Zlatá bublina zvaná investiční životní pojištění

04.11.2013 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Věta, kterou dříve či později zaslechne každý finanční poradce: „Když už si platím pojištění, ať z toho taky něco mám.“ Marketingový poradce se může radovat, neboť původně reklamní slogan pojišťoven se dostal do podvědomí lidí natolik, že jej nyní již sami opakují. Otázkou ovšem je, jak to s tím „ať z toho taky něco mám“, vlastně je doopravdy.

Co je investiční životní pojištění (IŽP)?

Jedná se o kombinaci různých typů převážně životního pojištění a pravidelné investice do otevřených podílových fondů. Pojišťovny jsou profesionální ústavy pro poskytování pojištění, z peněz určených k investování si část odeberou a zbytek zasílají do fondů, zpravidla zřízených jejich partnerskou společností.


Čtěte také:
Předčasné ukončení životního pojištění má nepříznivé daňové důsledky
Jak si snížit základ daně a uplatnit daňové zvýhodnění?
Přepojišťování pojistných smluv: Nešvar českého pojišťovnictví
„Dokonalá investice“
Předčasné rušení pojistek přináší daňové nevýhody

Staré doby

V dřívějších dobách bylo velmi obtížné investovat do podílových fondů přímo, proto pojišťovny místo kapitálového životního pojištění s garantovaným zhodnocením nabídly inovativní produkt s možným podílem z výnosu akcií a obsadily tak mezeru na trhu. Svého času to byl zajímavý produkt, který neměl přílišnou konkurenci. Nyní se jedná o velmi zastaralou věc a investovat tímto způsobem není příliš výhodné. Navíc dnes už ani neplatí 100% krytí uložených peněz v pojišťovně před exekutory či bývalým partnerem v případě rozvodu.

Výhody investičního životního pojištění

Jednou z posledních výhod IŽP tak zůstávají daňové odpočty. Zaměstnanec či živnostník nedanící paušálem si může odečíst až 12 000 ročně ze základu daně. Z tohoto pohledu má smysl investice ve výši 1 000 Kč měsíčně, nicméně její celková výhodnost je velmi pochybná. Zaměstnavatel oproti tomu může přispívat až 24 000 ročně, tzn. 2 000 měsíčně na vyjmenované produkty, mimo jiné i na IŽP.Tento příspěvek vychází přímo z nákladů firmy, a proto šetří zaměstnavateli nemalou částku. Zaměstnanec při výběru platí jen daň z příjmu, sociální či zdravotní pojištění se z tohoto příjmu nevypočítává.

Nevýhody investičního životního pojištění

Velkou nevýhodou IŽP jsou vysoké provize zprostředkovatelů, které musí někdo zaplatit. A ten někdo je klient. Proto tyto produkty mívají vysoké vstupní poplatky ve výši kolem 1,5 násobku ročního pojistného. K tomu je připočten ještě běžný vstupní poplatek ve výši 5% inkasovaný z každé platby, což má za následek duplicitní poplatky oproti přímé investici. Fondy, do nichž se investuje pomocí IŽP, mívají také zpravidla o 1% vyšší manažerské poplatky, kolem 2% objemu investice. Nakonec se veškeré zisky ještě zdaní, naproti tomu přímé investice do podílových fondů jsou v ČR zatím od daní osvobozeny.

Malá kalkulace

Tato data jsme pro větší názornost dali do tabulky:

  Investiční životní pojištění Přímá investice do fondů

Měsíční investice

1000

850

Vratka daně

150

0

Skutečně vydané peníze

850

850

Hodnota účtu za 30 let

1 114 000

1 283 000

Daň 15% ze zisku

114 000

0

Výsledná bilance

1 000 000

1 283 000

(Počítáme s dlouhodobou investicí do akcií se zhodnocením průměrně 10 %)

Máme zrušit stávající IŽP?

U stávajících produktů je potřeba si uvědomit, že vstupní poplatky jsou již zpravidla zaplaceny. Navíc rozhodneme-li se zrušit zrušit smlouvu, jejíž platby jsme odečítali v daňovém přiznání, musíme je všechny zpětně přičíst a daň doplatit. Z tohoto důvodu nemusí být výhodné rušit staré smlouvy. Nikdy však nezaškodí, prohlédneme-li si je a případně upravíme pojistné částky. Nicméně u nových smluv bychom měli mít na paměti, že pojišťovny jsou tu od toho, aby nás pojistily, a máme-li zájem investovat pomocí podílových fondů, obracíme se na dané fondy přímo, nikoliv přes pojišťovnu.

Autor článku

Jana Syrovátková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ