Odejít do předčasného důchodu či nikoliv?

03.03.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vzhledem k postupnému prodlužování důchodového věku každoročně stoupá počet občanů v předdůchodovém věku, kteří přemýšlí, zdali odejít do předčasného důchodu či nikoliv. Předčasný důchod je mnohdy výrazně nižší než řádný důchod, přesto může být odchod do předčasného důchodu pro někoho dobrou volbou.

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti, proto čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší předčasný důchod. V přiložené tabulce máme uvedeno krácení u předčasného důchodu v závislosti na dřívějším odchodu do předčasného důchodu.

Nejdříve je v roce 2014 možné odejít do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Předčasný důchod je trvale kráceným důchodem, při dosažení řádného důchodového věku se důchod nepřepočítává. Stejně jako řádný důchod je však předčasný důchod každoročně valorizován. Každoroční zvýšení důchodu od lednové splátky důchodu se tedy týká i předčasných důchodů.

Krácení u předčasného důchodu (v %)

Dřívější odchod do penze

(ve dnech)

Krácení

(v %)

Dřívější odchod do penze

(ve dnech)

Krácení

(v %)

90 a méně

0,9 %

631 – 720

8,4 %

91 – 180

1,8 %

721 - 810

9,9 %

181 - 270

2,7 %

811 – 900

11,4 %

271 – 360

3,6 %

901 – 990

12,9 %

361 – 450

4,8 %

991 – 1 080

14,4 %

451 - 540

6,0 %

1 081 – 1 170

15,9 %

541 - 630

7,2 %

 

 

O kolik je předčasný důchod nižší?

Krácení u předčasného důchodu se neprovádí z vypočteného starobního důchodu, ale z výpočtového základu, proto je celkové krácení vyšší než uvedené procenta v tabulce. Současně je potřeba počítat s tím, že při odchodu do předčasného důchodu se získá nižší doba pojištění než při odchodu do řádného důchodu, když občan pořád pracuje. Pro lepší představu o poklesu předčasného důchodu máme v přiložené tabulce uveden řádný důchod a předčasný důchod (o 360 dní před dosažením řádného důchodového věku, o 720 dní a 1 080 dní). Protože se krácení provádí za každých 90 dní, tak je výhodnější odejít do předčasného důchodu z důvodu nižšího krácení dříve o 360 dní (než celý kalendářní rok 365 dní), obdobná je situace i u 720 dní a 1 080 dní.

Průměrný

příjem

Řádný důchod

(42 let pojištění)

Předčasný důchod

o 360 dní dříve

(41 let pojištění)

o 720 dní dříve

(40 let pojištění)

o 1 080 dní dříve

(39 let pojištění)

10 000 Kč

8 640 Kč

8 130 Kč

7 500 Kč

6 750 Kč

15 000 Kč

10 120 Kč

9 491 Kč

8 712 Kč

7 786 Kč

20 000 Kč

10 939 Kč

10 243 Kč

9 383 Kč

8 360 Kč

25 000 Kč

11 758 Kč

10 996 Kč

10 054 Kč

8 933 Kč

30 000 Kč

12 577 Kč

11 749 Kč

10 725 Kč

9 507 Kč

35 000 Kč

13 272 Kč

12 387 Kč

11 294 Kč

9 993 Kč

40 000 Kč

13 965 Kč

13 024 Kč

11 862 Kč

10 478 Kč

50 000 Kč

15 351 Kč

14 298 Kč

12 997 Kč

11 448 Kč

100 000 Kč

22 281 Kč

20 667 Kč

18 673 Kč

16 299 Kč

 

vlastní výpočet autora

Jak vidíme z přiložené tabulky, odchod do předčasného důchodu znamená citelně nižší měsíční penzi. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že při pobírání předčasného důchodu se začne důchod pobírat dříve než když by občan odešel do řádného důchodu. Během roku, dvou nebo tří let se tak získá "důchodový náskok", který vyšší starobní důchod následně několik let postupně smazává. Při případné volbě, zdali odejít do předčasného důchodu či nikoliv je vhodné zohlednit i tento aspekt. Stejně jako možnost získání času na koníčky a psychické pohody, to je však individuální záležitostí, někteří občané jsou nejspokojenější v práci.

Zdravotní problémy

Pro občany mající zdravotní potíže, které nestačí k přiznání invalidního důchodu může být předčasný důchod dobrým řešením. Aby se snížili krácení za předčasnost, tak je vhodné před odchodem do předčasného důchodu vyčerpat podpůrčí dobu na úřadu práce. Odejít tedy do předčasného důchodu až po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Občané starší 55 let pobírají podporu v nezaměstnanosti 11 měsíců. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává do doby pojištění ovlivňující výši důchodu.

V předčasném důchodu je možné pracovat, ale nesmí z pracovního poměru vzniknout účast na nemocenském pojištění. Tato podmínka je splněna např. při práci na dohodu o provedení práce, kdy měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc Kč. Pro jednoho zaměstnavatele je možné pracovat na základě dohody o provedení práce 300 hodin za rok.

Nezaměstnanost v předdůchodovém věku

Řešením "z nouze" může být předčasný důchod i pro občany v předdůchodovém věku, kteří jsou v evidenci úřadu práce a již vyčerpali podporu v nezaměstnanosti. I když někteří občané chtějí ještě pracovat, tak je předčasný důchod jistotou, že budou mít pravidelný příjem. Odchod do předčasného důchodu neznamená, že nemůže předčasný důchodce začít pracovat, jestliže se naskytne zajímavá pracovní pozice. Při nástupu do práce je však nutné tuto skutečnost oznámit místně příslušné OSSZ, po dobu zaměstnání se nebude předčasný důchod pobírat. Jakmile zaměstnanecký poměr skončí, tak si občan zažádá o uvolnění důchodu, přičemž uvolněný důchod bude vyšší za každých odpracovaných 90 dní, neboť se sníží krácení důchodu.

Kdo má práci, volí řádný důchod

Jak jsme si ukázali na praktických příkladech, tak řádný důchod je mnohdy výrazně vyšší než předčasný důchod. Z tohoto důvodu je finančně výhodnější pro občany, kteří mají práci a nejsou limitování svým zdravotním stavem, odejít až do řádného důchodu. Rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem se během let nepatrně zvyšuje, neboť důchody se rovněž valorizují procentem z procentní výměry důchodu. U řádných důchodů je tak valorizace v absolutním vyjádření vyšší než u předčasných důchodů. V některých uvedených případech však je předčasný důchod vhodným řešením životní situace.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.