Zdanění přivýdělku z dohody o pracovní činnosti

02.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Dohoda o pracovní činnosti je používána zejména tehdy, pokud vzhledem k rozsahu práce nelze uzavřít dohodu o provedení práce a sjednání pracovního poměru je pro zaměstnavatele zbytečně komplikované.

Dohodu o pracovní činnosti upravuje paragraf 76 zákoníku práce. Dohoda o pracovní činnosti představuje smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci až v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby (tzn. je možné ji uzavřít až na tzv. poloviční pracovní úvazek). Dodržování nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Při zrušení dohody o pracovní činnosti činí výpovědní doba 15 dní a začíná běžet dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhé straně.

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel u dohod o pracovní činnosti, pokud dohodnutá odměna dosáhne alespoň 2 500 Kč.

U zdravotního pojištění však musí mít zaměstnanec vždy zajištěn odvod alespoň z minimálního vyměřovacího základu z jiné činnosti. To neplatí v případě, že se jedná o zaměstnance, za kterého platí zdravotní pojištění stát nebo pro ni neplatí minimální vyměřovací základ (např. matky na mateřské či rodičovské dovolené, studenti nebo osoby, které celodenně a řádně pečují o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let).

Zdanění při příjmu do 2 499 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení k dani

Způsob zdaňování dohody o pracovní činnosti rozlišujeme dle výše měsíční odměny a podepsaného prohlášení k dani u daného zaměstnavatele (tzv. růžové prohlášení). Pokud výše odměny z dohody o pracovní činnosti činí 1 - 5 000 Kč měsíčně a poplatník nepodepsal prohlášení k dani, zdaňuje se taková odměna 15% srážkovou daní.

Zaměstnavatel rovnou srazí z příjmu srážkovou daň a tím je pro poplatníka daňová povinnost vyřešena. Takový příjem se již neuvádí v daňovém přiznání či ročním zúčtování k dani z příjmů fyzických osob. Dle výše uvedeného nepodléhají odměny z dohody o pracovní činnosti do výše 2 499 Kč včetně odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Hrubá mzda je tak rovná základu daně. Daň se zaokrouhluje na koruny dolů.

Zdanění příjmu do 2 499 Kč měsíčně s podpisem prohlášení k dani

Při výši odměny do 5 000 Kč včetně spolu s podepsaným prohlášením k dani není odváděna srážková daň, ale daň zálohová. Podepsaným prohlášením k dani si může poplatník uplatnit slevy na dani (základní slevu na poplatníka, na studenta atd.) případně daňové zvýhodnění na vyživované děti. Prohlášení k dani lze mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Základ daně tj. hrubá mzda se zaokrouhluje na celá sta Kč nahoru a z této částky je následně vypočtena patnáctiprocentní daň. Odvodům sociálního a zdravotního pojištění v daném případě odměna nepodléhá, protože nebylo dosaženo rozhodného příjmu.

Zdanění při příjmu do 5 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení k dani

U odměny z dohody o pracovní činnosti, která nepřesáhla 5 000 Kč měsíčně, dochází ke zdanění 15% srážkovou daní. Zaměstnavatel rovnou srazí z daného příjmu srážkovou daň a tento příjem se již dále neuvádí v daňovém přiznání či ročním zúčtování. V tomto případě se ale již odvádí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 34 % z hrubé mzdy. Hrubá mzda se rovná základu daně.

Zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel 34 % z hrubé mzdy. Základ daně se vypočte jako 1,34násobek hrubé mzdy a zaokrouhlí se na celé Kč dolů. Srážková daň se zaokrouhlí také na celé Kč dolů.

Zdanění příjmu do 5 000 Kč měsíčně s podpisem prohlášení

Při výši odměny do 5 000 Kč včetně spolu s podepsaným prohlášením k dani není odváděna srážková daň, ale daň zálohová. Podepsaným prohlášením k dani lze uplatnit slevu na poplatníka popř. další slevy. V tomto případě se z odměny platí sociální a zdravotní pojištění. Základ daně tj. 1,34násobek hrubé mzdy se zaokrouhluje na celá sta Kč nahoru a z této částky je následně vypočtena daň ve výši 15 %.

Zdanění příjmu nad 5 000 Kč měsíčně bez podpisu prohlášení

Při výši odměny nad 5 000 Kč se dohoda o pracovní činnosti zdaňuje 15% zálohovou daní. Poplatník si nemůže uplatnit žádnou slevu, protože nemá u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani. Sociální a zdravotní pojištění se v tomto případě také odvádí. Základ daně se vypočte jako 1,34násobek hrubé mzdy a zaokrouhlí se na celá sta Kč nahoru.

Zdanění příjmu nad 5 000 Kč měsíčně s podepsaným prohlášením

V tomto případě se zdaňuje stejně jako v případě odměny nad 5 000 Kč s nepodepsaným prohlášením, jen s tím rozdílem, že poplatník může uplatnit slevy či zvýhodnění na děti.

Níže uvedená tabulka shrnuje zdanění ve výše uvedených případech. Pro zjednodušení výpočtu je v příkladech počítáno jen se základní daňovou slevou na poplatníka. Dále je počítáno s tím, že je zajištěn odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího záměru z jiné činnosti.

 

 

1

2

3

4

5

6

Hrubá mzda

2 499

2 499

5 000

5 000

5 001

5 001

Podepsáno prohlášení k dani

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

Zdravotní a sociální pojištění

0

0

550

550

552

552

Druh daně

Srážková

Zálohová

Srážková

Zálohová

Zálohová

Zálohová

Daň

374

375

1 005

1 005

1 020

1 020

Sleva na dani

0

2 070

0

2 070

0

2 070

Daň po slevě

750

0

1 005

0

1 020

0

Čistá mzda

1 749

2 499

3 445

4 450

3 429

4 449

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro odvody a zdanění dohody o pracovní činnosti existují dva důležité limity. U odvodů sociálního a zdravotního pojištění rozhoduje překročení hranice 2 499 Kč měsíčně. U zdanění rozhoduje částka 5 000 Kč měsíčně a také podepsané prohlášení k dani.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ