Od ledna 2014 se valorizují všechny druhy důchodů

27.12.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od lednové splátky roku 2014 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2014. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Všichni, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží o jeho zvýšení oznámení. Klientům, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, bude oznámení předáno poštovním doručovatelem spolu s výplatním dokladem při výplatě důchodu za leden 2014. Klientům s bezhotovostní výplatou důchodu zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou ČSSZ a valorizovaný důchod jim bude připsán na účet v lednu 2014.

Starobní, invalidní, vdovské i sirotčí...

Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 10 Kč (z 2 330 Kč na 2 340 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 0,4 %. V září o tomto zvýšení rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 296/2013 Sb.

Příklad valorizace starobního důchodu

Pobírá-li v roce 2013 důchodce starobní důchod například 10 957 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2013), tvoří ho základní výměra 2 330 Kč a procentní výměra 8 627 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2014 se základní výměra zvýší o 10 Kč na 2 340 Kč, procentní výměra se zvýší o 0,4 %, tj. o 35 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 45 Kč. Od lednové splátky tak bude náležet starobní důchod ve výši 11 002 Kč měsíčně.

Finance.cz

Co přinese rok 2014?


Souhrn změn a novinek, které nás čekají v novém roce.

Čtěte více

Zvyšují se i dílčí důchody

Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší také o 0,4 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou část z 10 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Zvýší také příplatky k důchodu

Od lednové splátky 2014 se zvýší také příplatky k důchodu přiznané před 1. 1. 2014 podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a dále podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 0,4 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY