Jak stoupá minimální mzda v mimoevropských zemích?

20.01.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Institut minimální mzdy není pouze evropskou záležitostí, minimální mzda je zákonem stanovena i ve vyspělých mimoevropských zemích světa - v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku nebo Koreji. Jak vysoká je měsíční minimální mzda v mimoevropských zemích a jak často se mění její hodnota?

Institut minimální mzdy má své stoupence i odpůrce. Příznivci minimální mzdy vyzdvihují její sociální a motivační funkci, odpůrci minimální mzdy poukazují na zdražování pomocné práce pro zaměstnavatele a rozšiřování "práce na černo".

Ve většině vyspělých zemích světa je však zákonem stanovena minimální mzda, i v mimoevropských zemích s velmi pružnou legislativou upravující pracovně-právní vztahy jako jsou USA, Austrálie nebo Kanada.

Pracovně-právní úprava v EU a ve světě

Velké rozdíly mezi sociálně vyspělou Evropou a vyspělými mimoevropskými zeměmi je v legislativě upravující pracovně-právní vztahy. Zjednodušeně můžeme říci, že v Evropě je zvýhodněn zaměstnanec, v mimoevropských zemích zaměstnavatel. V mimoevropských zemích mnohem více záleží na konkrétní úpravě v pracovní smlouvě, neboť smluvní volnost je volnější, v oblasti pracovně-právních vztazích je v členských zemích EU mnohem větší regulace. V USA nebo Austrálii je pružnější trh práce, zaměstnavatelé nejsou tolik svázáni zákonnými normami. Minimální mzda je však zavedena i v mimoevropských zemích s větší legislativní pružností a smluvní volností v pracovním právu.

Zaměstnavatelé tak mají v mimoevropských zemích výhodnější pozici, lépe se jim optimalizuje počet zaměstnanců a přizpůsobuje momentální situaci a zakázkám. Přijmout a propustit zaměstnance je mnohem snadnější a levnější než v Evropě. Firmy rychleji v případě problémů propouští zaměstnance a naopak rychle přijímají nové zaměstnance, když je potřeba.

Minimální mzda je vyšší i v Argentině

Od 1. srpna 2013 činí v Česku měsíční minimální mzda 8 500 Kč. Ke zvýšení minimální mzdy došlo poprvé od ledna 2007. V přiložené tabulce máme uvedenu minimální mzdu ve vybraných vyspělých zemích světa, nečlenských zemích EU.

  • Minimální mzdu máme uvedeno v letech 2007 a 2013 v národní měně a současně uvedenu minimální měsíční mzdu v roce 2013 v korunách. Přepočet je proveden aktuálním směnným kursem ze dne 6. 12. 2013. Minimální mzda je u všech zemí přepočítána na měsíční úroveň při práci na plný úvazek. Při zkráceném pracovním úvazku je zapotřebí dodržet minimální hodinovou mzdu.
  • Z devíti uvedených zemí je měsíční minimální mzda nižší než v Česku pouze v Brazílii (5 767 Kč). Vyšší minimální mzda je i v Argentině (8 619 Kč). Přepočet je samozřejmě značně ovlivněn aktuálním směnným kursem. Nejvyšší měsíční minimální mzda je v Austrálii (47 877 Kč).

Minimální mzda se zvyšuje

V Česku se minimální mzda mezi roky 2007 a 2013 zvýšila z 8 000 Kč na 8 500 Kč. V daném období se tedy minimální mzda zvýšila o 6,3 %, v zemích uvedených v přiložené tabulce se zvýšila minimální mzda citelně více. I v zemích s dlouhodobě dobrou ekonomickou situací a nízkou inflací v uvedeném mezidobí se zvýšila minimální mzda více.

V USA stoupla minimální mzda o 40,7 %, v Koreji o 39,7 %, Kanadě o 31,8 %, Novém Zélandu o 31,8 %, Austrálii o 18,4 % a Japonsku o 11,3 %.

Nejvíce stoupla minimální mzda v Argentině (o 333,3 %), která se potýká dlouhodobě s vyšší inflací. I v posledních letech, kdy se národní ekonomice daří, se roční inflace pohybovala okolo 10 %. Argentinská ekonomická krize z let 1999 až 2002 má nadále dopad na současnou ekonomiku, přestože aktuální situace je hodnocena příznivě. Na vzestupu je např. cestovní ruch, Argentina je nejnavštěvovanější zemí Latinské Ameriky. Turisté obdivují krásnou architekturu, bohatý kulturní program, překrásné hory, nádhernou přírodu nebo koupání v Atlantiku. Argentina je bezpečná země se vzdělaným obyvatelstvem, což je základní předpoklad pro rozvoj služeb v cestovním ruchu.

Vývoj minimální měsíční mzdy ve vybraných zemích (mimo EU, 2007 až 2013)

Země

2007

(v národní měně)

2013

(v národní měně)

2013

(v Kč)

Nárůst

(v %)

Austrálie

2 223 AUD

2 633 AUD

47 877 Kč

18,4 %

Nový Zéland

1 773 NZD

2 336 NZD

38 428 Kč

31,8 %

Kanada

1 322 CAD

1 742 CAD

32 813 Kč

31,8 %

Japonsko

116 429 JPY

129 577 JPY

25 485 Kč

11,3 %

USA

891 USD

1 254 USD

25 190 Kč

40,7 %

Korea

786 480 WON

1 098 360 WON

20 837 Kč

39,7 %

Turecko

562,50 YTL

978,60 YTL

9 640 Kč

74,0 %

Argentina

800 ARS

2 670 ARS

8 619 Kč

333,8 %

Brazílie

350 BRL

678 BRL

5 767 Kč

93,7 %

Pramen: WSI Deutschland (Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut) - Mindestlohndatenbank, Stand Juli 2013

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU