Jak práce v penzi zvyšuje důchod?

27.11.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Penzisté, kteří i v důchodu nadále pracují, si mohou při splnění zákonných podmínek, požádat o zvýšení důchodu. Důchod se automaticky nezvýší, vlastní žádost je nutností. Kdy je možné žádat o zvýšení důchodu a o kolik se penze zvyšuje?

Každoročně stoupá počet občanů, kteří i v důchodu nadále pracují. Řada občanů chce být nadále aktivní, práce je uspokojuje nebo si chtějí příjmem z práce zvýšit svoji životní úroveň.

Odchod do důchodu není nutností

Při dosažení důchodového věku stojí občané, kteří chtějí nadále pracovat, před rozhodnutím, zdali odejít do důchodu později a pracovat na "tzv. procenta" nebo odejít do řádného důchodu a pracovat i v penzi. Při druhé variantě pobírají občané současně důchod a mzdu. Při splnění zákonných podmínek je rovněž při druhé variantě možné si zažádat o zvýšení důchodu.

Kdy je možné žádat o zvýšení důchodu?

Pro účely zvýšení důchodu se počítá doba od 1. ledna 2010. Do konce roku 2009 nebylo dle tehdejší legislativy možné si požádat o zvýšení důchodu, jestliže byla v důchodu vykonávána výdělečná činnost. Dle § 34 zákona o důchodovém pojištění se zvýší na základě žádosti důchod občanovi, který pobírá starobní důchod a přitom vykonává výdělečnou činnost, ze které řádně odvádí důchodové pojištění, a to za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu.

Při nepřetržitém výkonu výdělečné činnosti v důchodu je možné o zvýšení důchodu požádat nejdříve po dvou letech. Týká se to pracujících penzistů, kteří pracovali, pracují a pracovat v důchodu ještě budou. Po dalších dvou letech je možné žádat o zvýšení znovu.

Penzisté, kteří již v důchodu svoji výdělečnou činnost ukončili, si mohou požádat o zvýšení důchodu již po 360 dnech výdělečné činnosti. Do uvedených 360 dní se však nezapočítává například nemoc, což je vhodné při žádosti o zvýšení důchodu zohlednit.

Co když pobírám důchod v poloviční výši?

Někteří občané pobírají důchod v poloviční výši, v tomto případě mají při práci v důchodovém věku tito občané nárok na zvýšení důchodu o 1,5 % za každých 180 dní výdělečné činnosti.

Co když začne nová výdělečná činnost?

Někteří penzisté v důchodovém věku ukončí jednu výdělečnou činnost a zahájí druhou. Jestliže na kalendářní den skončení výdělečné činnosti, ze které je řádně odváděno důchodové pojištění, bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost znovu vzniká, potom se jedná o nepřetržité trvání výdělečné činnosti a je splněna zákonná podmínka.

Písemnou žádost na OSSZ

Ke zvýšení důchodu z důvodu výdělečné činnosti, ze které je řádně odváděno důchodové pojištění, v penzi nedochází automaticky. Je potřeba si o zvýšení důchodu písemně zažádat na místně příslušné OSSZ dle bydliště. Možností je přímé směřování písemné žádosti na ústředí ČSSZ, ale zpravidla výhodnější je písemná žádost na místně příslušné OSSZ, kde zkušení pracovníci s případnou formulací žádosti poradí.

Praktický příklad

Pan Černý odešel v dubnu 2012 do starobního důchodu. Pan Černý získal dobu pojištění 41 let a jeho osobní vyměřovací základ byl 24 573 Kč (zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda za roky 1986 až 2011 v současné hodnotě). Měsíční důchod pana Černého činil 11 400 Kč, dle výpočtové formule roku 2012.

Tabulka: Výpočet důchodu pana Černého v roce 2012 (dle legislativy roku 2012)

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

24 573 Kč

První redukční hranice

(do 11 061 Kč, ze 100 %)

11 061 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 061 Kč do 29 159 Kč, z 28 %)

3 783 Kč

Výpočtový základ

(11 061 Kč + 3 783 Kč)

14 845 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(41 let x 1,5 %)

61,5

Procentní výměra důchodu

(61,5 % x 14 845 Kč)

9 130 Kč

Základní výměra důchodu

2 270 Kč

Měsíční důchod

(2 270 Kč + 9 130 Kč)

11 400 Kč

vlastní výpočet autora

Pan Černý začal od června 2012 do srpna 2013 pracovat, pobíral tedy současně důchod i mzdu, ze které odváděl řádně důchodové pojištění. Protože pan Černý splnil podmínku 360 kalendářních dní a již nepracuje, tak si zažádal na podzim 2013 o zvýšení důchodu.

Od ledna 2013 pobírá pan Černý důchod ve výši 11 543 Kč (2 330 Kč + 9 213 Kč). Základní výměra důchodu se zvýšila z 2 270 Kč na 2 330 Kč a procentní výměra důchodu o 0,9 % na 9 213 Kč (9 130 Kč x 1,009). Valorizace důchodu proběhla automaticky, pan Černý si nemusel nikde žádat.

Po zvýšení důchodu za odpracovaných 360 dní v důchodovém věku bude pobírat pan Černý důchod o 60 Kč vyšší (0,4 % z 14 845 Kč), neboť se mu zvýší procentní výměra důchodu o 0,4 % z výpočtového základu. Důchod po zvýšení bude činit 11 603 Kč (11 543 Kč + 60 Kč). O zvýšení důchodu si musel pan Černý písemně zažádat na místně příslušné OSSZ.

Od lednové splátky důchodu v roce 2014 bude pana Černý pobírat měsíční důchod ve výši 11 651 Kč (2 340 Kč + 9 311 Kč). Základní výměra se zvýší z 2 330 Kč na 2 340 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší o 0,4 % na 9 311 Kč (9 273 Kč x 1,004). Valorizace důchodu proběhne automaticky, pan Černý si nebude muset nikde žádat.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY