Invalidní důchod v mimořádných případech v roce 2014

19.03.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané mladší 28 let nesplňují podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu, neboť nepracovali. Při splnění zákonných podmínek je jim však přiznán invalidní důchod v mimořádných případech. Jak je v roce 2014 tento důchod vysoký?

Invalidní důchod se nepřiznává automaticky, je nutné splnit zákonné podmínky - musí být posudkovým lékařem OSSZ přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a současně musí být získána potřebné doba pojištění. Potřebná doba pojištění se liší dle věku.

  • Mladiství občané, kterým je přiznán invalidní důchod do 18 let věku nebo občané mladší 28 let, u nichž je doba nekrytá pojištěním do vzniku invalidity kratší jednoho roku, mají nárok na invalidní důchod v mimořádných případech. Nepřiznání invalidního důchodu by bylo v takových případech sociálně necitlivé.
  • Pro přiznání invalidního důchodu v mimořádných případech musí být splněny podmínky uvedené v § 42 zákona o důchodovém pojištění. Hodnocení zdravotního stavu je trochu odlišné od ostatních případů (neporovnává se zdravotní stav s předchozím zdravotním stavem).

Z čeho se invalidní důchod počítá?

Standardně výše invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně závisí na získané době pojištění (doba pojištění se dopočítává) a výši osobního vyměřovacího základu, kterým je zjednodušeně řečeno průměrná mzda za odpracované roky. Mladiství však nemají příjem, ze kterého by bylo možné invalidní důchod vypočítat, proto se invalidní důchod v mimořádných případech počítá z průměrné mzdy stanovené MPSV. Neznamená to však, že invalidní důchod v mimořádném případě je stejně vysoký je průměrná mzda.

  • Všechny důchody v Česku se skládají ze základní výměry důchodu (2 340 Kč měsíčně) a procentní výměry důchodu.
  • U invalidního důchodu v mimořádných případech činí procentní výměra důchodu měsíčně 45 % výpočtového základu, přičemž pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, upravený koeficientem. Každý rok je tedy vstupní údaj pro výpočet invalidního důchodu odlišný.

Mimořádný invalidní důchod v roce 2014

Roku 2014 o dva roky předchází vyměřovací základ za rok 2012, který činí 25 903 Kč. Výše přepočítacího koeficientu je 1,0015. Průměrná mzda, která se v mimořádném případě použije jako osobní vyměřovací základ při výpočtu invalidního důchodu třetího stupně, je tedy částka 25 942 Kč (25 903 Kč x 1,0015).

  • Základním vstupním údajem pro výpočet invalidního důchodu třetího stupně v mimořádném případě je tedy osobní vyměřovací základ ve výši 25 942 Kč. Při výpočtu v roce 2014 se použije způsob výpočtu důchodu v roce 2014 a osobní vyměřovací základ se standardně redukuje jako u všech ostatních důchodů.
  • Procentní výměra důchodu následně dle zákona činí 45 % vypočteného výpočtového základu. K procentní výměře důchodu se následně připočte základní výměra důchodu a vypočte se celkový invalidní důchod třetího stupně v mimořádném případě.

Výše procentní výměry občanů mladších 28 let při splnění podmínek pro přiznání invalidního důchodu v mimořádných případech činí nejméně 45 % výpočtového základu, když se jedná o invalidní důchod třetího stupně, nejméně polovinu částky 45 % výpočtového základu u invalidního důchodu druhého stupně a nejméně třetinu částky 45 % výpočtového základu u invalidního důchodu prvního stupně.

Výpočet invalidního důchodu třetího stupně v mimořádném případě (přiznaný v roce 2014)

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

25 942 Kč

První redukční hranice

 (do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 415 Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

3 777 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 3 777 Kč)

15 192 Kč

Procentní výměra důchodu

(45 % z 15 192 Kč)

6 837 Kč

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Měsíční invalidní důchod třetího stupně

v mimořádném případě přiznaný v roce 2013

(2 340 Kč + 6 837 Kč)

9 177 Kč

vlastní výpočet autora

Invalidní důchod třetího stupně v mimořádném případě činí v letošním roce 9 177 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.