Daňovým odpočtem na děti mohou rodiny ušetřit desetitisíce

27.01.2014 | , Finance.cz
DANĚ


V souvislosti s nástupem nového roku začínají lidé věnovat zvýšenou pozornost vyplňování daňového přiznání za rok 2013. Řada z nich však stále nemá jasno v možnostech daňových odpočtů na děti. Přitom právě tento typ úspory je z pohledu odborníků nejefektivnější a administrativně nejméně náročnou formou rodinné podpory.

Za jedno dítě může totiž rodina ušetřit více než 13 000 korun ročně. V rámci aktuálního daňového přiznání však toto zvýhodnění přesto uplatní méně rodin než v roce 2012.

Vlády členských zemí Evropské unie si kladou za cíl vytvářet lepší sociální podmínky pro mladé rodiny s dětmi. Ať už formou čerpání porodného, přídavků na děti nebo uplatněním daňové slevy. V Česku tak může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na každé dítě ve výši 1 117 korun za měsíc, tedy v maximální výši 13 404 korun za rok. Podle odborníků je tento způsob úspory spravedlivější než v případě přídavků na děti, jelikož zde není testován rodinný příjem.

„Značným benefitem tohoto daňového zvýhodnění je jeho jednoduchost a efektivnost. Zaměstnanec pouze doručí své mzdové účetní kopii rodného listu dítěte. Již za daný měsíc, kdy se dítě narodilo, má pak nárok uplatnění daňového zvýhodnění, a tudíž na vyšší čistou mzdu,“ objasnila Gabriela Ivanco, senior manažerka oddělení daní společnosti Mazars. „Osoby samostatně výdělečně činné pak ke kopii rodného listu dítěte vyplní pouze několik kolonek v daňovém přiznání navíc. Nemusí tedy chodit osobně na úřad, vyplňovat předepsané tiskopisy ani zjišťovat, zda splňují zákonné podmínky jako je tomu u přídavků na děti nebo porodného,“ doplnila Ivanco.

Zaměstnanec se 2 dětmi má vyšší čistou než hrubou mzdu

Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti má čistou měsíční mzdu o 2 234 korun vyšší než jeho bezdětný kolega. Pokud hodnota daňového zvýhodnění přesahuje vypočítanou daň z příjmu, vzniká navíc nárok na daňový bonus. Ten posléze rodič obdrží od státu. „Zaměstnanci tak mohou mít ve výsledku dokonce vyšší čistý příjem než původní hrubou mzdu. Daňové zvýhodnění tedy plní důležitou motivační funkci a je mimo jiné i aktivizující prvek na trhu práce,“ poznamenává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars s tím, že Česko patří mezi země s nejvyšším rozdílem mezi zdaněním rodičů a zdaněním bezdětných občanů pracujících za průměrnou mzdu.

Názorný příklad:

  • Bezdětný zaměstnanec s hrubou mzdou 13 000 korun má čistou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet, ve výši 11 015 korun. Z hrubé mzdy je zaměstnanci strženo 845 korun na sociálním pojištění, 585 korun na zdravotním pojištění a 555 korun na dani z příjmu fyzických osob.
  • Zaměstnanec se dvěma dětmi s hrubou mzdou 13 000 korun má čistou mzdu 13 249 korun. Z hrubé mzdy je zaměstnanci strženo na sociálním pojištění 845 korun a na zdravotním pojištění 585 korun. Současně však obdrží zaměstnanec daňový bonus 1 679 korun.

Jak ovlivňuje daňové zvýhodnění rozvod či studium dítěte?

Daňové zvýhodnění je jednoduché, jedná-li se o standardní rodinu, za kterou považujeme pracující manžele s dětmi. U nestandardních případů, jakými jsou například rozvedená rodina či pracující dítě, je však dobré pohlídat, aby byly splněny zákonné podmínky a mohlo se uplatnit daňové zvýhodnění, případně vznikl nárok na daňový bonus.

  • Přestože oba rodiče dítěte pracují nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, může daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele či v daňovém přiznání uplatňovat pouze jeden z nich. Po rozvodu může tedy daňové zvýhodnění uplatnit pouze jeden z rodičů, a to ten, jenž splňuje podmínku společné domácnosti.
  • Uplatnit daňové přiznání může i nevlastní rodič, a to v případě, že je vlastní rodič dítěte například na rodičovské dovolené. Tato možnost je však uplatnitelná pouze v případě uzavření zákonného sňatku. Druh uplatnit daňové zvýhodnění na dítě své partnerky nemůže.
  • Daňové zvýhodnění lze čerpat na dítě až do věku 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Studenti vysokých škol si mohou rovněž přivydělávat.
  • Daňový bonus lze uplatnit pouze do výše 60 300 korun za rok. Daňový bonus za rok 2013 navíc může uplatnit pouze ten daňový poplatník, který měl za celý rok 2013 příjmy ze zaměstnání, tedy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu), samostatné výdělečné činnosti (dle § 7), kapitálového majetku (dle § 8 zákona o dani z příjmu) nebo pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu) alespoň ve výši 48 000 korun (šestinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2013).

Pro OSVČ s výdajovým paušálem odpočty neplatí

V daňovém přiznání za rok 2013 uplatní daňové zvýhodnění méně OSVČ než za rok 2012. Nepříjemnou novinkou pro OSVČ využívající výdajový paušál je, že v daňovém přiznání za rok 2013 nebudou moci uplatnit výdajový paušál na děti, pokud jejich základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, u nějž uplatňují výdaje paušálem, činí alespoň 50 % jejich celkového základu daně. „Daňové zatížení rodičů coby osob samostatně výdělečně činných, které využívají výdajové paušály, tedy meziročně výrazně stoupne. Zákonné opatření se pak dotkne zejména těch osob, jejichž partner je nezaměstnaný nebo na rodičovské dovolené,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ