Zaměstnat jednoho Švéda nebo čtyři Čechy?

17.02.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnavatelé v Evropě vyplácí zaměstnanci hrubou mzdu, platí za zaměstnance povinné sociální a zdravotní, případně ještě komerční pojištění (různá riziková pojištění). Nejhlouběji musí zaměstnavatelé šáhnout do kapsy ve Švédsku, kde průměrná hodinová cena práce je vyšší než 42 €.

Mzdové náklady, kolik skutečně stojí zaměstnavatele odpracovaná hodina práce zaměstnance, se v členských zemích EU výrazně liší. Průměrná hodina práce stojí švédského zaměstnavatele 42,2 €, bulharského 3,6 €. Výši mzdových nákladů ovlivňuje nejenom úroveň mezd v dané zemi, ale rovněž sazby daní. Povinné sociální a zdravotní pojištění můžeme nazvat rovněž povinnou daní. Na rozdíl na daně z příjmu fyzických osob nelze sociální a zdravotní pojištění snižovat o nezdanitelné položky a slevy na dani. V některých zemích musí zaměstnavatelé počítat při zaměstnávání zaměstnanců s povinnými odvody na komerčním pojištění (rizikové, havarijní apod.). Současně je potřeba zohlednit všechny příspěvky na vzdělání, zaškolení, stravování zaměstnanců a další firemní benefity.

Česko - povinné pojistné je vysoké

Když si zaměstnanec v Česku sjedná se zaměstnavatelem při nástupu do zaměstnání mzdu 20 000 Kč, tak fakticky stojí zaměstnavatele minimálně 26 800 Kč (20 000 Kč x 34 %). Zaměstnavatelé v Česku platí za zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění a 25 % na sociálním pojištění. Současně je potřeby započítat ostatní náklady související se zaměstnáním zaměstnance (školení, kurzy, pojištění, benefity apod.).

Jak se projeví zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč

Zvýšení hrubé mzdy zaměstnance o 1 000 Kč hrubého, znamená pro zaměstnavatele zvýšení mzdových nákladů minimálně o 1 340 Kč. Čistá mzda zaměstnance, kterou dostává na svůj bankovní účet, se v případě zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč při vyčerpání všech daňových odpočtů zvýší jen o 680 Kč (1 000 Kč - 45 Kč - 65 Kč - 210 Kč).

Ze zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč zaplatí zaměstnanec 45 Kč na zdravotním pojištění (1 000 Kč x 4,5 %), 65 Kč na sociálním pojištění (1 000 Kč x 6,5 %) a 210 Kč na dani z příjmu fyzických osob (1 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %).

Cena práce v zemích EU

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hodinovou cenu práce (kolik stojí hodina práce průměrného zaměstnance jeho zaměstnavatele) v soukromém sektoru v členských zemích EU za rok 2012. Mzdové náklady zaměstnavatele a částka, kterou dostane zaměstnanec na svůj bankovní účet, se liší o desítky procent. Přepočet na české koruny byl proveden aktuálním kursem, který samozřejmě ovlivňuje výsledné hodnoty. V Česku jsou průměrné mzdové náklady zaměstnavatele deváté nejnižší (294 Kč). V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty, zjednodušeně můžeme říci, že přibližně u dvou třetin zaměstnanců jsou celkové mzdové náklady nižší.

Nejdražší cena práce (hrubá mzda + povinné odvody na pojistném + komerční pojištění + firemní benefity + zaškolení apod.) byla ve Švédsku (1 161 Kč), Belgii (1 111 Kč), Dánsku (1 084 Kč), Francii (960 Kč) a Lucembursku (949 Kč).

Průměrné mzdové náklady zaměstnavatele jsou nejnižší v Bulharsku (99 Kč), Rumunsku (124 Kč), Litvě (157 Kč) a Lotyšsku (173 Kč).

Trendy v jednotlivých zemích

Průměrné roční tempo růstu mzdových nákladů v letech 2008 až 2012 bylo z členských zemí EU nejvyšší v Bulharsku (o 8,9 %), Rumunsku (o 7,5 %), Česku (o 3,6 %), Polsku (o 3,5 %), Rakousku (o 3,4 %), Belgii a Maďarsku (o 3,2 %). V Řecku došlo dokonce k poklesu (o 1,4 %), v Litvě rovněž došlo k poklesu (o 1,0 %). Země s nízkým průměrným meziročním růstem jsou dále Irsko (0,1 %) a Portugalsko (o 0,4 %).

Průměrná hodinová cena práce v zemích EU (v soukromém sektoru, údaje za rok 2012, přepočteno aktuálním kursem)

Země

Průměrná cena

 hodiny práce

Země

Průměrná cena

hodiny práce

Švédsko

1 161 Kč

Kypr

459 Kč

Belgie

1 111 Kč

Řecko

429 Kč

Dánsko

1 084 Kč

Slovinsko

399 Kč

Francie

960 Kč

Malta

341 Kč

Lucembursko

949 Kč

Portugalsko

322 Kč

Nizozemí

864 Kč

Česko

294 Kč

Finsko

856 Kč

Estonsko

237 Kč

Německo

853 Kč

Slovensko

237 Kč

Rakousko

831 Kč

Maďarsko

217 Kč

Itálie

754 Kč

Polsko

198 Kč

Irsko

751 Kč

Lotyšsko

173 Kč

EU27

649 Kč

Litva

157 Kč

Velká Británie

602 Kč

Rumunsko

124 Kč

Španělsko

572 Kč

Bulharsko

99 Kč

 

Pramen:IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) Report Nr. 88/2013Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát