Zaplacené úroky z hypotéky či úvěru nesnižují vždy základ daně

28.03.2014 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření patří k nezdanitelným částkám základu daně z příjmů, o kterou si můžeme snížit daňovou povinnost o poměrně vysoké částky. Ne vždy je ale možné zaplacené úroky uplatnit.

Možnost uplatnění zaplacených úroků v souvislosti s řešením bytové potřeby stanoví poplatníkům daně z příjmů fyzických osob ustanovení paragrafu 15 odst. 3 a 4 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Od základu daně lze takto odečíst až 300 tisíc korun pro jednu společně hospodařící domácnost, tj. úspora na dani ve výši 45 tisíc korun.

Poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru a splní zákonem stanovené podmínky. Za účastníky smlouvy o úvěru se považují osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, jakož i osoby, které, přestože nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, závazek z úvěru převzaly nebo k závazku z úvěru přistoupily na základě následně uzavřené smlouvy o převzetí dluhu nebo o převzetí závazku. Ve smluvní praxi jsou dlužníci jako strany v úvěrové smlouvě označováni například jako spoludlužníci nebo klienti. Za účastníky smlouvy o úvěru se nepovažují ručitelé.

Více v článku Zaplacené úroky z hypotéky či úvěru nesnižují vždy základ daně na prodej.finance.cz.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ