Do konce ledna je potřeba podat přiznání k silniční dani za rok 2013

27.01.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Daňové přiznání za rok 2013 k silniční dani je potřeba podat na finanční úřad do konce ledna 2014. Předmětem silniční daně jsou auta používaná k podnikání. Silniční daň tak platí nejenom firmy, ale i OSVČ.


TIP: Stáhněte si aktuální daňové přiznání k dani silniční ve formátu XLS


Sazba silniční daně, poplatníci silniční daně, osvobození pro placení silniční daně a další zákonné náležitosti jsou uvedeny v zákoně o silniční dani (16/1993 Sb.). Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:

 • registrovaná v Česku,
 • provozovaná v Česku a
 • používaná firmami nebo osobami samostatně výdělečně činnými k podnikání.

Silniční daň tedy platí firmy a OSVČ, které používají auto k podnikání. U OSVČ nemá na výpočet silniční daně vliv, zdali vede účetnictví, vede daňovou evidenci nebo uplatňuje výdaje paušálem.

Některá auta jsou od daně osvobozena

Silniční daň se dle zákona neplatí, mimo vozidla požární ochrany, vozidla diplomatických misí, vozidla zabezpečující linkovou vnitrostátní dopravu, vozidla ozbrojených sil, zametací vozidla apod., ještě např. u vozidel pro dopravu osob nebo vozidel pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která:

 • mají elektrický pohon,
 • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
 • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG nebo
 • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

Dále potom např. u vozidel, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používaná k podnikání.

Vyšší obsah = vyšší silniční daň

Jak vysoká je celková silniční daň závisí u osobních aut na zdvihovém objemu. U osobních aut se roční silniční daň pohybuje od 800 Kč (do 800 cm3) za rok po 4 200 Kč (nad 3 000 cm3). V přiložené tabulce máme uvedenu silniční daň pro osobní auta. U nákladních aut se silniční daň pohybuje od 1 800 Kč (jedna náprava, hmotnost do 1 tuny) po 44 100 Kč (4 a více náprav, hmotnost nad 36 tun). Výsledná daňová povinnost se ještě snižuje dle stáří auta.

Sazba silniční daně pro osobní auta

Zdvihový objem motoru

Sazba daně

do 800 cm3

1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1 250 cm3

1 800 Kč

nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3

2 400 Kč

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3

3 000 Kč

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3

3 600 Kč

nad 3 000 cm3

4 200 Kč

 

Během roku se odvádí na silniční dani zálohy, které se v daňovém přiznání odečítají od vypočítané daňové povinnosti. V roce 2014 se platí zálohy do 15. dubna (za leden, únor a březen 2014), 15. července (za duben, květen a červen 2014), 15. října (za červenec, srpen a září 2014) a 15. prosince (za říjen, listopad a prosinec 2014). Někteří daňoví poplatníci hradí zálohy dopředu na celý rok, i tento postup je možný.

 • Výše zálohy činí jednu dvanáctinu příslušné roční sazby daně za každý měsíc, kdy jsou splněny zákonné podmínky pro platbu silniční daně.
 • Za rok 2013 musí být podáno daňové přiznání na finanční úřad do 31. 1. 2014. Od vypočtené daňové povinnosti se odečítají zaplacené zálohy a případný nedoplatek na silniční dani se doplatí současně s daňovým přiznáním. Dodržení termínu a doplacení silniční daně je potřeba věnovat pozornost, s případnými sankcemi ze strany finančního úřadu se může opomenutí zbytečně prodražit.

Silniční daň závisí i na stáří auta

U mladších aut je výsledná daňová povinnost snížená, naopak pro stará auta zvýšená. U aut do 9 let se daň snižuje (od 25 % do 48 % v závislosti na stáří auta) u aut registrovaných před rokem 1990 se naopak sazba daně zvyšuje o 25 %.

 • O 48 % se výsledná daň snižuje po dobu prvních 36 kalendářních měsíců od data první registrace auta, tedy do stáří 3 let auta.
 • O 40 % se výsledná daň snižuje po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data první registrace auta, tedy od stáří auta od 3 let do 6 let.
 • O 25 % se výsledná daň snižuje po dobu dalších 36 následujících měsíců od data první registrace auta, tedy od stáří auta od 6 let do 9 let.

V některých případech se stává, že po část roku se na auto uplatní snížení silniční daně v jiném rozsahu a po část roku v jiném rozsahu, jestliže je auto staré první měsíce roku např. do 36 měsíců a po zbytek roku nad 36 měsíců, tento případ je uveden názorně v příkladu č. 2.

Příklad 1)

Podnikatel pan Modrý používá k podnikání auto o objemu 1 390 cm3. První registrace auta byla provedena dle 10. 9. 2009. Jak vysoká je silniční daň? Po celý rok 2013 bylo auto starší než 36 měsíců a mladší než 72 měsíců, proto se za všech 12 měsíců roku 2012 uplatní snížení daně o 40 %.

Text

Částka

Základní sazba daně u auta s obsahem 1 250 cm3 do 1 500 cm3

 2 400 Kč

Snížení daně (za všech 12 měsíců ve výši 40 %)

- 960 Kč

(2 400 Kč x 40 %)

Silniční daň za rok 2013

 

1 440 Kč

(2 400 Kč - 960 Kč)

 

Příklad 2)

Podnikatel pan Zelený používá k podnikání auto o objemu 1 900 cm3. První registrace auta byla provedena dne 1. 7. 2010. Jak vysoká je silniční daň? Protože bylo auto registrováno 1. července 2010, tak pro účely výpočtu silniční daně za rok 2013 je po dobu prvních šesti měsíců auto staré do limitu 36 měsíců a uplatní se tedy snížení za prvních šest měsíců roku 2013 ve výši 48 %, od července 2013 je však již auto staré více než 36 měsíců, tak se za červenec až leden uplatní snížení silniční daně ve výši 40 %.

Text

Částka

Základní sazba daně u auta s obsahem 1 500 cm3 do 2 000 cm3 

3 000 Kč

Snížení daně za leden až červen ve o 48 %

720 Kč

(1 500 Kč x 48 %)

Snížení daně za červenec až prosinec o 40 %

600 Kč

(1 500 Kč x 40 %)

Snížení silniční daně celkem

1 320 Kč

(720 Kč + 600 Kč)

Silniční daň za rok 2013

1 680 Kč

(3 000 Kč - 1 320 Kč)

 

Příklad 3)

Pan Černý používá v podnikání auto z roku 1989 s objemem 2 500 . Protože bylo auto registrováno před rokem 1990, tak se základní sazba daně zvyšuje o 25 %.

Text

Částka

Základní sazba daně u auta s obsahem 2 000 cm3 do 3 000 cm3 

3 600 Kč

Zvýšení základní sazby daně o 25 %

900 Kč

(3 600 Kč x 25 %)

Silniční daň za rok 2013

4 500 Kč

(3 600 Kč + 900 Kč)

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ