Co nás čeká v roce 2014?

03.01.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


V uplynulých týdnech jsme se v článcích věnovali novinkám a změnám, které nás v tomto roce čekají. I díky novému občanskému zákoníku jich není málo. Změny nás čekají v důchodech, daních, bydlení i v bankovnictví nebo v pojištění.

Stavební spoření a dědictví

Nejvýraznější změnou pro klienty je problematika dědictví. Do této doby byl dědicem spoření v první řadě manžel, který měl možnost pokračovat ve spoření i po smrti partnera. Podle nového občanského zákoníku již nebude toto pravidlo platit. Předmětem dědění bude zůstatek stavebního spoření, přičemž ve smlouvě nebude možné pokračovat. Pro klienty je však důležité, že podstata a principy stavebního spoření se v souvislosti s novým občanským zákoníkem nijak nemění. Důležité je také připomenout, že nedojde k avizované změně pravidel pro státní podporu stavebního spoření. Naspořené prostředky je možné i nadále využít na cokoliv.
Co přináší rok 2014 klientům bank a pojišťoven?

Finance.cz

Co přináší rok 2014?


Souhrn změn a novinek, které nás čekají v novém roce.

Čtěte více

Povinné ručení podraží i kvůli legislativním změnám

Sazby povinného ručení několik let klesaly, nyní nastává opačný trend. Jednou z příčin jsou legislativní změny. Od letošního září mají pojišťovny povinnost odvádět minimálně 3 % z přijatého pojistného do Fondu zábrany škod. Současně se zvedla paušální částka za každou hodinu zásahu hasičů u dopravní nehody. Nový občanský zákoník navíc od roku 2014 zvyšuje nároky motoristů na pojistná plnění. Předpokládané vyšší škody na straně jedné se tak logicky musí projevit i na straně druhé.
Povinné ručení 2014: Sazby porostou, fixací ceny ale nemusíte ušetřit
Pojišťovny zdraží v roce 2014 povinné ručení o 10 až 15 procent

Náhrada mzdy a nemocenská v roce 2014

Od roku 2014 se mění nejenom výpočet náhrady mzdy a nemocenské, ale náhrady náhrada mzdy bude náležet pouze dva týdny místo tří týdnů jako v roce 2013. V loni platili zaměstnavatelé nemocným zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 21 kalendářních dní (od 4. dne), od roku 2014 budou opět zaměstnavatelé platit svým nemocným zaměstnancům náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dní (opět od 4. dne pracovní neschopnosti) jako tomu bylo v minulosti.
Peníze během nemoci v roce 2014


Čtěte také
Nový občanský zákoník prý přinese problémy ve zdanění nemovitostí
Daně 2014: Zvýšení DPH u prodeje pozemků
Dlužníkům a věřitelům zvoní hrana – nahradí je úvěrovaní a úvěrující
Dědická smlouva v novém soukromém právu

Daně 2014

Významným krokem je zrušení daně dědické a daně darovací, respektive jejich převedení do daně z příjmů. Změnu ocení zvláště lidé, kteří dědí po svých velmi vzdálených příbuzných nebo dobrých přátelích – nově budou osvobozeni od dědické daně, jejíž sazba činila až 20 procent z ceny majetku, stejně jako členové nejužší rodiny.

V roce 2014 také dochází ke zvýšení hraniční částky pro osvobození příležitostných příjmů z 20 na 30 tisíc korun ročně a k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky.
Více informací


Čtěte také
Pět případů, kdy nebudou mít OSVČ z daňového přiznání radost
Peníze během nemoci v roce 2014
Důchod v roce 2014 u minimální mzdy a nadstandardního příjmu
Zdanění přivýdělku v roce 2014
Předčasný důchod v roce 2014
Výpočet důchodu v roce 2014

Nově musí být podáno přiznání k DPH pouze elektronicky

Nejvíc by mohlo daného podnikatele – plátce DPH – překvapit, že když podá papírově přiznání k DPH za čtvrté čtvrtletí nebo za prosinec 2013 v řádném termínu 25. 1. 2014, nebude ho mít platně podané a pravděpodobně mu ho na finančním úřadu nevezmou. Výjimku tvoří fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun. Pouze elektronická komunikace bude nastavena také mezi zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení.
Daně 2014: Zrušení dědické a darovací daně, vyšší osvobození příležitostných příjmů...

Pro odchod do důchodu bude potřeba delší doba pojištění

Do předčasného důchodu půjde v příštím roce nejdříve odejít, jestliže v roce 2014 budou žadateli o předčasný důchod chybět do dosažení řádného důchodového věku nejvýše tři roky. Současně však bude potřeba získat potřebnou dobu pojištění, která se oproti roku 2013 opět zvýšila. Pro přiznání starobního důchodu (řádného i předčasného) bude v roce 2014 nutné získat 30 let pojištění, v roce 2013 stačilo získat 29 let pojištění.
Předčasný důchod v roce 2014
Od ledna 2014 se valorizují všechny druhy důchodů

Stavba je součástí pozemku

Během padesátých let byla do českého právního řádu zavedeno ustanovení, které stanovuje, že stavba není součástí pozemku. Umožňuje tedy, že vlastník stavby může být odlišný od vlastníka pozemku, na kterém se stavba nachází. Zásada „superficies solo cedit“, tedy povrch ustupuje půdě, je však od roku 2014 opět zakotvena v soukromém právu.

Dle nového občanského zákoníku stavba trvale zřízená na pozemku je včetně jiných zařízení součástí pozemku.
Jaké změny přináší nový občanský zákoník v oblasti bydlení?


Více k novému občanskému zákoníku
Nové pojetí nemovitostních vztahů: Stavba je součástí pozemku
Nový občanský zákoník má zásadní dopad na užívání nemovitostí
Nový občanský zákoník posiluje práva nezletilého
Nový občanský zákonník přinese institut rodinného závodu

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU