Peníze během nemoci v roce 2014

10.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Při nemoci obdrží zaměstnanec nejdříve náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a teprve následně při delší nemoci nemocenské dávky. Od roku 2014 se mění nejenom výpočet náhrady mzdy a nemocenské, ale náhrady náhrada mzdy bude náležet pouze dva týdny místo tří týdnů jako v roce 2013.

V letošním roce platili zaměstnavatelé nemocným zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 21 kalendářních dní (od 4. dne), od roku 2014 budou opět zaměstnavatelé platit svým nemocným zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dní (opět od 4. dne pracovní neschopnosti) jako tomu bylo v minulosti.

Zkrácení doby, po kterou platí zaměstnavatel nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy o jeden týden v praxi znamená, že nemocný zaměstnanec bude dříve dostávat při delší nemocnosti nemocenskou.

Kdo vyplácí jednotlivé dávky?

Náhradu mzdy zaměstnanci, který nemůže z důvodu nemoci vykonávat svoji práci, vyplácí jeho zaměstnavatel. V roce 2014 bude zaměstnanec dostávat náhradu mzdy v prvních 14 kalendářních dnech, avšak až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti. Nemocenskou vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). První tři dny nemoci jsou tedy nemocní zaměstnanci bez peněz.

Zaměstnavatelé jsou zapojeni na výplatě dávek pro nemocné zaměstnance ve většině členských zemí EU. Zpravidla se doba pohybuje v rozmezí 9 dní do 16 dní.

Jak vysoká je náhrada mzdy?

Náhrada mzdy je upravena zákoníkem práce v § 192 a následujících. Základem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný výdělek, který se zjišťuje stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Průměrný hodinový výdělek se redukuje. Redukční hranice pro rok 2014 jsou: 151,38 Kč, 227,15 Kč a 454,13 Kč. Do první redukční hranice se započítává z 90 %, z druhé redukční hranice z 60 %, ze třetí redukční hranice z 30 % a k průměrnému hodinovému výdělku nad 454,13 Kč se nepřihlíží. Výsledná náhrada mzdy následně činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Černý má průměrný hodinový výdělek 200 Kč. Jak vysokou bude mít v roce 2014 náhradu mzdy, jestliže mu bude náhrada mzdy vyplacena za 80 hodin?

Text

Částka

Průměrný hodinový výdělek

200 Kč

Počet hodin pracovní neschopnosti

80

První redukční hranice

(do 151,38 Kč, z 90 %)

136,2420 Kč

Druhá redukční hranice

(od 151,38 Kč do 227,15 Kč, z 60 %)

29,1720 Kč

Třetí redukční hranice

(od 227,15 Kč do 454,13 Kč, z 30 %)

0,0000 Kč

Redukovaný průměrný hodinový výdělek

165,4140 Kč

Náhrada mzdy za 1 hodinu

(165,414 Kč x 60 %)

99,2484 Kč

Náhrada mzdy celkem

(99,2484 x 80 hodin)

(zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

7 940 Kč

vlastní výpočet autora

Pro názornost si v následující tabulce uvedeme náhradu mzdy v roce 2014 za 80 hodin u jednotlivých hodinových mezd. Zaokrouhluje se až výsledná náhrada mzdy, nikoliv náhrada mzdy za 1 hodinu.

Hodinová mzda

Náhrada mzdy

za 80 hodin

Hodinová mzda

Náhrada mzdy

za 80 hodin

80 Kč

3 456 Kč

240 Kč

8 907 Kč

120 Kč

5 184 Kč

280 Kč

9 483 Kč

160 Kč

6 788 Kč

320 Kč

10 059 Kč

200 Kč

7 940 Kč

360 Kč

10 635 Kč

vlastní výpočet autora

Jak vysoká je nemocenská?

Nemocenská se počítá z denního vyměřovacího základu. Základem pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je následně průměr na jeden den. Denní vyměřovací základ se redukuje. Redukční hranice pro rok 2014 jsou: 865 Kč, 1 298 Kč a 2 595 Kč. Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenská činí 60 % z denního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Paní Zelená má měsíční plat 25 150 Kč, jak vysokou bude mít paní Zelená nemocenskou za 30 dní pobírání nemocenské v roce 2014. Nemocenská náleží v roce 2014 od 15. dne nemoci.

Text

Částka

Průměrná měsíční hrubá mzda

25 150 Kč

Počet dní pracovní neschopnosti (od 15. dne)

30

Neredukovaný denní vyměřovací základ

(25 150 Kč x 12 měsíců): 365 dní)

826,85 Kč

První redukční hranice

(do 865 Kč, z 90 %)

744,16 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 865 Kč do 1 298 Kč, z 60 %)

0,00 Kč

Třetí redukční hranice

 (od 1 298 Kč do 2 595 Kč, z 30 %)

0,00 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ

(744,16 Kč zaokrouhleno na celá Kč nahoru)

745,00 Kč

Denní nemocenská

(745 Kč x 60 %)

447 Kč

Nemocenská celkem

(447 Kč x 30 dní)

13 410 Kč

vlastní výpočet autora

Pro názornost si v následující tabulce uvedeme nemocenskou za 30 dní pobírání nemocenské, která navazuje na náhradu mzdy, která se vyplácí v prvních dvou týdnech. Nemocenská se vyplácí od 15. dne nemoci.

Měsíční mzda

Nemocenská za

30 dní

Měsíční mzda

Nemocenská za

30 dní

10 000 Kč

5 340 Kč

30 000 Kč

15 360 Kč

14 000 Kč

7 470 Kč

34 000 Kč

16 770 Kč

18 000 Kč

9 600 Kč

38 000 Kč

18 180 Kč

22 000 Kč

11 730 Kč

50 000 Kč

20 580 Kč

26 000 Kč

13 860 Kč

90 000 Kč

25 710 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ