DPH u prodeje nemovitostí v roce 2013 a 2014

27.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Jak již jsme vás informovali, dojde od 1. 1. 2014 k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “ZDPH“), která výrazně zdraží prodeje nemovitostí. Praktické příklady v následujícím článku spolu se srovnáním zdanění z pohledu daně z přidané hodnoty v roce 2013 a 2014 názorně ukáží, jaké transakce novela nejvíce ovlivní.

Praktické příklady v tomto článků navazují na předešlý článek: Daně 2014: Zvýšení DPH u prodeje pozemků.

Dodání holého pozemku

(na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem ani inženýrská síť, a na který není uděleno stavební povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášení stavby)

DPH v roce 2013: Dodání takového pozemku je od DPH osvobozeno dle § 56 odst. 2 ZDPH (ve znění platném do 31. 12. 2013)
DPH v roce 2014: Dodání takového pozemku je od DPH osvobozeno dle nového § 56 odst. 2 ZDPH (ve znění ZDPH účinném od 1. 1. 2014).

Dodání nezastavěného pozemku, na který je již vydáno stavební povolení

DPH v roce 2013: Dodání takového pozemku je zdanitelným plněním se základní sazbou daně, protože se jedná o tzv. stavební pozemek. Stavební pozemek definuje ZDPH (platný do 31. 12. 2013) jako nezastavěný pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem.
DPH v roce 2014: Dodání je zdanitelným plněním se základní sazbou daně. Nesplňuje podmínky osvobození dle nového § 56 odst. 2 ZDPH.

Finance.cz

Co přinese rok 2014?


Souhrn změn a novinek, které nás čekají v novém roce.

Čtěte více

Dodání pozemku, na kterém stojí stavba pevně spojená se zemí (např. kůlna)

DPH v roce 2013: Dodání pozemku je dle § 56 odst. 2 ZDPH (platného do 31. 12. 2013) osvobozeno od daně.
DPH v roce 2014: Dodání takového pozemku je zdanitelným plněním se základní sazbou daně. Jeho dodání lze osvobodit po uplynutí 5 let (resp. 3 let pro stavby nabyté do konce roku 2012) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby (dnem, který nastane dříve). Po uplynutí časového testu jde o osvobozené plnění, nicméně plátce se může dle § 56 odst. 4 ZDPH rozhodnout, že uplatní daň na výstupu.

Dodání pozemku, na kterém vede inženýrská síť

DPH v roce 2013: Dodání pozemku je dle § 56 odst. 2 ZDPH (platného do 31. 12. 2013) osvobozeno od daně.
DPH v roce 2014: Dodání pozemku je zdanitelným plněním se základní sazbou daně. Dodání lze osvobodit po uplynutí 5 let (resp. 3 let) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby (inženýrské sítě). Po uplynutí časového testu jde o osvobozené plnění, nicméně plátce se může dle § 56 odst. 4 ZDPH rozhodnout, že uplatní daň na výstupu.

Dodání oplocené zahrady

DPH v roce 2013: U dodání takového pozemku se dle § 56 odst. 2 ZDPH (platného do 31. 12. 2013) uplatní osvobození od daně.
DPH v roce 2014: Pokud je plot stavbou pevně spojenou se zemí, je dodání pozemku zdanitelným plněním se základní sazbou daně. Lze uplatnit osvobození po 5 letech (resp. 3 letech) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání plotu. Po uplynutí časového testu jde o osvobozené plnění, nicméně plátce se může dle § 56 odst. 4 ZDPH rozhodnout, že uplatní daň na výstupu.


Čtěte také:
Daně 2014: Zrušení dědické a darovací daně, vyšší osvobození příležitostných příjmů...
Daně: V jednoduchosti je krása
DPH: EU versus svět
DPH v Evropě pořád stoupá
Jak stoupne příští rok cena cigaret?

Dodání zhmotnělého práva stavby (tj. stavby) pro sociální bydlení (např. rodinný dům) včetně pozemku a oplocené zahrady sousedící s pozemkem

DPH v roce 2013: Převod stavby bude zdanitelným plněním se sníženou sazbou daně do uplynutí časového testu 5 let (resp. 3 let) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby. Plátce se může i po uplynutí lhůty rozhodnout, že uplatní daň na výstupu. Dodání zahrady je v souladu s § 56 odst. 2 ZDPH (platného do 31. 12. 2013) osvobozeno od daně.
DPH v roce 2014: Jedná se o dodání práva stavby, jehož součástí je již postavená stavba pro sociální bydlení. Dodání tohoto zhmotnělého práva stavby včetně dodání pozemku pod stavbou (předpokládá se jeho samostatné parcelní číslo pozemku) je zdanitelným plněním se sníženou sazbou daně, pokud nelze uplatnit osvobození po uplynutí časového testu. Režim zdanění stavby kopíruje zdanění pozemku pod ní.

Dodání oplocené zahrady bude nezávisle od pozemku pod stavbou zdaněno základní sazbou daně, protože na něm stojí stavba (plot). Lze uplatnit osvobození po 5 letech (resp. 3 letech) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, která byla umístěna na pozemku nejdříve. Po uplynutí časového testu jde o osvobozené plnění, nicméně plátce se může dle § 56 odst. 4 ZDPH rozhodnout, že uplatní daň na výstupu. V tomto případě předpokládáme, že plot je zde stavbou pevně spojenou se zemí.

Dodání nehmotného práva stavby včetně nezastavěného pozemku

DPH v roce 2013: prodej pozemku je dle § 56 odst. 2 ZDPH (platného do 31. 12. 2013) osvobozen od daně. K dodání nehmotného práva nedojde, tento pojem legislativa zavádí až od 1. 1. 2014.
DPH v roce 2014: Dodání práva stavby obsahující věcné právo postavit či vlastnit na pozemku stavbu (tzv. nehmotné právo stavby) je vždy zdanitelným plněním se základní sazbou daně. Nelze ho ztotožňovat se stavebním povolením či stavebním souhlasem. Do doby zhmotnění práva stavby, nebo dokud nedojde k výmazu práva stavby z katastru nemovitostí nelze uplatnit časový test pro osvobození.

Prodej pozemku bude dle § 56 odst. 2 ZDPH od daně osvobozen, protože na něm nestojí stavba ani inženýrská síť a zároveň nejde o pozemek, k němuž se vztahuje stavební povolení nebo souhlas s provedením stavby.

Shrnutí

Na výše uvedených příkladech je vidět, že od roku 2014 bude prodej nemovitostí podléhat dani z přidané hodnoty ve více případech, než je tomu nyní v roce 2013.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ