Jak vypadá aukce energií a může se vám doopravdy vyplatit?

18.03.2014 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jak vypadá taková aukce? Něco nabídnete a čekáte, co vám bude nabídnuto nazpět. Zájemci se předhánějí a snaží se vám za vaši nabídku dát zase co nejlepší svou.

Aukce je omezena časově – tudíž není možné váhat nebo se předhánět věčně (v tomto případě třicet minut plus dalších pět minut za každou nejnižší nabídku, která padne v posledních dvou minutách aukce). Správným výsledkem aukce by měla být spokojenost na obou stranách, kdy každá něco dává a bere za to něco pro sebe cennějšího nazpět. Přesně takto vypadá i aukce energií – na jedné straně vy, jakožto potencionální odběratel, na straně druhé váš poskytovatel energií nebo potencionální poskytovatel energií. Vy do aukce dáváte domácnost navíc pro odběr energií po dobu minimálně dvou let a protinabídkou vám bude snížení vašich ročních nákladů na energie.

Jak na to

Nejjednodušším způsobem je kontaktování některé ze společností, které se pořádáním těchto aukcí přímo zabývají nebo městského úřadu, který vám může podat informaci o právě probíhajících aukcích ve vašem okolí. Těm nahlásíte, jaký je váš aktuální odběr energií a u kterého dodavatele. Aby byla aukce zahájena, je třeba prvně uspořádat co největší počet domácností, jakožto potencionálních odběratelů, kdy má cenu aukci pořádat cca při 1 000 a více domácnostech, aby mohlo dojít ke skutečně výhodné nabídce protistrany.

Dále pak společnost kontaktuje veškeré dodavatele na trhu, kteří vlastní licence k účasti na aukcích tohoto typu, se kterými domluví bližší podmínky jako například druh a podmínky následné smlouvy. Ty pak musí schválit daný městský úřad mající právo veta pro zamítnutí přijetí do aukce jakékoliv společnosti, jejíž podmínky uvedené v dané smlouvě mu nepřijdou dostatečně výhodné. Vstup do aukce je pro každého občana i podnikatele zdarma, náklady platí vítěz ze strany dodavatelů.

Výhody

Za hlavní výhodu můžeme považovat už samotnou možnost výrazného ponížení cen energií, a to až o tisíce korun ročně, což už v rozpočtu běžné domácnosti není zanedbatelná částka. Další velkou výhodou je, že pokud v aukci nepadne žádná nižší nabídka, než je aktuální cena energií, které momentálně využíváte, nabídku nemusíte přijmout. Další věc, na které si zakládají organizátoři těchto aukcí je také celkový servis ohledně administrativy – nejenže za vás podají výpověď u aktuálního poskytovatele, ale dokonce za vás zařídí celý převod a nakonec převedou i vaše SIPO z jedné společnosti na druhou.

Nevýhody

Důležitou stinnou stránkou je to, že nikdy dopředu nemůžete vědět, kdo se aukce zúčastní a jaké jsou jeho všeobecné podmínky nebo podmínky uvedené ve smlouvě. Tím můžete být například vystaveni riziku nutnosti zaplacení i několika tisíc korun za jednu vystavenou a zaslanou upomínku. Další věcí, se kterou ale souhlasíte ještě před vstupem do samotné aukce, je uhrazení sankce v případě, kdy se rozhodnete nabídku z nějakého důvodu nepřijmout. Ve většině případů však aukce energií přínosná je, a pokud do ní vstupujete se znalostí veškerých jejích podmínek, můžete jen získat.

Autor článku

Tomáš Procházka  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU