnotě, přičemž se v roce 2014 hodnotí příjmy v letech 1986 až 2013) pana Černého i Červeného je shodný a činí 25 200 Kč.
  • Pan Černý však získá dobu pojištění 42 let a pan Červený 39 let. Pan Červený získá nižší dobu pojištění, neboť bude pracoval o tři roky méně než jeho kolega. Doba pojištění se započítává vždy v celých ukončených letech.

Výpočet řádného důchodu pana Černého

Výpočet předčasného důchodu pana Červeného

Text

Částka

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 200 Kč

Osobní vyměřovací základ

25 200 Kč

Redukce do 11 415 Kč

 (ze 100 %)

11 415 Kč

Redukce do 11 415 Kč

 (ze 100 %)

11 415 Kč

Redukce od 11 415 Kč do 30 093 Kč

(z 26 %)

3 584 Kč

Redukce od 11 415 Kč do 30 093Kč

(z 26 %)

3 584 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 389 Kč + 3 584 Kč)

15 000 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(11 389 Kč + 3 584 Kč)

15 000 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra

za odpracované roky

(42 let x 1,5)

63

Procentní výměra

za odpracované roky

(39 let x 1,5)

58,5

Procentní výměra důchodu

(15 000 x 63 %)

9 450 Kč

Procentní výměra důchodu

(15 000 Kč x 58,5 %)

8 775 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 340 + 9 450Kč)

11 790 Kč

Krácená procentní výměra

8 775 Kč – (15 000 Kč x 14,4 %)

2 160 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 330 + 8 775Kč – 2 160 Kč)

8 955 Kč

vlastní výpočty autora

Řádná penze pana Černého bude vyšší měsíčně o 2 835 Kč než předčasná penze pana Červeného, pan Černý má důchod vyšší přibližně o čtvrtinu oproti panu Červenému. Odchod do předčasného důchodu znamená poměrně výrazně nižší důchod.

Krácení u pana Červeného dle předčasnosti

V přiložené tabulce máme uvedeno, jak by se předčasný důchod pana Červeného lišil, kdyby odešel do předčasného důchodu později (do dosažení řádného důchodového věku by mu chybělo méně). Když by pan Červený odešel do předčasného důchodu později a dále by pracoval, tak by se mu snižovalo krácení za předčasnost a současně by postupně získával vyšší dobu pojištění. Výpočet je zjednodušen, neboť všechny výpočty jsou dle legislativy roku 2014.

 

Předčasnost

(ve dnech)

Krácení

předčasného důchodu

(v %)

 

 

Získaný počet

let pojištění

 

Osobní vyměřovací

základ (v Kč)

 

Předčasný důchod

(v Kč)

0

0 %

42 let

25 200 Kč

11 790 Kč

90 - 1

0,9 %

42 let

25 200 Kč

11 655 Kč

91 – 180

1,8 %

42 let

25 200 Kč

11 520 Kč

181 - 270

2,7 %

42 let

25 200 Kč

11 385 Kč

271 – 360

3,6 %

41 let

25 200 Kč

11 025 Kč

361 – 450

4,8 %

41 let

25 200 Kč

10 845 Kč

451 - 540

6,0 %

41 let

25 200 Kč

10 665 Kč

541 - 630

7,2 %

41 let

 25 200 Kč

10 485 Kč

631 – 720

8,4 %

40 let

25 200 Kč

10 080 Kč

721 - 810

9,9 %

40 let

25 200 Kč

9 855 Kč

811 – 900

11,4 %

40 let

25 200 Kč

9 630 Kč

901 – 990

12,9 %

40 let

25 200 Kč

9 405 Kč

991 – 1 080

14,4 %

39 let

25 200 Kč

8 955 Kč

vlastní výpočty autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY